Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Tóm tắt

Bản cập nhật này cho Azure Stack phiên bản 1906 bao gồm các bản sửa lỗi cho thị trường và dịch vụ sử dụng. Sẽ không có tính năng mới nào được giới thiệu trong bản cập nhật này.

Các thay đổi quan trọng bao gồm:

  • Khắc phục sự cố: Không thể bắt đầu triển khai hình ảnh của bên thứ 3 từ Marketplace.

Triệu chứng

  • Marketplace: Không thể hoàn thành dòng công việc Marketplace để bắt đầu triển khai hình ảnh của bên thứ 3.

Nguyên nhân

  • Marketplace: Sự cố nội bộ về việc xử lý phần mở rộng IaaS

Thông tin cập nhật nóng

Để áp dụng bản cập nhật nóng này, bạn phải cài đặt phiên bản 1.1906.0.30 .


Quan trọng Như được nêu trong Ghi chú Phát hành cho bản cập nhật 1906, hãy đảm bảo rằng bạn tham khảo danh sách kiểm tra hoạt động cập nhật khi chạy Test-AzureStack (với các tham số được chỉ định) và giải quyết mọi sự cố hoạt động được tìm thấy, bao gồm tất cả các cảnh báo và lỗi. Ngoài ra, xem lại các cảnh báo hiện hoạt và giải quyết bất kỳ yêu cầu hành động nào.

Thông tin về tệp

Cách tải bản cập nhật này

Tải xuống các tệp sau. Sau đó, hãy làm theo hướng dẫn trên trang Áp dụng bản cập nhật trong Azure Stack trên trang web Microsoft Learn để áp dụng bản cập nhật này cho Azure Stack.

Tải xuống tệp ngay.

Tải xuống tệp cập nhật .xml ngay.

Thông tin Bổ sung

Tài nguyên cập nhật Azure Stack

Quản lý các bản cập nhật trong tổng quan về Azure Stack

Áp dụng các bản cập nhật trong Azure Stack

Giám sát các bản cập nhật trong Azure Stack bằng cách sử dụng điểm cuối đặc quyền

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×