Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứng

Xem xét tình huống sau:

 • Bạn đang sử dụng một thiết bị Windows 8.1 hoặc Windows 8.1 RT có Touchpad chính xác.

 • Thiết bị vào chế độ ngủ.

 • Đánh thức thiết bị, bạn thực hiện vuốt hai ngón tay trên Touchpad chính xác.

Trong trường hợp này, sau khi hồ sơ máy tính từ chế độ ngủ, bạn không thể sử dụng touchpad cho di chuyển con trỏ chuột. Ngoài ra, bất kỳ cử chỉ một ngón tay bạn thực hiện trên touchpad không có hiển thị hiệu lực.

Giải pháp

Để giải quyết vấn đề này, cài đặt bản Cập Nhật 2955164 hoặc cài đặt hotfix được mô tả trong bài viết này. Để biết thêm thông tin về cách lấy gói cập nhật này, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

2955164 Windows RT 8.1, Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 bản Cập Nhật: tháng 4 năm 2014

Thông tin về cập nhật nóng

Cập nhật nóng được hỗ trợ do Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nhằm khắc phục chỉ sự cố được mô tả trong bài viết này. Chỉ áp dụng cập nhật nóng này cho hệ thống đang gặp sự cố được mô tả trong bài viết này. Cập nhật nóng này có thể được kiểm tra thêm. Vì vậy, nếu bạn không bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi sự cố này, chúng tôi khuyên bạn đợi bản cập nhật phần mềm tiếp theo có chứa cập nhật nóng này.

Nếu cập nhật nóng này sẵn có để tải xuống thì sẽ có phần "Cập nhật nóng có sẵn để tải xuống" ở đầu bài viết Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, hãy liên hệ với Dịch vụ Khách hàng và Bộ phận Hỗ trợ của Microsoft để nhận được các cập nhật nóng.

Lưu ý Nếu sự cố khác xảy ra hoặc nếu cần khắc phục sự cố, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng. Chi phí hỗ trợ thông thường sẽ tính cho các câu hỏi hỗ trợ bổ sung và các sự cố không phù hợp với cập nhật nóng cụ thể này. Để có danh sách đầy đủ số điện thoại hỗ trợ và dịch vụ khách hàng của Microsoft hoặc để tạo yêu cầu dịch vụ riêng, đi vào các Microsoft Web site sau:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportLưu ý Mẫu "Tải xuống cập nhật nóng sẵn có" hiển thị các ngôn ngữ mà cập nhật nóng này sẵn có. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do cập nhật nóng này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng hotfix này, bạn phải chạy Window RT 8.1 hay Windows 8.1. Ngoài ra, bạn phải cập nhật sau cài đặt:

Windows RT 8.1, Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 Cập Nhật 2919355 : tháng 4 năm 2014

Thông tin đăng ký

Để sử dụng hotfix trong gói này, bạn không phải thực hiện bất kỳ thay đổi sổ đăng ký.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn có thể phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng cập nhật nóng này.

Thông tin thay thế cập nhật nóng

Cập nhật nóng này không thay thế cập nhật nóng được phát hành trước đó.

Phiên bản toàn cầu của cập nhật nóng này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Phối hợp Quốc tế (UTC). Ngày và giờ của các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ cũng có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác nhất định trên tệp.

Thông tin tệp Windows RT 8.1 và Windows 8.1 và ghi chú

Quan trọng Các hotfix Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 được bao gồm trong cùng gói. Tuy nhiên, cập nhật nóng trên trang Yêu cầu Cập nhật nóng được liệt kê trong cả hai hệ điều hành. Để yêu cầu gói hotfix áp dụng cho một hoặc cả hai hệ điều hành, hãy chọn hotfix được liệt kê trong "Windows 8.1/Windows Server 2012 R2" trên trang. Luôn tham khảo phần "Áp dụng Cho" trong bài viết để xác định hệ điều hành thực mà mỗi cập nhật nóng áp dụng cho.

 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bản gốc (RTM, SPn), và chi nhánh dịch vụ (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau:

  Phiên bản

  Sản phẩm

  Bản gốc

  Chi nhánh dịch vụ

  6.3.960 0.17 xxx

  Windows RT 8.1 và Windows 8.1

  RTM

  GDR

 • Chi nhánh dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá được phát hành rộng rãi để khắc phục các sự cố nghiêm trọng, thường gặp. Ngoài các bản vá được phát hành rộng rãi, chi nhánh dịch vụ LDR còn chứa các cập nhật nóng.

 • Tệp MANIFEST (.manifest) và các tệp MUM (.mum) được cài đặt cho từng môi trường là liệt kê riêng trong phần "thông tin tệp bổ sung dành cho Windows RT 8.1 và Windows 8.1". MUM, MANIFEST và các tệp danh mục bảo mật liên quan (.cat) có ý nghĩa rất quan trọng để duy trì trạng thái của các cấu phần được cập nhật. Các tệp danh mục bảo mật, không được liệt kê các thuộc tính, được ký bằng chữ kỹ số của Microsoft.

Đối với Windows RT 8.1

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Win32k.ptxml

Không áp dụng

4,213

21-Aug-2013

23:33

Không áp dụng

Win32k.sys

6.3.9600.17090

3,084,800

06-Apr-2014

12:03

Không áp dụng

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows 8.1

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Win32k.ptxml

Không áp dụng

4,213

21-Aug-2013

23:39

Không áp dụng

Win32k.sys

6.3.9600.17090

3,497,472

06-Apr-2014

13:06

x86

Đối với tất cả phiên bản dựa vào x64 của Windows 8.1

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Win32k.ptxml

Không áp dụng

4,213

22-Aug-2013

06:44

Không áp dụng

Win32k.sys

6.3.9600.17090

4,190,720

06-Apr-2014

14:10

x64

Wow64_win32k.ptxml

Không áp dụng

4,213

21-Aug-2013

23:39

Không áp dụng


Giải pháp

Để khắc phục sự cố này và khôi phục functionaility touchpad, thực hiện một cử chỉ đa chạm. Ví dụ: bấm hai ngón tay trên touchpad cùng một lúc.

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Thông tin

Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

824684 mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm Microsoft

Thông tin tệp bổ sung dành cho Windows RT 8.1 và Windows 8.1

Tệp bổ sung cho Windows RT 8.1

Thuộc tính tệp

Giá trị

Tên tệp

Arm_ae4c5a133864b030ac7e7a4fdc879763_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17090_none_bc43546fee68d554.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

694

Ngày (UTC)

07-Apr-2014

Thời gian (UTC)

18:57

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Arm_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17090_none_4d86c30bb6295685.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

125,412

Ngày (UTC)

06-Apr-2014

Thời gian (UTC)

16:21

Nền tảng

Không áp dụng

Các tệp bổ sung cho tất cả phiên bản dựa trên x86 của Windows 8.1

Thuộc tính tệp

Giá trị

Tên tệp

X86_e4861ce659ca367e3a842a8c48b746cd_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17090_none_51fb1fa2d2ba7051.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

694

Ngày (UTC)

07-Apr-2014

Thời gian (UTC)

18:56

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17090_none_4d8450b3b62c37bf.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

125,412

Ngày (UTC)

06-Apr-2014

Thời gian (UTC)

15:39

Nền tảng

Không áp dụng

Các tệp bổ sung cho tất cả phiên bản dựa trên x64 của Windows 8.1 được hỗ trợ

Thuộc tính tệp

Giá trị

Tên tệp

Amd64_029c83fbef63c264120b98b63d8e95b3_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17090_none_d2c8f829f6acb711.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

698

Ngày (UTC)

07-Apr-2014

Thời gian (UTC)

19:03

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_6de9f9362513bd1bfd4ccf6b578c5557_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17090_none_46e2c019ad1bf989.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

698

Ngày (UTC)

07-Apr-2014

Thời gian (UTC)

19:03

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17090_none_a9a2ec376e89a8f5.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

125,416

Ngày (UTC)

06-Apr-2014

Thời gian (UTC)

18:03

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Wow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17090_none_b3f79689a2ea6af0.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

124,683

Ngày (UTC)

06-Apr-2014

Thời gian (UTC)

15:38

Nền tảng

Không áp dụng


Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×