Triệu chứng

Khi JSONRequest định dạng sai được gửi trong X-OWA-UrlPostData trong môi trường Exchange Server 2013 hoặc Exchange Server 2016, báo cáo lỗi Outlook Web Access có thể đáp ứng với một lỗi HTTP 500 trong OwaSerializationException. Ngoài ra, khi bạn sử dụng một công cụ như Fiddler hoặc Burp bộ quét, bạn có thể lấy callstack giống như sau:

{"Nội dung": {"ErrorCode": 500, "ExceptionName": "OwaSerializationException", "FaultMessage": "không thể sắp xếp song song các đối tượng loại FindConversationJsonRequest","IsTransient":false,"StackTrace":"Microsoft.Exchange.Clients.Owa2.Server.Core.OwaSerializationException: không thể sắp xếp song song đối tượng loại FindConversationJsonRequest---> System.Runtime.Serialization.SerializationException: yếu tố ': gốc ' chứa dữ liệu từ một loại bản đồ tên 'http:///\/schemas.contoso.com\/2004\/07\/Exchaasdadnge:FindConversationJsonRequest'.


Lưu ý Sự cố này có thể là một lỗ hổng bảo mật cho kẻ xác thực từ xa truy cập thông tin nhạy cảm.

Thông tin Cập Nhật tích luỹ

Cho Exchange Server 2013

Để giải quyết vấn đề này, cài đặt bản Cập Nhật tích luỹ 14 Exchange Server 2013 hoặc các bản Cập Nhật tích luỹ cho Exchange Server 2013.

Cho Exchange Server 2016

Để giải quyết vấn đề này, cài đặt bản Cập Nhật tích luỹ 3 dành cho Exchange Server 2016 hoặc các bản Cập Nhật tích luỹ cho Exchange Server 2016.

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ Microsoft sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm.

Các sản phẩm của bên thứ ba mà bài viết này thảo luận do các công ty độc lập với Microsoft sản xuất. Microsoft không bảo hành, theo ngụ ý hay cách khác, về hiệu suất hoặc độ tin cậy của những sản phẩm này.

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×