Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

Triệu chứng

Khi bạn tắt máy tính đang chạy Windows RT, Windows 8 hoặc Windows Server 2012, báo cáo lỗi Windows (WER) không đúng cách tạo báo cáo sự cố. Tuy nhiên, không có chức năng hoặc dữ liệu bị mất.

Giải pháp

Thông tin Cập Nhật tích luỹ

Để giải quyết vấn đề này, cài đặt Windows 8 và Windows Server 2012 tích luỹ 2811660. Để biết thêm thông tin về cách lấy gói Cập Nhật tích luỹ này, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

2811660 Windows 8 và Windows Server 2012 lũy: tháng 3 năm 2013

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Thông tin

Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

824684 mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm Microsoft

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×