Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Giải pháp

Để giải quyết vấn đề này, cài đặt bản Cập Nhật tích luỹ tháng 2015 6.0.9319.102 cho Skype Microsoft Business Server 2015 trả lời nhóm dịch vụ.

Lưu ý Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, bạn phải truy vấn Transact-SQL Cập Nhật bằng cách chạy LyncUpdateInstaller.exe, và sau đó chạy các lệnh sau trong Lync Server Management Shell:

Install-CsDatabase –ConfiguredDatabases –Update –SqlServerFqdn sqlserver.domain.com
Lưu ý Bản cập nhật này bao gồm các cải tiến hiệu suất cho nhóm phản hồi sử dụng Transact-SQL truy vấn trong Microsoft SQL Server 2008, Microsoft SQL Server 2008 R2, Microsoft SQL Server 2012 và Microsoft SQL Server 2014.

Nguyên nhân

Sự cố này xảy ra vì truy vấn Transact-SQL mất quá nhiều thời gian để hoàn thành hoặc hết thời gian.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×