Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bài viết này áp dụng cho Microsoft Dynamics NAV cho tất cả các nước và tất cả ngôn ngữ.

Triệu chứng

Khi bạn chạy báo cáo từ tài khoản thanh toán (322) trong Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1 (SP1), báo cáo hiển thị một trang trắng. Ngoài ra, sau khi bạn áp dụng hotfix 976281, báo cáo cho biết dữ liệu không đúng.

Để biết thêm thông tin về hotfix 976281, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

976281 báo cáo "Từ tài khoản khoản phải trả" (322) chứa nhiều dòng trống trong Microsoft Dynamics NAV 2009 vai trò phù hợp với khách hàng

Giải pháp

Thông tin về cập nhật nóng

Cập nhật nóng được hỗ trợ do Microsoft cung cấp. Đó là một phần "Tải xuống Hotfix sẵn có" ở đầu bài viết cơ sở kiến thức này. Nếu bạn đang gặp sự cố tải xuống, cài đặt hotfix này, hoặc có câu hỏi hỗ trợ kỹ thuật khác, liên hệ với đối tác của bạn hoặc, nếu đăng ký kế hoạch hỗ trợ trực tiếp với Microsoft, bạn có thể liên hệ với hỗ trợ kỹ thuật cho Microsoft Dynamics và tạo ra một yêu cầu hỗ trợ mới. Để thực hiện việc này, hãy truy cập trang web sau của Microsoft:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspxBạn cũng có thể liên hệ hỗ trợ kỹ thuật cho Microsoft Dynamics qua điện thoại bằng cách sử dụng các liên kết cho quốc gia số điện thoại cụ thể. Để thực hiện việc này, hãy truy cập các Web site sau Microsoft:

Đối tác

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+ContactsKhách hàng

https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htmTrong trường hợp đặc biệt, chi phí thường phát sinh để hỗ trợ cuộc gọi có thể bị hủy bỏ nếu chuyên viên hỗ trợ kỹ thuật cho Microsoft Dynamics và sản phẩm liên quan xác định rằng một Cập Nhật cụ thể sẽ giải quyết vấn đề. Chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng bất kỳ vấn đề không Cập Nhật cụ thể trong câu hỏi và câu hỏi hỗ trợ bổ sung.Làm thế nào để có được hotfix Microsoft Dynamics NAV hoặc cập nhật tệp

Sau khi bạn yêu cầu một hotfix Microsoft Dynamics NAV, siêu liên kết sẽ được gửi cho bạn trong e-mail.


E-mail sẽ chứa một liên kết và mật khẩu. Bạn có thể sử dụng các siêu liên kết để tải xuống hotfix Microsoft Dynamics NAV hoặc các tập tin Cập Nhật. Khi bạn bấm vào siêu liên kết, hộp thoại Tệp tải xuống – cảnh báo bảo mật mở. Sau đó, bạn được nhắc để chạy, lưu hoặc hủy bỏ tải xuống.


Nếu bạn bấm chạy, các tệp bắt đầu tải xuống và trình giải nén. Bạn phải chỉ định một thư mục cho tệp mới và sau đó cung cấp mật khẩu.


Nếu bạn bấm lưu, bạn phải chỉ định đường dẫn lưu tệp nén. Khi bạn mở tệp mà bạn đã lưu, bạn được nhắc chỉ định đường dẫn tệp. Sau đó, bạn phải cung cấp mật khẩu được cung cấp trong email.


Nếu bạn bấm huỷ, dừng quá trình tải về.


Làm thế nào để cài đặt bản cập nhật tệp hoặc một hotfix Microsoft Dynamics NAV

Microsoft Dynamics NAV nền tảng hotfix và bản Cập Nhật được thực hiện có sẵn như là một tệp. Để cài đặt một hotfix Microsoft Dynamics NAV hoặc bản Cập Nhật, bạn phải thay thế tệp cài đặt Microsoft Dynamics NAV sẵn có với các hotfix hay cập nhật tệp. Để thực hiện việc này, hãy làm theo các bước sau.

Bước 1: Thay thế các tệp cài đặt Microsoft Dynamics NAV khách hàng truyền thống

Trong quá trình cài đặt Microsoft Dynamics NAV khách hàng truyền thống, thay thế các tệp sau bằng cách sử dụng các hotfix hoặc tệp Cập Nhật.

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Dbm.dll

6.0.31361.0

427,848

18-Jul-2010

15:24

x86

Fin.exe

6.0.31361.0

12,630,856

18-Jul-2010

15:29

x86

Finhlink.exe

6.0.31361.0

452,432

18-Jul-2010

15:29

x86

Finsql.exe

6.0.31361.0

12,753,232

18-Jul-2010

15:29

x86

Nc_netb.dll

6.0.31361.0

96,592

18-Jul-2010

15:24

x86

Nc_tcp.dll

6.0.31361.0

98,640

18-Jul-2010

15:24

x86

Nc_tcps.dll

6.0.31361.0

141,136

18-Jul-2010

15:24

x86

Ndbcs.dll

6.0.31361.0

1,350,480

18-Jul-2010

15:24

x86

Slave.exe

6.0.31361.0

152,400

18-Jul-2010

15:24

x86

Thay thế tệp sẵn có của Microsoft Dynamics NAV, hãy làm theo các bước sau:

 1. Đóng Microsoft Dynamics NAV khách hàng truyền thống.

 2. Xác định thư mục cài đặt Microsoft Dynamics NAV khách hàng truyền thống. Microsoft Dynamics NAV khách truyền thống thường được cài đặt trong thư mục sau:

  C:\Program Files\Microsoft Dynamics NAV\60\Classic

 3. Sao chép các tệp bạn đã tải xuống.

 4. Dán các tệp mà bạn truy cập vào thư mục cài đặt Microsoft Dynamics NAV khách hàng truyền thống.

 5. Bấm để ghi đè lên các tệp trong thư mục.

Bước 2: Thay thế các tệp cài đặt máy khách Microsoft Dynamics NAV RoleTailored

Trong quá trình cài đặt máy khách Microsoft Dynamics NAV RoleTailored, thay thế các tệp sau bằng cách sử dụng các hotfix hoặc tệp Cập Nhật.

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Microsoft.dynamics.framework.patterns.dll

1.3.10803.268

71,656

18-Jul-2010

06:30

x86

Microsoft.dynamics.framework.ui.dll

1.3.10803.268

698,328

18-Jul-2010

06:30

x86

Microsoft.dynamics.framework.ui.mapping.dll

1.3.10803.268

104,424

18-Jul-2010

06:30

x86

Microsoft.dynamics.framework.ui.navigation.dll

1.3.10803.268

34,800

18-Jul-2010

06:30

x86

Microsoft.dynamics.framework.ui.ux2006.dll

1.3.10803.268

88,040

18-Jul-2010

06:30

x86

Microsoft.dynamics.framework.ui.ux2006.winforms.dll

1.3.10803.268

63,480

18-Jul-2010

06:30

x86

Microsoft.dynamics.framework.ui.windows.dll

1.3.10803.268

83,944

18-Jul-2010

06:30

x86

Microsoft.dynamics.framework.ui.winforms.controls.dll

1.3.10803.268

2,115,584

18-Jul-2010

06:30

x86

Microsoft.dynamics.framework.ui.winforms.dll

1.3.10803.268

690,152

18-Jul-2010

06:30

x86

Microsoft.dynamics.nav.client.builder.dll

6.0.31361.0

198,544

18-Jul-2010

15:14

x86

Microsoft.dynamics.nav.client.exe

6.0.31361.0

149,376

18-Jul-2010

15:14

x86

Microsoft.dynamics.nav.client.interop.communicator.dll

1.0.559.183

75,688

18-Jul-2010

15:14

x86

Microsoft.dynamics.nav.client.serviceconnection.dll

6.0.31361.0

104,352

18-Jul-2010

15:14

x86

Microsoft.dynamics.nav.client.ui.dll

6.0.31361.0

509,824

18-Jul-2010

15:14

x86

Microsoft.dynamics.nav.client.winforms.dll

6.0.31361.0

337,808

18-Jul-2010

15:14

x86

Microsoft.dynamics.nav.client.winforms.tlb

Không áp dụng

2,644

18-Jul-2010

12:06

Không áp dụng

Microsoft.dynamics.nav.language.dll

6.0.31361.0

1,992,576

18-Jul-2010

15:14

x86

Microsoft.dynamics.nav.types.dll

6.0.31361.0

567,160

18-Jul-2010

15:14

x86

Microsoft.dynamics.nav.watson.dll

6.0.31361.0

42,880

18-Jul-2010

15:14

x86

Microsoft.office.interop.outlook.dll

10.0.4504.0

395,136

18-Jul-2010

15:32

x86

Để thay thế các tệp này, hãy làm theo các bước sau:

 1. Đóng máy khách Microsoft Dynamics NAV RoleTailored.

 2. Xác định thư mục cài đặt Microsoft Dynamics NAV RoleTailored khách hàng. Khách hàng Microsoft Dynamics NAV RoleTailored thường được cài đặt trong thư mục sau:

  C:\Program Files\Microsoft Dynamics NAV\60\RoleTailored khách hàng

 3. Sao chép các tệp bạn đã tải xuống.

 4. Dán các tệp mà bạn truy cập vào thư mục cài đặt Microsoft Dynamics NAV RoleTailored khách hàng.

 5. Bấm để ghi đè lên các tệp trong thư mục.

Bước 3: Thay thế các tệp trong quá trình cài đặt máy chủ Microsoft Dynamics NAV

Trong cài đặt máy chủ Microsoft Dynamics NAV, thay thế các tệp sau bằng cách sử dụng các hotfix hoặc tệp Cập Nhật.

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Httpcfg.exe

5.2.3790.0

22,352

18-Jul-2010

15:32

x86

Microsoft.dynamics.nav.language.dll

6.0.31361.0

1,992,576

18-Jul-2010

15:14

x86

Microsoft.dynamics.nav.ncl.dll

6.0.31361.0

608,120

18-Jul-2010

15:14

x86

Microsoft.dynamics.nav.server.exe

6.0.31361.0

141,184

18-Jul-2010

15:14

x86

Microsoft.dynamics.nav.service.dll

6.0.31361.0

145,280

18-Jul-2010

15:14

x86

Microsoft.dynamics.nav.service.runtime.dll

6.0.31361.0

75,664

18-Jul-2010

15:14

x86

Microsoft.dynamics.nav.service.webservices.dll

6.0.31361.0

145,304

18-Jul-2010

15:14

x86

Microsoft.dynamics.nav.types.dll

6.0.31361.0

567,160

18-Jul-2010

15:14

x86

Microsoft.dynamics.nav.watson.dll

6.0.31361.0

42,880

18-Jul-2010

15:14

x86

Nclcsrt.etx

Không áp dụng

89,525

18-Jul-2010

08:30

Không áp dụng

Nclcsrt.stx

Không áp dụng

91,724

18-Jul-2010

08:30

Không áp dụng

Nclcsrts.dll

6.0.31361.0

1,485,136

18-Jul-2010

15:32

x86

Ndbcs.dll

6.0.31361.0

1,350,480

18-Jul-2010

15:32

x86

Để thay thế các tệp này, hãy làm theo các bước sau:

 1. Ngăn chặn máy chủ Microsoft Dynamics NAV.

 2. Xác định thư mục cài đặt Microsoft Dynamics NAV Server. Máy chủ Microsoft Dynamics NAV thường được cài đặt trong thư mục sau:

  C:\Program Files\Microsoft Dynamics NAV\60\Service

 3. Sao chép các tệp bạn đã tải xuống.

 4. Dán tệp mà bạn truy cập vào thư mục cài đặt Microsoft Dynamics NAV Server.

 5. Bấm để ghi đè lên các tệp trong thư mục.

 6. Khởi động máy chủ Microsoft Dynamics NAV.

Bước 4: Thay thế các tệp trong quá trình cài đặt máy chủ ứng dụng Microsoft Dynamics NAV

Nếu bạn có Microsoft Dynamics NAV máy chủ ứng dụng được cài đặt, thay thế các tệp sau đây trong quá trình cài đặt máy chủ ứng dụng Microsoft Dynamics NAV bằng cách sử dụng các hotfix hay cập nhật tệp.

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Dbm.dll

6.0.31361.0

427,848

18-Jul-2010

15:24

x86

Nas.exe

6.0.31361.0

2,271,048

18-Jul-2010

15:32

x86

Nassql.exe

6.0.31361.0

2,369,360

18-Jul-2010

15:32

x86

Ndbcs.dll

6.0.31361.0

1,350,480

18-Jul-2010

15:31

x86

Slave.exe

6.0.31361.0

152,400

18-Jul-2010

15:24

x86

Để thay thế các tệp, hãy làm theo các bước sau.

 1. Ngăn chặn máy chủ Microsoft Dynamics NAV ứng dụng.

 2. Xác định thư mục cài đặt Microsoft Dynamics NAV máy chủ ứng dụng. Máy chủ ứng dụng Microsoft Dynamics NAV thường được cài đặt trong thư mục sau:

  C:\Program Files\Microsoft Dynamics NAV\60\Application Server

 3. Sao chép các tệp bạn đã tải xuống.

 4. Dán các tệp mà bạn truy cập vào thư mục cài đặt Microsoft Dynamics NAV máy chủ ứng dụng.

 5. Bấm để ghi đè lên các tệp trong thư mục.

 6. Khởi động máy chủ Microsoft Dynamics NAV ứng dụng.

Điều kiện tiên quyết

Bạn phải có Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1 cài đặt để áp dụng hotfix này.

Ngoài ra, bạn phải có hotfix 976281 cài đặt để áp dụng hotfix này.

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là một lỗi trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Thông tin

Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

824684 mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm Microsoft

Lưu ý Đây là một bài viết "XUẤT BẢN NHANH" được tạo trực tiếp từ trung tâm hỗ trợ của Microsoft. Thông tin này được cung cấp-trả lời cho các vấn đề mới xuất hiện. Vì nhanh chóng có sẵn, các tài liệu có thể bao gồm lỗi và có thể được sửa đổi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Xem Điều khoản sử dụng để xem xét khác.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×