Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứng

Khi bạn gửi báo cáo từ xa cho Microsoft dành cho Windows 10 nội Preview, số xây dựng không được bao gồm trong báo cáo từ xa.

Giải pháp

Bản Cập Nhật có sẵn để khắc phục sự cố này.

Cách tải xuống bản cập nhật này

Windows Update

Bản cập nhật này có sẵn từ Windows Update.

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng bản cập nhật này, bạn phải đang chạy Windows 10 nội xem trước xây dựng 10122.

Thông tin khởi động lại

Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bất cứ bản cập nhật nào được phát hành trước đó.

Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Xin lưu ý rằng ngày và giờ của các tệp trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch quy ước giờ mùa hè hiện tại của bạn. Ngày và giờ cũng có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác trên tệp.
Tất cả hỗ trợ x86 dựa trên phiên bản Windows 10 Preview nội bộ

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Windows10.0-kb3066096- x86.cab

Không áp dụng

550,275

22-May-2015

05:59

Không áp dụng

Windows10.0-kb3066096- x86.xml

Không áp dụng

446

22-May-2015

06:00

Không áp dụng

Wsusscan.cab

Không áp dụng

171,150

22-May-2015

06:12

Không áp dụng

Package_1_for_kb3066096~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.1.0.mum

Không áp dụng

1,818

22 tháng 5 năm 2015

05:42

Không áp dụng

Package_2_for_kb3066096~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.1.0.mum

Không áp dụng

1,818

22-May-2015

05:42

Không áp dụng

Package_3_for_kb3066096~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.1.0.mum

Không áp dụng

1,845

22 tháng 5 năm 2015

05:42

Không áp dụng

Package_4_for_kb3066096~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.1.0.mum

Không áp dụng

1,815

22-May-2015

05:42

Không áp dụng

Package_for_kb3066096_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.1.0.mum

Không áp dụng

2.699

22 tháng 5 năm 2015

05:42

Không áp dụng

X86_7dad9e49b50e7f20a7620b1987e59fc0_31bf3856ad364e35_10.0.10122.3_none_8648a70989746cc6.manifest

Không áp dụng

708

22-May-2015

05:42

Không áp dụng

X86_a4fdd9f17e552a3a795428f9f369f8b2_31bf3856ad364e35_10.0.10122.3_none_23bde3f44c25c40d.manifest

Không áp dụng

719

22-May-2015

05:42

Không áp dụng

X86_c4dda4155ae6c96ce8660c3643286118_31bf3856ad364e35_10.0.10122.3_none_ef6e55d9b7685199.manifest

Không áp dụng

702

22-May-2015

05:42

Không áp dụng

X86_microsoft-windows-diagtrack- internal_31bf3856ad364e35_10.0.10122.3_none_1cf4602face0bed2.manifest

Không áp dụng

2.480

21 tháng 5 năm 2015

13:54

Không áp dụng

X86_microsoft-windows-u..ed-telemetry- client_31bf3856ad364e35_10.0.10122.3_none_c8fcf247042017f8.manifest

Không áp dụng

12.604 người

21-May-2015

13:54

Không áp dụng

X86_microsoft-windows-u..y-extension-windows_31bf3856ad364e35_10.0.10122.3_none_63ef85c1972c84f6.manifest

Không áp dụng

3,255

21-May-2015

13:54

Không áp dụng

Diagtrack_wininternal.dll

Không áp dụng

260,608

21 tháng 5 năm 2015

12:09

x86

Diagtrack.dll

10.0.10122.3

1,147,880

21 tháng 5 năm 2015

12:38

x86

Telemetry.asm-windowsdefault.json

Không áp dụng

816

12 tháng 5 năm 2015

06:32

Không áp dụng

Utc.app.json

Không áp dụng

1,223

12 tháng 5 năm 2015

06:32

Không áp dụng

Diagtrack_win.dll

Không áp dụng

244,224

21 tháng 5 năm 2015

12:09

x86

Package.cab

Không áp dụng

290,817

22-May-2015

06:00

Không áp dụng

Tất cả hỗ trợ x64 dựa trên phiên bản Windows Xem trước nội 10

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Chi nhánh dịch vụ

Windows10.0-kb3066096-x64.cab

Không áp dụng

745,249

22-May-2015

05:56

Không áp dụng

Không áp dụng

Windows10.0-kb3066096-x64.xml

Không áp dụng

448

22-May-2015

06:00

Không áp dụng

Không áp dụng

Wsusscan.cab

Không áp dụng

171,518

22-May-2015

06:05

Không áp dụng

Không áp dụng

Amd64_194a36f0e72d7b9195d8841577d726f6_31bf3856ad364e35_10.0.10122.3_none_d7968fe5e210a633.manifest

Không áp dụng

712

22-May-2015

05:42

Không áp dụng

Không áp dụng

Amd64_1cec4e01f96cffdb8ec5cadb98ac267e_31bf3856ad364e35_10.0.10122.3_none_1659fa01c881e351.manifest

Không áp dụng

723

22-May-2015

05:42

Không áp dụng

Không áp dụng

Amd64_38336375117044e646db1d82f58fa9f8_31bf3856ad364e35_10.0.10122.3_none_592839f2d59e4273.manifest

Không áp dụng

706

22-May-2015

05:42

Không áp dụng

Không áp dụng

Amd64_8601912ce61ed4a9a5e77d347f3c87a4_31bf3856ad364e35_10.0.10122.3_none_850ebfe05e66827b.manifest

Không áp dụng

712

22-May-2015

05:42

Không áp dụng

Không áp dụng

Amd64_microsoft-windows-diagtrack-internal_31bf3856ad364e35_10.0.10122.3_none_7912fbb3653e3008.manifest

Không áp dụng

2,484

21-May-2015

13:58

Không áp dụng

Không áp dụng

Amd64_microsoft-windows-u..ed-telemetry-client_31bf3856ad364e35_10.0.10122.3_none_251b8dcabc7d892e.manifest

Không áp dụng

12,610

21-May-2015

13:58

Không áp dụng

Không áp dụng

Amd64_microsoft-windows-u..y-extension-windows_31bf3856ad364e35_10.0.10122.3_none_c00e21454f89f62c.manifest

Không áp dụng

3.261 người

21-May-2015

13:58

Không áp dụng

Không áp dụng

Package_1_for_kb3066096~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.1.0.mum

Không áp dụng

1.828 người

22-May-2015

05:42

Không áp dụng

Không áp dụng

Package_2_for_kb3066096~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.1.0.mum

Không áp dụng

1.828 người

22-May-2015

05:42

Không áp dụng

Không áp dụng

Package_3_for_kb3066096~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.1.0.mum

Không áp dụng

1.834

22-May-2015

05:42

Không áp dụng

Không áp dụng

Package_4_for_kb3066096~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.1.0.mum

Không áp dụng

1,855

22-May-2015

05:42

Không áp dụng

Không áp dụng

Package_5_for_kb3066096~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.1.0.mum

Không áp dụng

1.825

22-May-2015

05:42

Không áp dụng

Không áp dụng

Package_for_kb3066096_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.1.0.mum

Không áp dụng

3,206

22-May-2015

05:42

Không áp dụng

Không áp dụng

Wow64_microsoft-windows-u..ed-telemetry-client_31bf3856ad364e35_10.0.10122.3_none_2f70381cf0de4b29.manifest

Không áp dụng

3,551

21-May-2015

13:53

Không áp dụng

Không áp dụng

Diagtrack_wininternal.dll

Không áp dụng

383,488

21-May-2015

08:00

x64

Không áp dụng

Diagtrack.dll

10.0.10122.3

1,556,968

21-May-2015

08:48

x64

Không áp dụng

Telemetry.asm-windowsdefault.json

Không áp dụng

816

14-Apr-2015

20:59

Không áp dụng

Không áp dụng

Utc.app.json

Không áp dụng

1,223

14-Apr-2015

20:59

Không áp dụng

Không áp dụng

Diagtrack_win.dll

Không áp dụng

358,400

21-May-2015

08:00

x64

Không áp dụng

Dtdump.exe

Không áp dụng

28,160

21-May-2015

12:07

x86

Package.cab

Không áp dụng

291,177

22-May-2015

06:00

Không áp dụng

Không áp dụng


Tham khảo

Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

824684 Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm Microsoft

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×