Triệu chứng

Vấn đề này xảy ra trên máy khách Microsoft Lync 2010 sử dụng bộ ký tự byte kép (DBCS), chẳng hạn như một phiên bản tiếng Nhật của máy khách Lync 2010. Khi sự cố này xảy ra, Chuỗi bên phải của giao diện Lync 2010 được thay thế bởi elip.

Xem hình ảnh trình bày vấn đề dưới đây:

KB3006222

Giải pháp

Để khắc phục sự cố này, hay cài đặt bản cập nhật sau:

Cập Nhật tháng 4 năm 2014 3006209 Lync 2010 (KB3006209)

Thông tin

Để biết thêm thông tin về bản Cập Nhật tháng cho Lync 2010, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

2912208 mô tả gói tích lũy cho Lync 2010: tháng 4 năm 2014

Sự cố này xảy ra do Lync 2010 sử dụng GDI32.dll để vẽ văn bản thay vì GDIplus.dll.

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×