Triệu chứng

Trong một môi trường Microsoft Exchange Server 2010, bạn chạy lệnh Kích hoạt hộp thư để tạo một hộp thư cho người dùng Active Directory hiện tại. Tuy nhiên, bí danh hộp thư của người dùng có ký tự "?" bất ngờ. Sự cố này xảy ra khi các điều kiện sau là đúng:

  • Bạn chạy lệnh Kích hoạt hộp thư không có tham số bí danh .

  • Tên hiển thị của người dùng chứa ký tự ",".

Nguyên nhân

Vấn đề này xảy ra vì lệnh Kích hoạt hộp thư trong Exchange Server 2010 tạo bí danh hộp thư của người dùng dựa trên tên hiển thị của người dùng khi tham số bí danh không được chỉ định. Tuy nhiên, ký tự "," không một ký tự hợp lệ cho tham số bí danh . Vì vậy, nếu tên hiển thị chứa ký tự này, Exchange Server 2010 chuyển đổi ký tự ký tự "?".

Giải pháp

Để khắc phục vấn đề này, cài đặt bản Cập Nhật sau đây:

mô tả Update Rollup 2 cho Exchange Server 2010 gói dịch vụ 1

Giải pháp

Có hai phương pháp để khắc phục vấn đề này.

  1. Bằng cách sử dụng Exchange Management Console:
    Bạn có thể kích hoạt một hộp thư cho tài khoản người dùng một lần. Điều này cho phép bạn chỉ định bí danh hộp thư. Để biết thêm thông tin về cách kích hoạt một hộp thư cho người dùng hiện tại trong Exchange Management Console, ghé thăm website sau của Microsoft:


    Chú ý cho phép hộp thư cho nhiều người dùng tại một thời gian cho phép bạn chỉ định thư bí danh tính. Bí danh hộp thư có thể được tạo ra không chính xác của Exchange Server 2010.

  2. Bằng cách sử dụng Exchange Management Shell:
    Bạn có thể xác định tham số bí danh khi bạn chạy lệnh Kích hoạt hộp thư trong Exchange Management Shell. Để biết thêm thông tin về lệnh Kích hoạt hộp thư , hãy ghé thăm website sau của Microsoft:

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×