Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Tóm tắt

Giả sử rằng thư viện tài liệu được cấu hình để có nhiều loại nội dung trong Microsoft SharePoint Server 2010. Khi bạn lưu tệp mới vào thư viện tài liệu đầu tiên, bạn được nhắc chọn một loại nội dung của tệp.

Giải pháp

Để giải quyết vấn đề này, áp dụng bản Cập Nhật hotfix sau:

  • 2536591 Mô tả gói hotfix SharePoint Foundation 2010 (sts-x-none.msp): 30 tháng 6 năm 2011

  • 2544019 Mô tả SharePoint Server 2010 hotfix package(dlc-x-none.msp): 28 tháng 6 năm 2011

Sau khi bạn áp dụng gói hotfix này, đặt SPList.ForceDefaultContentType đúng đối với thư viện tài liệu. Để thực hiện việc này, hãy sử dụng lệnh PowerShell:

PS > $web = Get-SPWeb -Identity http://SPServerPS > $list = $web.GetList("/Documents")PS > $list.ForceDefaultContentType = $truePS > $list.Update()

Lưu ý Gói hotfix thêm một thuộc tính ForceDefaultContentType mới vào đối tượng SPList . Giá trị mặc định cho thuộc tính là sai, và thuộc tính có thể chỉ thay đổi lập.

  • Nếu thuộc tính ForceDefaultContentType được đặt thành false. Bạn được nhắc chọn một loại nội dung tệp khi bạn lưu tệp được tạo bằng ứng dụng khách Office 2010 với thư viện tài liệu SharePoint. Từ một chương trình, Dịch vụ web Lists.GetListContentTypes trả lại một bộ sưu tập của tất cả các loại nội dung trong SPList.ContentTypesthu thập.

  • Nếu thuộc tính ForceDefaultContentType được đặt thành true, tệp được thêm vào như một mục mới được loại nội dung mặc định cho danh sách. Do đó, bạn không nhắc chọn loại nội dung.  Từ một chương trình, Dịch vụ web Lists.GetListContentTypes trả lại chỉ đầu tiên loại nội dung có loại nội dung mặc định cho các danh sách SPList.ContentTypesthu thập.

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×