Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứng

Trên một số lớn HP máy tính xách tay kiểu đang chạy Windows 7, bạn không đúng cách có thể nhận được thông báo cảnh báo sau từ đồng hồ pin Windows:

Xem xét thay thế pin.

Ngoài ra, một "X" đỏ có thể xuất hiện trên biểu tượng pin trong vùng thông báo. Tuy nhiên, pin vẫn có đủ sức khoẻ. Vấn đề này được biết là xảy ra trên DV9000 và DV 67000 dòng máy tính xách tay.

Nguyên nhân

Sự cố này xảy ra trên các mô hình máy tính xách tay, đã không được thiết kế dành cho Windows 7, vì phần mềm hệ thống (BIOS) báo cáo không đúng công suất thiết kế của pin cho hệ điều hành. Thông báo "Xem xét thay pin" được hiển thị khi cuối cùng đầy đủ phí dung lượng nhỏ hơn 40% pin công suất thiết kế báo cáo. Cuối cùng dung lượng phí đầy đủ và báo cáo pin công suất thiết kế được lấy Windows từ hệ thống ACPI vững (BIOS). Trên các mô hình máy tính xách tay cũ HP, lấy pin công suất thiết kế được không đúng báo cáo là 88, 800mWh mặc dù pin của thiết kế thực tế dung lượng thấp hơn. Lỗi phần mềm này thì có thể làm cảnh báo "Xem xét thay pin" để hiển thị không chính xác khi dung lượng phí đầy đủ cuối cùng vẫn còn hơn 40% lượng của pin thực tế thiết kế.

Giải pháp

Đó là bản cập nhật Windows sẽ xoá thư báo cáo không đúng pin chỉ hệ thống bị ảnh hưởng. Bản cập nhật này không thay đổi bất kỳ hiện tượng khác trên máy tính và sẽ không thay đổi thực tế pin trong bất kỳ cách nào. Bản Cập Nhật sẽ chỉ cung cấp nếu Windows Update phát hiện bản cập nhật này áp dụng cho máy tính của bạn. Ngoài ra, HP cung cấp một pin Tiện ích kiểm tra có thể được cài đặt như một phần của chương trình hỗ trợ HP hỗ trợ. Chạy pin kiểm tra Tiện ích sẽ cung cấp một giao diện chính xác của tình trạng pin và xem thay thế nên được xem. Các sản phẩm của bên thứ ba mà bài viết này thảo luận do các công ty độc lập với Microsoft sản xuất. Microsoft không bảo hành, theo ngụ ý hay cách khác, về hiệu suất hoặc độ tin cậy của những sản phẩm này.

Thông tin cập nhật

Cách nhận bản cập nhật này

Phương pháp 1: Windows Update

Để tải xuống bản cập nhật này, ghé thăm website sau của Microsoft Windows Update:

http://update.microsoft.com

Lưu ý Bản cập nhật này có sẵn từ các trang web Microsoft Windows Update. Ngoài ra, bản cập nhật này được cung cấp chỉ khi Windows Update phát hiện bản Cập Nhật áp dụng cho máy tính của bạn.

Phương pháp 2: Danh mục Microsoft Update

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hay truy cập trang web Danh mục Cập nhật Microsoft .

Điều kiện tiên quyết

Bản cập nhật này áp dụng cho máy tính chỉ có phần mềm bị ảnh hưởng (BIOS).

Thông tin sổ đăng ký

Để sử dụng bản cập nhật trong gói này, bạn không cần thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với sổ đăng ký.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn có thể phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin về thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bản cập nhật đã phát hành trước đó.

Thông tin tệp

Phiên bản chung của hotfix này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Chuẩn Quốc tế (UTC). Ngày và giờ của các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch quy ước giờ mùa hè hiện tại của bạn (DST). Ngoài ra, ngày và giờ có thể thay đổi khi bạn thực hiện một số thao tác nhất định đối với tệp.

Ghi chú thông tin tệp Windows 7
 • Những tệp này áp dụng cho một bản gốc, sản phẩm cụ thể (RTM, SPn), và nhánh dịch vụ (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra số phiên bản của tệp như hiển thị trong bảng dưới đây:

  Phiên bản

  Sản phẩm

  Bản gốc

  Nhánh dịch vụ

  6.1.760 0.16xxx

  Windows 7 và Windows Server 2008 R2

  RTM

  GDR

  6.1.760 0,20xxx

  Windows 7 và Windows Server 2008 R2

  RTM

  LDR

 • Chi nhánh dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá lỗi được phát hành rộng rãi để phục các sự cố phổ biến, đặc biệt quan trọng. Ngoài các bản vá được phát hành rộng rãi, nhánh dịch vụ LDR còn chứa các hotfix.

 • Các tệp MANIFEST (.manifest) được cài đặt cho từng môi trường là liệt kê riêng trong phần "thông tin tệp bổ sung dành cho Windows 7". Tệp MANIFEST và bảo mật liên quan (.cat) tệp danh mục, đặc biệt quan trọng để duy trì trạng thái của cấu phần được Cập Nhật. Các tệp danh mục bảo mật không được liệt kê thuộc tính được ký bằng chữ ký số của Microsoft.

Đối với tất cả các phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows 7

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Batmeter.dll

6.1.7600.16675

740,352

14-Sep-2010

06:02

x86

Batmeter.dll

6.1.7600.20799

740,352

14-Sep-2010

04:33

x86

Dành cho tất cả phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows 7

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Batmeter.dll

6.1.7600.16675

749,056

14-Sep-2010

06:45

x64

Batmeter.dll

6.1.7600.20799

749,056

14-Sep-2010

05:20

x64

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Thông tin Bổ sung

Để biết thêm thông tin về thông báo "Xem xét thay pin" pin bổ sung thông tin, hãy ghé thăm website sau của Microsoft:

tôi nên làm gì nếu tôi nhận được thông báo "Xem xét thay pin"? Giải pháp cho vấn đề pin thường Chăm sóc của máy tính xách tayĐể biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

824684 Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft

Thông tin tệp bổ sung

Thông tin tệp bổ sung dành cho Windows 7

Các tệp bổ sung cho tất cả phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows 7

Tên tệp

X86_22caeae5b44ec5235b76ac4f595dc70b_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20799_none_23cea3ce80992c71.manifest

Phiên bản tệp

Not applicable

Kích thước tệp

696

Ngày (UTC)

16-Sep-2010

Thời gian (UTC)

02:53

Nền

Not applicable

Tên tệp

X86_2a7bf2c7d68d794355d78c9d4a556a03_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20799_none_e7262ca79e0f5e65.manifest

Phiên bản tệp

Not applicable

Kích thước tệp

721

Ngày (UTC)

16-Sep-2010

Thời gian (UTC)

02:53

Nền

Not applicable

Tên tệp

X86_66af5d351e1df700515bc3275a46e806_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16675_none_cff649d6b0fcfa4d.manifest

Phiên bản tệp

Not applicable

Kích thước tệp

721

Ngày (UTC)

16-Sep-2010

Thời gian (UTC)

02:53

Nền

Not applicable

Tên tệp

X86_a5ef45b910979384c64944acd0dbcf5b_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16675_none_daa456012f8bcdd4.manifest

Phiên bản tệp

Not applicable

Kích thước tệp

696

Ngày (UTC)

16-Sep-2010

Thời gian (UTC)

02:53

Nền

Not applicable

Tên tệp

X86_microsoft-windows-b..arningnotapplicable_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16675_none_d9ae833bb331fc4e.manifest

Phiên bản tệp

Not applicable

Kích thước tệp

1.719 người

Ngày (UTC)

14-Sep-2010

Thời gian (UTC)

06:35

Nền

Not applicable

Tên tệp

X86_microsoft-windows-b..arningnotapplicable_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20799_none_da268156cc5c3956.manifest

Phiên bản tệp

Not applicable

Kích thước tệp

1.719 người

Ngày (UTC)

14-Sep-2010

Thời gian (UTC)

04:57

Nền

Not applicable

Tên tệp

X86_microsoft-windows-batmeter_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16675_none_164d42de29e2a53f.manifest

Phiên bản tệp

Not applicable

Kích thước tệp

2,364

Ngày (UTC)

14-Sep-2010

Thời gian (UTC)

06:45

Nền

Not applicable

Tên tệp

X86_microsoft-windows-batmeter_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20799_none_16c540f9430ce247.manifest

Phiên bản tệp

Not applicable

Kích thước tệp

2,364

Ngày (UTC)

14-Sep-2010

Thời gian (UTC)

05:08

Nền

Not applicable

Tệp bổ sung cho tất cả phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows 7

Tên tệp

Amd64_37685514d1d8db6813b4090baa80510c_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16675_none_e93ad9ccb187aba0.manifest

Phiên bản tệp

Not applicable

Kích thước tệp

1.040

Ngày (UTC)

16-Sep-2010

Thời gian (UTC)

02:53

Nền

Not applicable

Tên tệp

Amd64_68fb0cf437ecd40652894dcf74ee18a0_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20799_none_459b227632d9aca3.manifest

Phiên bản tệp

Not applicable

Kích thước tệp

1.040

Ngày (UTC)

16-Sep-2010

Thời gian (UTC)

02:53

Nền

Not applicable

Tên tệp

Amd64_8595ced9db22285528e1dfafd8408c73_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20799_none_e380074a5dc27d00.manifest

Phiên bản tệp

Not applicable

Kích thước tệp

725

Ngày (UTC)

16-Sep-2010

Thời gian (UTC)

02:53

Nền

Not applicable

Tên tệp

Amd64_bf22538d54e6797ef6c39d23d9f9998b_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16675_none_22524c94eb02c13a.manifest

Phiên bản tệp

Not applicable

Kích thước tệp

725

Ngày (UTC)

16-Sep-2010

Thời gian (UTC)

02:53

Nền

Not applicable

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-b..arningnotapplicable_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16675_none_35cd1ebf6b8f6d84.manifest

Phiên bản tệp

Not applicable

Kích thước tệp

1,721

Ngày (UTC)

14-Sep-2010

Thời gian (UTC)

07:17

Nền

Not applicable

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-b..arningnotapplicable_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20799_none_36451cda84b9aa8c.manifest

Phiên bản tệp

Not applicable

Kích thước tệp

1,721

Ngày (UTC)

14-Sep-2010

Thời gian (UTC)

05:53

Nền

Not applicable

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-batmeter_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16675_none_726bde61e2401675.manifest

Phiên bản tệp

Not applicable

Kích thước tệp

2.368 người

Ngày (UTC)

14-Sep-2010

Thời gian (UTC)

07:27

Nền

Not applicable

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-batmeter_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20799_none_72e3dc7cfb6a537d.manifest

Phiên bản tệp

Not applicable

Kích thước tệp

2.368 người

Ngày (UTC)

14-Sep-2010

Thời gian (UTC)

06:03

Nền

Not applicable

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×