We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Triệu chứng

Nếu bạn đang chạy Microsoft Office Communicator 2007 R2 RTM hoặc bất kỳ phiên bản trước của Communicator 2007, bạn không thấy tính năng mới sau đây trong Office 2010 phiên bản:

  • Danh sách liên hệ trong Outlook

  • "Nhanh" danh sách liên hệ trong Outlook

  • Tính năng "Nhanh chóng tìm kiếm với hình ảnh" được tích hợp trong Outlook

  • "Người chọn" bước nhanh Outlook và tài liệu hậu vắng mặt

Giải pháp

Để khắc phục sự cố này, hãy cài đặt gói hotfix được mô tả trong bài viết sau trong cơ sở kiến thức Microsoft:
Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

976135 mô tả gói Communicator 2007 R2: tháng 1 năm 2010

Office 2010 sử dụng API Communicator yêu cầu các tính năng từ Communicator và họ có chỉ là một phần của hotfix này. Sau khi bạn cài đặt hotfix này, các tính năng được thảo luận trong phần "Triệu chứng" có sẵn.

Office Communicator 2007 R2 CU4 hỗ trợ tương hỗ với các x64 Phiên bản của Office Outlook bằng cách sử dụng Exchange Web dịch vụ (EWS) trong một môi trường tích hợp Office Communications Server và trao đổi. Theo mặc định, Office Communicator sử dụng EWS để tải xuống thông báo 15 phút. Các thông báo đã dựa trên MAPI. Điều này cho phép các tính năng sau:

  • Tích hợp lịch sử

  • Tìm kiếm danh bạ Outlook cá nhân Office Communicator tìm kiếm và tìm kiếm Outlook bằng cách sử dụng OC trong môi trường tích hợp

  • IM bị mất và thông báo cuộc gọi

Bất kỳ Office Communicator giao diện người dùng yêu cầu nhập điểm x64 Phiên bản của Outlook không hoạt động trong môi trường tích hợp. Điều này bao gồm:

  • Bấm chuột phải vào thuộc tính liên hệ để xem thuộc tính Outlook

  • Bấm chuột phải vào liên hệ để tìm trước cuộc hội thoại

  • Bấm chuột phải vào để lên lịch cuộc họp hoặc gửi email


Lưu ý Tất cả các tính năng tích hợp các hoạt động chính xác như họ làm việc với các x86 Phiên bản của Office outlook.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×