Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bài viết này mô tả sự cố trong đó bạn không thể đăng nhập vào máy chủ Active Directory Federation Services (ADFS) từ một ứng dụng Windows Store trên thiết bị đang chạy Windows 8.1, Windows RT 8.1 hoặc Windows Server 2012 R2. Bản Cập Nhật có sẵn để khắc phục sự cố này. Trước khi cài đặt bản cập nhật này, hãy xem phần Điều kiện tiên quyết.

Triệu chứng

Sự cố này xảy ra khi sử dụng ứng dụng Windows Store API Broker xác thực của trang Web. Sự cố này xảy ra, trang Web xác thực Broker hỏng.

Cách nhận bản cập nhật này

Quan trọng Nếu bạn cài đặt gói ngôn ngữ sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn phải cài đặt lại bản cập nhật này. Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn cài đặt bất kỳ ngôn ngữ gói mà bạn cần trước khi bạn cài đặt bản cập nhật này. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thêm gói ngôn ngữ vào Windows

Phương pháp 1: Windows Update

Bản cập nhật này được cung cấp dưới dạng bản Cập Nhật tuỳ chọn trên Windows Update. Để biết thêm thông tin về cách chạy Windows Update, hãy xem cách nhận bản cập nhật thông qua Windows Update.

Phương pháp 2: Trung tâm Tải xuống của Microsoft

Các tệp sau đây có sẵn để tải xuống từ Trung tâm Tải xuống của Microsoft:

Hệ điều hành

Bản cập nhật

Tất cả phiên bản dựa trên x 86 được hỗ trợ của Windows 8.1

Download Tải xuống gói ngay bây giờ.

Tất cả phiên bản dựa trên x 64 được hỗ trợ của Windows 8.1

Download Tải xuống gói ngay bây giờ.

Tất cả phiên bản dựa trên x 64 được hỗ trợ của Windows Server 2012 R2

Download Tải xuống gói ngay bây giờ.

Lưu ý Bản Cập Nhật cho Windows RT 8.1 có thể nhận được từ Windows Update.

Để biết thêm thông tin về cách tải xuống Microsoft hỗ trợ tập tin, chọn số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

119591 làm thế nào để có được các tệp hỗ trợ Microsoft từ dịch vụ trực tuyếnMicrosoft đã quét vi-rút tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm phát hiện vi-rút mới nhất đã có vào ngày tệp được đăng. Tệp được lưu trữ trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.

Cập nhật thông tin chi tiết

Điều kiện tiên quyết

Để cài đặt bản cập nhật này, cài đặt Cập Nhật tháng 2014, Cập Nhật cho Windows RT 8.1, Windows 8.1, và Windows Server 2012 R2 (2919355) trong Windows 8.1 hoặc Windows Server 2012 R2.

Thông tin đăng ký

Để áp dụng bản cập nhật này, bạn không phải thực hiện bất kỳ thay đổi sổ đăng ký nào.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn có thể phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bản cập nhật phát hành trước đó.

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Xem thuật ngữ Microsoft sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm.

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Xin lưu ý rằng ngày và giờ của các tệp trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch quy ước giờ mùa hè hiện tại của bạn. Ngày và giờ cũng có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác trên tệp.

Lưu ý:

 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bản gốc (RTM, SPn), và dịch vụ chi nhánh (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau:

  Phiên bản

  Sản phẩm

  Bản gốc

  Chi nhánh dịch vụ

  6.3.960 0.16 xxx

  Windows RT 8.1

  RTM

  GDR

  6.3.960 0,17 xxx

  Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2

  RTM

  GDR

  6.3.960 0,18 xxx

  Windows RT 8.1, Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2

  RTM

  GDR

 • Chi nhánh dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá được phát hành rộng rãi để khắc phục các sự cố nghiêm trọng, thường gặp. Ngoài các bản vá được phát hành rộng rãi, chi nhánh dịch vụ LDR còn chứa các cập nhật nóng.

 • Tệp MANIFEST (.manifest) và các tệp MUM (.mum) được cài đặt cho từng môi trường được liệt kê trong phần "thông tin tệp bổ sung". MUM, MANIFEST và các tệp danh mục bảo mật liên quan (.cat) có ý nghĩa rất quan trọng để duy trì trạng thái của các cấu phần được cập nhật. Các tệp danh mục bảo mật, không được liệt kê các thuộc tính, được ký bằng chữ kỹ số của Microsoft.

Windows RT 8.1

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Authbroker.dll

6.3.9600.18040

97,280

27-Aug-2015

15:11

Không áp dụng

Authhost.exe

6.3.9600.18040

136,384

28-Aug-2015

22:29

Không áp dụng

Authhostproxy.dll

6.3.9600.16384

12,288

22-Aug-2013

02:14

Không áp dụng

x64 Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Authbroker.dll

6.3.9600.17415

133,120

29-Oct-2014

00:40

x64

Authhost.exe

6.3.9600.18040

183,368

28-Aug-2015

22:20

x64

Authhostproxy.dll

6.3.9600.17415

19.456

29-Oct-2014

01:21

x64

Authbroker.dll

6.3.9600.17415

104,448

29-Oct-2014

00:34

x86

x86 Windows 8.1

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Authbroker.dll

6.3.9600.17415

104,448

29-Oct-2014

00:34

x86

Authhost.exe

6.3.9600.18040

148,736

28-Aug-2015

22:24

x86

Authhostproxy.dll

6.3.9600.17415

11,776

29-Oct-2014

01:00

x86


Windows RT 8.1

Thuộc tính tệp

Giá trị

Tên tệp

Arm_565527f2f16c03b762eb558171061117_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18041_none_f4f02c63af1b3791.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

704

Ngày (UTC)

28-Aug-2015

Thời gian (UTC)

22:38

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Arm_microsoft-windows-security-webauth_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18041_none_c06d385012664caf.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

33,638

Ngày (UTC)

28-Aug-2015

Thời gian (UTC)

22:38

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Update.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.590

Ngày (UTC)

28-Aug-2015

Thời gian (UTC)

22:38

Nền tảng

Không áp dụng

x64 Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2

Thuộc tính tệp

Giá trị

Tên tệp

Amd64_5a0ae7c69323d5aca2df4d155407e2aa_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18041_none_d1d3e196676076eb.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

708

Ngày (UTC)

28-Aug-2015

Thời gian (UTC)

22:38

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_9bdc1ae764415ad1c6a12aa5601d571a_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18041_none_440876a982a06770.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

708

Ngày (UTC)

28-Aug-2015

Thời gian (UTC)

22:38

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-security-webauth_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18041_none_1c89617bcac69f1f.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

33,642

Ngày (UTC)

28-Aug-2015

Thời gian (UTC)

22:45

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Update.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,267

Ngày (UTC)

28-Aug-2015

Thời gian (UTC)

22:38

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Wow64_microsoft-windows-security-webauth_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18041_none_26de0bcdff27611a.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

32.132 người

Ngày (UTC)

28-Aug-2015

Thời gian (UTC)

22:45

Nền tảng

Không áp dụng

x86 Windows 8.1

Thuộc tính tệp

Giá trị

Tên tệp

Update.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.590

Ngày (UTC)

28-Aug-2015

Thời gian (UTC)

22:38

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_4de4e354d4010cfacd384faea81e3b94_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18041_none_4e616528658ac6b7.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

704

Ngày (UTC)

28-Aug-2015

Thời gian (UTC)

22:38

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-security-webauth_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18041_none_c06ac5f812692de9.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

33,638

Ngày (UTC)

28-Aug-2015

Thời gian (UTC)

22:42

Nền tảng

Không áp dụng


Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×