Triệu chứng

Xem xét tình huống sau:

  • Bạn có một máy tính đang chạy Windows RT, Windows 8 hoặc Windows Server 2012.

  • Bạn kết nối máy in với máy tính thông qua cổng USB hoặc WSD và sau đó bạn cài đặt trình điều khiển máy in trên máy tính.

  • Bạn tắt hoặc ngắt kết nối máy in, và sau đó bạn nâng cấp máy tính Windows RT 8.1, Windows 8.1 hoặc Windows Server 2012 R2.

  • Bạn bật và kết nối máy in vào máy tính.

Trong trường hợp này, bạn có thể gặp phải một trong những vấn đề sau:

  • Hộp kiểm cho phép hỗ trợ hai chiều tab cổng thuộc tính máy in bị vô hiệu hoá và có vẻ bị mờ.

  • Khi bạn cố gắng in chương trình, thông báo ứng dụng in Hiển thị hỗ trợ hai chiều bị tắt.


Nguyên nhân

Sự cố này xảy ra do Giám sát ngôn ngữ không đúng liên quan đến trình điều khiển máy in.

Giải pháp

Nếu bạn đã nâng cấp từ Windows RT, Windows 8 hoặc Windows Server 2012 Windows RT 8.1, Windows 8.1, hoặc Windows Server 2012 R2 và bạn gặp phải một trong những vấn đề này, bạn phải sử dụng một trong các giải pháp trong phần "Giải pháp" trong KB 2909960. Để biết thêm thông tin về các giải pháp trong phần "Giải pháp" trong KB 2909960, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

cài đặt cổng máy in không được di trú sau khi nâng cấp lên Windows 8.1Nếu bạn không phải nâng cấp lên Windows RT 8.1, Windows 8.1 hoặc Windows Server 2012 R2, nâng cấp máy tính bằng cách sử dụng một hình ảnh Windows có bản Cập Nhật 2919355 được phát hành vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Để biết thêm thông tin này Cập Nhật gói, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

Windows RT 8.1, Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 Cập Nhật ngày, 2014

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Thông tin

Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm Microsoft

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×