Triệu chứng

Hãy xem xét tình huống sau:

 • Tên NetBIOS Active Directory có một dấu "và" (&) trong một môi trường Microsoft Exchange Server 2010.

 • Bạn cố gắng cài đặt Exchange Server 2010 gói dịch vụ 1 (SP1) trên máy chủ trong môi trường.

Trong trường hợp này, quá trình cài đặt không thành công. Ngoài ra, bạn nhận được thông báo lỗi sau:

Lỗi xảy ra khi phân tích EntityName. Line7, vị trí 12.

Nguyên nhân

Sự cố này xảy ra vì ký tự là dành riêng trong XML. Vì vậy, các ký tự làm phân tích cú pháp cho người dùng hiện thời đăng nhập không thành công.

Giải pháp

Để khắc phục sự cố này, hãy làm theo các bước sau.Chú ý Vấn đề này được giải quyết trong bản Cập Nhật 4 cho Exchange Server 2010 gói dịch vụ 1. Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

2579150 Mô tả Update Rollup 4 cho Exchange Server 2010 gói dịch vụ 1

 1. Sao chép tất cả các tệp cài đặt từ đĩa CD vào đĩa cứng, và sau đó mở tệp ManageScheduledTask.ps1 trong thư mục tập lệnh.

 2. Định vị các dòng sau:

  function Get-CurrentUserName { [System.Security.Principal.WindowsIdentity]$id = [System.Security.Principal.WindowsIdentity]::GetCurrent() $id.Name }
 3. Thay đổi các dòng như sau:

  function Get-CurrentUserName{ [System.Security.Principal.WindowsIdentity]$id = [System.Security.Principal.WindowsIdentity]::GetCurrent() [System.String]$fixedName = $id.Name.Replace('&','`&') return $fixedName }
 4. Lưu tệp, và sau đó thử cài đặt Exchange Server 2010 SP1 từ đĩa cứng.

 5. Cài đặt bản Cập Nhật sau:

  2579150 Mô tả Update Rollup 4 cho Exchange Server 2010 gói dịch vụ 1

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×