Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứng

Khi bạn cố gắng cài đặt hotfix trên máy chủ site đang chạy Microsoft System Center Configuration Manager 2007 Gói Dịch vụ 2 (SP2), hotfix không được cài đặt. Ngoài ra, bạn nhận được thông báo lỗi sau:

Thông báo lỗi

sự cố này xảy ra đối với hotfix sẽ áp dụng cho cài đặt hiện tại.

Nguyên nhân

Sự cố này xảy ra nếu các điều kiện sau đây là đúng:

  • Hotfix 2676776 được cài đặt trên máy chủ site.

  • Bạn thực hiện bảo trì trang web hoặc đặt lại máy chủ trang web sau khi bạn cài đặt bản cập 2676776. Ví dụ: bạn thực hiện một trong các hành động sau:

    • Bạn áp dụng lại các tệp và quyền đăng ký mặc định trên máy chủ site,

    • Bạn thay đổi cấu Microsoft SQL Server hình.

    • Bạn thay đổi cấu SMS của nhà cung cấp dịch vụ.

    Lưu ý Sự cố này không xảy ra nếu bạn thực hiện một trong những hành động này nhưng hotfix 2676776 không được cài đặt trên máy chủ trang web.

Sự cố này xảy ra vì giá SMS\Thiết lập sổ đăng ký "Phiên bản đầy đủ" đã thay đổi không chính xác khi 2676776 được cài đặt trên máy chủ site.

Giải pháp

Để giải quyết sự cố này, hãy thay đổi giá trị đăng ký SMS\Setup theo cách thủ công "Phiên bản đầy đủ" thành 4.0.6487.2000.

Bạn có thể tìm thấy SMS\Giá trị đăng ký Thiết lập "Phiên bản Đầy đủ" ở một trong các vị trí sau đây, tùy thuộc vào hệ điều hành của bạn:

Đối với hệ điều hành 64 bit:


HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Microsoft\SMS\SetupĐối với hệ điều hành 32 bit:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\SMS\SetupQuan trọng Bạn phải thay đổi giá trị đăng ký này nếu bản cập 2676776 được cài đặt trên máy chủ site. Lưu ý rằng đây không phải là bản sửa lỗi một lần. Bạn phải thực hiện hành động này mỗi lần thực hiện bảo trì site hoặc đặt lại máy chủ site.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×