Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứng

Bạn có một máy tính có các phiên bản Microsoft Visual C++ 2008 gói dịch vụ 1 Redistributable 9.0.30729 cài đặt. Nếu bạn cố gắng cài đặt Microsoft Unified Communications quản lý API Redistributable (UCMARedist.msi), quá trình cài đặt không thành công. Ngoài ra, bạn nhận được thông báo lỗi sau:

Microsoft Unified Communications quản lý API 2.0 cốt lõi Redist cài đặt hoặc dỡ cài đặt yêu cầu VC ++ 2008 Redistributable đã được cài đặt.

Thông báo lỗi này không rõ ràng vì nó không chỉ là một phiên bản cụ thể của Visual C++ 2008 Redistributable package bắt buộc.

Giải pháp

Để giải quyết vấn đề không cài đặt các Microsoft Unified Communications quản lý API Redistributable, tải xuống và cài đặt phiên bản Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable Package 9.0.21022 từ sau Web site của Microsoft:

Tải xuống phiên bản Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable Package 9.0.21022

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Thông tin

Để biết thêm chi tiết về những Microsoft Unified Communications quản lý API Redistributable (UCMARedist.msi), hãy truy cập bài viết sau trong cơ sở kiến thức Microsoft:

976657 mô tả các bản Cập Nhật tích lũy cho Office Communications Server 2007 R2, Unified Communications quản lý API 2.0 cốt lõi Redist 64-bit: tháng 4 năm 2010

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×