Triệu chứng

Xem xét tình huống sau:

 • Bạn có một máy tính đang chạy Windows RT 8.1, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 7 hoặc Windows Server 2008 R2.

 • Bạn cài đặt bản Cập Nhật 2973201 trên máy tính.

 • Bạn cố gắng cắm thanh công cụ của Bentley MicroStation trên cùng hoặc dưới cùng của màn hình.

Trong trường hợp này, thanh công cụ sẽ trống hoặc ẩn.

Nguyên nhân

Sự cố này xảy ra vì thứ tự Z của windows được thay đổi sau khi bạn cài đặt bản Cập Nhật 2973201.

Làm thế nào để lấy hotfix này

Để giải quyết vấn đề này, chúng tôi đã phát hành hotfix cho Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 7 và Windows Server 2008 R2. Trước khi cài đặt hotfix này, hãy kiểm tra điều kiện tiên quyết của hotfix. Cũng lưu ý rằng bạn phải khởi động lại máy tính sau khi bạn cài đặt hotfix này.

Lưu ý Windows Updatevà Cập Nhật 3000061 cũng có chứa hotfix này, mà nhiều vấn đề khác ngoài sự cố mà hotfix khắc phục khắc phục. Chúng tôi khuyên bạn sử dụng bản Cập Nhật. Bản Cập Nhật là lớn hơn các hotfix. Do đó, bản Cập Nhật mất nhiều thời gian để tải xuống.

Hotfix cho Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 7 hoặc Windows Server 2008 R2

Cập nhật nóng được hỗ trợ do Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, cập nhật nóng này chỉ được dùng để khắc phục sự cố được mô tả trong bài viết này. Chỉ áp dụng cập nhật nóng này cho hệ thống đang gặp sự cố cụ thể này.

Nếu cập nhật nóng này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống Hotfix sẵn có" ở đầu bài viết Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, hãy gửi một yêu cầu tới bộ phận Hỗ trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để nhận hotfix.

Lưu ý Nếu sự cố khác xảy ra hoặc nếu cần khắc phục sự cố, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng. Chi phí hỗ trợ thông thường sẽ tính cho các câu hỏi hỗ trợ bổ sung và các sự cố không phù hợp với cập nhật nóng cụ thể này. Để có danh sách đầy đủ số điện thoại hỗ trợ và dịch vụ khách hàng của Microsoft hoặc để tạo yêu cầu dịch vụ riêng, hãy ghé thăm website sau của Microsoft:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportLưu ý "Tải xuống Hotfix sẵn có" Hiển thị các ngôn ngữ mà hotfix này sẵn có. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do cập nhật nóng này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng hotfix này, bạn phải đầu tiên cài đặt bản Cập Nhật 2919355 Windows 8.1 hoặc Windows Server 2012 R2, hoặc cài đặt gói dịch vụ 1 (SP1) trong Windows 7 hoặc Windows Server 2008 R2.

Để biết thêm thông tin về cách tải bản Cập Nhật 2919355, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

2919355 Windows RT 8.1, Windows 8.1 và bản cập nhật Windows Server 2012 R2: tháng 4 năm 2014
Để biết thêm thông tin về cách lấy gói dịch vụ Windows 7 hoặc Windows Server 2008 R2, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

976932 thông tin về gói dịch vụ 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Thông tin đăng ký

Để sử dụng hotfix, bạn không phải thực hiện bất kỳ thay đổi sổ đăng ký.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản sửa lỗi này.

Thông tin thay thế cập nhật nóng

Cập nhật nóng này không thay thế cập nhật nóng được phát hành trước đó.

Thông tin

Phiên bản toàn cầu của cập nhật nóng này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Phối hợp Quốc tế (UTC). Ngày và giờ của các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ cũng có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác nhất định trên tệp.

Thông tin tệp Windows RT 8.1, Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 và ghi chú

Quan trọng Các hotfix Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 được bao gồm trong cùng gói. Tuy nhiên, chỉ "Windows 8.1" được liệt kê trên trang yêu cầu Hotfix. Để yêu cầu gói hotfix áp dụng cho một hoặc cả hai hệ điều hành, hãy chọn hotfix được liệt kê trong "Windows 8.1" trên trang. Luôn tham khảo phần "Áp dụng Cho" trong bài viết để xác định hệ điều hành thực mà mỗi cập nhật nóng áp dụng cho.

 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bản gốc (RTM, SPn) và chi nhánh dịch vụ (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau:

  Phiên bản

  Sản phẩm

  Bản gốc

  Chi nhánh dịch vụ

  6.3.960 0,17 xxx

  Windows RT 8.1, Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2

  RTM

  GDR

 • Tệp MANIFEST (.manifest) và các tệp MUM (.mum) được cài đặt cho từng môi trường là liệt kê riêng trong phần "thông tin tệp bổ sung". MUM, MANIFEST và các tệp danh mục bảo mật liên quan (.cat) có ý nghĩa rất quan trọng để duy trì trạng thái của các cấu phần được cập nhật. Các tệp danh mục bảo mật, không được liệt kê các thuộc tính, được ký bằng chữ kỹ số của Microsoft.

Đối với Windows RT 8.1

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Win32k.ptxml

Không áp dụng

4,213

21-Aug-2013

23:33

Không áp dụng

Win32k.sys

6.3.9600.17295

3,107,328

06-Sep-2014

04:08

Không áp dụng

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows 8.1

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Win32k.ptxml

Không áp dụng

4,213

21-Aug-2013

23:39

Không áp dụng

Win32k.sys

6.3.9600.17295

3,525,120

06-Sep-2014

04:40

x86

Đối với tất cả phiên bản x64 dựa trên Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Win32k.ptxml

Không áp dụng

4,213

21-Aug-2013

23:39

Không áp dụng

Win32k.sys

6.3.9600.17295

3,525,120

06-Sep-2014

04:40

x86

Thông tin tệp Windows 7 và Windows Server 2008 R2 và ghi chú

Quan trọng Windows 7 và cập nhật nóng Windows Server 2008 R2 được bao gồm trong cùng gói. Tuy nhiên, cập nhật nóng trên trang Yêu cầu Cập nhật nóng được liệt kê trong cả hai hệ điều hành. Để yêu cầu gói cập nhật nóng áp dụng cho một hoặc cả hai hệ điều hành, hãy chọn cập nhật nóng được liệt kê trong "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn tham khảo phần "Áp dụng Cho" trong bài viết để xác định hệ điều hành thực mà mỗi cập nhật nóng áp dụng cho.

 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bản gốc (RTM, SPn) và chi nhánh dịch vụ (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau:

  Phiên bản

  Sản phẩm

  Bản gốc

  Chi nhánh dịch vụ

  6.1.760 1.22xxx

  Windows 7 và Windows Server 2008 R2

  SP1

  LDR

 • Tệp MANIFEST (.manifest) và các tệp MUM (.mum) được cài đặt cho từng môi trường là liệt kê riêng trong phần "thông tin tệp bổ sung". MUM, MANIFEST và các tệp danh mục bảo mật liên quan (.cat) có ý nghĩa rất quan trọng để duy trì trạng thái của các cấu phần được cập nhật. Các tệp danh mục bảo mật, không được liệt kê các thuộc tính, được ký bằng chữ kỹ số của Microsoft.

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows 7

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Win32k.sys

6.1.7601.22794

2,361,344

06-Sep-2014

03:17

x86

Đối với tất cả các phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Win32k.sys

6.1.7601.22794

3,166,720

06-Sep-2014

03:33

x64

Đối với tất cả phiên bản dựa trên IA-64 được hỗ trợ của Windows Server 2008 R2

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Win32k.sys

6.1.7601.22794

7,431,680

06-Sep-2014

03:10

IA-64

Thông tin tệp bổ sung

Thông tin tệp bổ sung dành cho Windows RT 8.1, Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2


Thông tin tệp bổ sung dành cho Windows RT 8.1

Thuộc tính tệp

Giá trị

Tên tệp

Arm_b4d1c836a5befe141bb32b62782feb60_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17295_none_577c88a22d805809.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

694

Ngày (UTC)

07-Sep-2014

Thời gian (UTC)

04:14

Tên tệp

Arm_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17295_none_4d8bc849b624cf86.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

125,412

Ngày (UTC)

06-Sep-2014

Thời gian (UTC)

04:50

Các tệp bổ sung cho tất cả phiên bản dựa trên x86 của Windows 8.1

Thuộc tính tệp

Giá trị

Tên tệp

X86_3c6dbc75ec426826e66df154fdd967d2_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17295_none_c4ad58614c3d9395.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

694

Ngày (UTC)

07-Sep-2014

Thời gian (UTC)

04:13

Tên tệp

X86_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17295_none_4d8955f1b627b0c0.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

125,412

Ngày (UTC)

06-Sep-2014

Thời gian (UTC)

05:57

Tệp bổ sung cho tất cả phiên bản x64 dựa trên Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2

Thuộc tính tệp

Giá trị

Tên tệp

Amd64_01460c2f7aee9db23ae5b4d371e0ab86_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17295_none_99e2a87806cbc3e3.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

698

Ngày (UTC)

07-Sep-2014

Thời gian (UTC)

04:24

Tên tệp

Amd64_c32e9a1df25c8bf905f31952035cdc41_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17295_none_2e0198a981aadd22.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

698

Ngày (UTC)

07-Sep-2014

Thời gian (UTC)

04:24

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17295_none_a9a7f1756e8521f6.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

125,416

Ngày (UTC)

06-Sep-2014

Thời gian (UTC)

07:39

Tên tệp

Wow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17295_none_b3fc9bc7a2e5e3f1.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

124,683

Ngày (UTC)

06-Sep-2014

Thời gian (UTC)

05:57

Thông tin tệp bổ sung dành cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Các tệp bổ sung cho tất cả phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows 7

Thuộc tính tệp

Giá trị

Tên tệp

X86_7a22327f023159e7691ea1c4ca97626d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22794_none_01bd24be53b7534a.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

694

Ngày (UTC)

07-Sep-2014

Thời gian (UTC)

05:09

Tên tệp

X86_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22794_none_bb2dec2f122778e5.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

42,086

Ngày (UTC)

06-Sep-2014

Thời gian (UTC)

04:44

Các tệp bổ sung cho tất cả phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Thuộc tính tệp

Giá trị

Tên tệp

Amd64_20e01a0f20a0127d86efb15dea3cb9cb_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22794_none_476d88a33132787d.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.038 người

Ngày (UTC)

07-Sep-2014

Thời gian (UTC)

05:09

Tên tệp

Amd64_c317a1d88f2f60239e72fe62542c5a08_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22794_none_d7822a7d8f66936d.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

698

Ngày (UTC)

07-Sep-2014

Thời gian (UTC)

05:09

Tên tệp

Amd64_f195ce6cd53f47110b04a66fef6bacfb_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22794_none_ead6179127a1d1b5.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

698

Ngày (UTC)

07-Sep-2014

Thời gian (UTC)

05:09

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22794_none_174c87b2ca84ea1b.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

42,090

Ngày (UTC)

06-Sep-2014

Thời gian (UTC)

05:09

Tên tệp

Wow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22794_none_21a13204fee5ac16.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

4,178

Ngày (UTC)

06-Sep-2014

Thời gian (UTC)

04:38

Các tệp bổ sung cho tất cả phiên bản dựa trên IA-64 được hỗ trợ của Windows Server 2008 R2

Thuộc tính tệp

Giá trị

Tên tệp

Ia64_8bf36ec97cf78f5e2a15d4cad726cd28_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22794_none_345a90935e97c846.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,036

Ngày (UTC)

07-Sep-2014

Thời gian (UTC)

05:09

Tên tệp

Ia64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22794_none_bb2f9025122581e1.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

42,088

Ngày (UTC)

06-Sep-2014

Thời gian (UTC)

04:36

Tên tệp

Wow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22794_none_21a13204fee5ac16.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

4,178

Ngày (UTC)

06-Sep-2014

Thời gian (UTC)

04:38
Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

824684 mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm Microsoft

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Các sản phẩm của bên thứ ba mà bài viết này thảo luận do các công ty độc lập với Microsoft sản xuất. Microsoft không bảo hành, theo ngụ ý hay cách khác, về hiệu suất hoặc độ tin cậy của những sản phẩm này.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×