We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Triệu chứng

Xem xét tình huống sau:

  • Bạn truy cập một trang web HTML bằng cách sử dụng Windows Internet Explorer 8 trên máy tính đang chạy Windows Vista hoặc Windows Server 2008.

  • Bạn xoá nội dung của ô lưới DHTML trên trang.

  • Bạn thay đổi tiêu điểm từ ô.

  • Bạn cố gắng sửa ô một lần nữa.

Trong trường hợp này, bạn không thể chỉnh sửa ô.Lưu ý Khi ô trống, thông báo lỗi sẽ được hiển thị. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể chỉnh sửa ô.

Giải pháp

Để giải quyết vấn đề này trên máy khách, cài đặt bản Cập Nhật.

Thông tin Cập Nhật bảo mật

Để khắc phục sự cố này, hãy cài đặt bản cập nhật bảo mật tích lũy gần đây nhất cho Internet Explorer. Để thực hiện việc này, ghé thăm website sau của Microsoft:

Kỹ thuật thêm thông tin về bản Cập Nhật bảo mật tích luỹ mới nhất cho Internet Explorer, hãy ghé thăm website sau của Microsoft:

Lưu ý Bản cập nhật này lần đầu tiên được bao gồm trong bản Cập Nhật bảo mật 2530548 (MS11-050). Để biết thêm chi tiết, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

MS11-050: Cập Nhật bảo mật tích luỹ cho Internet Explorer: 14 tháng 6 năm 2011

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×