Triệu chứng

Xem xét tình huống sau:

  • Bạn có một máy tính chạy Windows 8.1 hoặc Windows Server 2012 R2.

  • Bạn có bản Cập Nhật và Microsoft Internet Information Services (IIS) trên máy tính.

  • Bạn muốn dỡ cài đặt IIS.

Trong trường hợp này, dỡ cài đặt không thành công. Ngoài ra, IIS trở lại và có thể không hoạt động đúng cách.

Giải pháp

Để giải quyết vấn đề này, cài đặt bản Cập Nhật được mô tả trong bài viết này trước khi dỡ cài đặt IIS.

Thông tin cập nhật

Cách tải xuống bản cập nhật này

Windows Update

Bản cập nhật này có sẵn từ .

Trung tâm Tải xuống của Microsoft

Các tệp sau đây có sẵn để tải xuống từ Trung tâm Tải xuống của Microsoft:

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×