Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứng

Xem xét tình huống sau:

  • Bạn có máy chủ Microsoft Exchange Server 2010 có vai trò máy chủ truyền tải Trung tâm cài đặt.

  • Bạn cài đặt Update Rollup 2, Cập Nhật 3 hoặc Update Rollup 4 cho Exchange Server 2010 trên máy chủ này.

  • Bạn chạy lệnh sau trên máy chủ này để dỡ cài đặt Exchange Server 2010:

    Setup /mode:uninstall

Trong trường hợp này, quá trình dỡ cài đặt chưa hoàn thành. Ngoài ra, bạn nhận được thông báo lỗi sau:

Lỗi sau đây được tạo ra khi "$error. Clear(); dỡ cài đặt-MsiPackage - PackagePath ($RoleInstallPath + "Mailbox\MSFTE. MSI")-đăng nhập
Tệp ($RoleSetupLoggingPath + "\InstallSearch.msilog") "được:" không thể mở gói ' C: \Program Files\Microsoft\Exchange Server\V14\Mail
box\MSFTE. MSI'. Các phiên bản khác của sản phẩm này đã được cài đặt. Cài đặt phiên bản này không thể tiếp tục. Cấu hình hoặc gỡ bỏ phiên bản hiện tại của sản phẩm này, sử dụng thêm/loại bỏ chương trình trên bảng điều khiển. Mã lỗi là 1638. ".

Không hoàn thành việc cài đặt Exchange Server. Truy cập vào http://support.microsoft.com và nhập ID lỗi để biết thêm thông tin.
Thiết lập Exchange Server gặp lỗi.

Nguyên nhân

Sự cố xảy ra do Update Rollup 2 cho Exchange Server 2010 thay thế tệp Msfte.msi Phiên bản RTM của Exchange Server 2010. Do đó, chương trình dỡ cài đặt không thể tìm thấy phiên bản RTM Msfte.msi tệp khi cố gắng dỡ cài đặt Exchange Server 2010.

Giải pháp

Để giải quyết vấn đề này, cài đặt bản Cập Nhật sau đây:

2407113 mô tả Update Rollup 5 cho Microsoft Exchange Server 2010 phát hành để sản xuất

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×