Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Triệu chứng

Xem xét tình huống sau:

  • Khi áp dụng Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 3 (SP3) trên máy chủ Windows Server 2012.

  • Bạn tạo một thư email Rich Text Format (RTF) và chèn ảnh vào nội dung thư.

  • Bạn cố gắng gửi thư email đến người nhận bên ngoài.

Trong trường hợp này, thư email vẫn chờ gửi và không được gửi. Ngoài ra, bạn nhận được thông báo lỗi khi bạn chạy lệnh Get-hàng đợi trong Exchange Management Shell (EMS):

Cuối cùng lỗi: lưu trữ tạm thời không xảy ra trong quá trình chuyển đổi nội dung.

Nguyên nhân

Sự cố này xảy ra do Windows Server 2012 sử dụng chế độ mới trong đường ống truyền tải.

Giải pháp

Để giải quyết vấn đề này, cài đặt bản Cập Nhật sau đây:

mô tả Update Rollup 2 cho Exchange Server 2010 SP3

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Thông tin

Để biết thêm thông tin về lệnh ghép ngắn Get-hàng đợi , hãy truy cập website sau của Microsoft:

Để biết thêm chi tiết về đường ống truyền tải, hãy truy cập website sau của Microsoft:

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×