Triệu chứng

Bạn không thể hoàn thành một bản tải xuống trên trang web MSDN đăng ký thành công bằng cách sử dụng Windows Internet Explorer 11.

Nguyên nhân

Sự cố này có thể xảy ra trong Internet Explorer 11 nếu bạn có kết nối Internet không hỗ trợ tải dựa trên trình duyệt.

Giải pháp

Để giải quyết vấn đề này, cố gắng tải xuống tệp ở chế độ Internet Explorer 9. Để thực hiện việc này, hãy làm theo các bước sau:

  1. Trong Internet Explorer, mở trang tải xuống MSDN đăng ký.

  2. Trong hộp Tìm kiếm , tìm kiếm sản phẩm mà bạn muốn tải xuống.

  3. Mở cửa sổ công cụ phát triển. Để thực hiện việc này, hãy bấm F12.

  4. Ở màn hình mô phỏng . Để thực hiện việc này, nhấn Ctrl + 8.

  5. Trong danh sách chế độ tài liệu trong chế độ, bấm 9.

  6. Trong danh sách chuỗi tác nhân người dùng trong chế độ, bấm Internet Explorer 9.

    Lưu ý Sau khi bạn thay đổi thiết đặt chuỗi tác nhân người dùng, tải lại trang tải xuống ở chế độ Internet Explorer 9.

  7. Thử lại tải về sản phẩm. Ứng dụng trình quản lý chuyển tệp hoặc một trình quản lý download sẽ mở.

  8. Sau khi tải xuống bắt đầu, đóng cửa sổ công cụ phát triển. Để thực hiện việc này, nhấn F12 hoặc bấm vào nút đóng ở góc trên bên phải của ô.

Lưu ý Sau khi bắt đầu tải xuống, bạn có thể đóng cửa sổ công cụ phát triển mà không gián đoạn quá trình tải xuống. Trình duyệt vẫn ở chế độ Internet Explorer 9 cho đến khi bạn đóng cửa sổ này.

Trạng thái

Microsoft biết vấn đề này và đang nỗ lực để khắc phục.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×