Sự cố này xảy ra nếu cuộc họp ID có chữ "I" trong URL cuộc họp.

Lưu ý Sự cố này xảy ra do Thổ Nhĩ Kỳ, chữ ký tự "I" là "İ", và thường các ký tự "I" là "i". "i" và "I" không phù hợp cặp nữa. Do đó, "i" và "I" không bằng so quản.

Giải pháp

Để giải quyết vấn đề này, cài đặt Cập Nhật tích luỹ ngày 2015 6.0.9319.55 cho Microsoft Skype dành cho doanh nghiệp chủ 2015, máy chủ cấu phần Web.

Giải pháp

Để khắc phục sự cố này, thay đổi các chữ "I" thường "i" trong URL cuộc họp và sau đó bạn có thể tham gia cuộc họp thông qua URL của thành công.

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×