Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứng

Xem xét tình huống sau:

  • Bạn tích hợp Microsoft Lync 2013 với ứng dụng bên thứ ba cộng tác bằng cách thêm thông tin về ứng dụng vào sổ đăng ký.

  • Bạn xác định đường dẫn chứa tham số liên hệ id % để khởi động ứng dụng hợp tác.

  • Bạn mở một cửa sổ hội thoại Lync 2013.

  • Bạn bấm vào nút Tuỳ chọn khác để mở ứng dụng hợp tác.

Trong trường hợp này, bạn không thể khởi động ứng dụng hợp tác.

Nguyên nhân

Sự cố này xảy ra do Lync 2013 không cung cấp thông tin của người tham gia hội thoại tham số liên hệ id % .

Giải pháp

Để khắc phục sự cố này, hay cài đặt bản cập nhật sau:

2825630 mô tả các bản Cập Nhật Lync 2013: 20 tháng 9 năm 2012

Thông tin

Để biết thêm thông tin về cách tích hợp Lync 2013 với ứng dụng bên thứ ba cộng tác, hãy truy cập website sau của Microsoft:

Làm thế nào để tích hợp Lync 2013 với ứng dụng bên thứ ba cộng tác

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×