Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứng

Xem xét tình huống sau:

  • Bạn tích hợp Microsoft Lync 2013 với ứng dụng bên thứ ba cộng tác bằng cách thêm thông tin về ứng dụng vào sổ đăng ký.

  • Bạn xác định đường dẫn chứa tham số liên hệ id % để khởi động ứng dụng hợp tác.

  • Bạn mở một cửa sổ hội thoại Lync 2013.

  • Bạn bấm vào nút Tuỳ chọn khác để mở ứng dụng hợp tác.

Trong trường hợp này, bạn không thể khởi động ứng dụng hợp tác.

Nguyên nhân

Sự cố này xảy ra do Lync 2013 không cung cấp thông tin của người tham gia hội thoại tham số liên hệ id % .

Giải pháp

Để khắc phục sự cố này, hay cài đặt bản cập nhật sau:

2825630 mô tả các bản Cập Nhật Lync 2013: 20 tháng 9 năm 2012

Thông tin

Để biết thêm thông tin về cách tích hợp Lync 2013 với ứng dụng bên thứ ba cộng tác, hãy truy cập website sau của Microsoft:

Làm thế nào để tích hợp Lync 2013 với ứng dụng bên thứ ba cộng tác

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×