Triệu chứng

Xem xét tình huống sau:

  • Bạn thay đổi ngôn ngữ hiển thị tiếng ả Rập (ả rập Xê út) trên máy tính đang chạy Windows 8.1, Windows RT 8.1 hoặc Windows Server 2012 R2.

  • Bạn khởi động lại máy tính, và sau đó bạn vô hiệu hoá tất cả các kết nối Internet.

  • Bạn phải chạy Windows Store.

Trong trường hợp này, Windows Store thoát ngay lập tức.

Lưu ý Cửa hàng Windows sẽ hiển thị trang lỗi khi bạn chạy Windows Store mà không có kết nối Internet.

Giải pháp

Để giải quyết vấn đề này, cài đặt ngày 2014 bản Cập Nhật cho Windows RT 8.1, Windows 8.1, và Windows Server 2012 R2.

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Thông tin

Để biết thêm thông tin về thuật ngữ Cập nhật phần mềm, hãy xem mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×