Triệu chứng

Hãy xem xét tình huống sau:

 • Bạn có một máy chủ đang chạy Microsoft SharePoint Server 2010 mà truy cập một giấy phép khách hàng doanh nghiệp (CAL) được bật.

 • Bạn tạo một kết nối dữ liệu kinh doanh (BDC) mô hình có chứa một loại nội dung bên ngoài.

 • Loại nội dung bên ngoài có một số phiên bản sử dụng một trong các định dạng sau:

  • #.x

  • #.x.x

 • Bạn nhập BDC mẫu vào máy chủ SharePoint 2010 trực tiếp hoặc bằng cách sử dụng Microsoft SharePoint Designer 2010.

 • Mở Trung tâm quản trị SharePoint, bấm Quản lý Dịch vụ ứng dụng, và sau đó bạn bấm BDC quản lý.

Trong trường hợp này, khi bạn cố gắng mở trang quản trị BDC, bạn nhận được thông báo lỗi sau:

Đối số phải trong khoảng từ 0 đến 2Parameter tên: Parameter_namekhắc phục sự cố với Microsoft SharePoint ServerCorrelation ID: ID_numberngày và giờ: Date_and_Time

Nguyên nhân

Sự cố này xảy ra khi số phiên bản của một loại nội dung bên ngoài có hơn bốn phần. Tức là, thay vì theo định dạng này, #. xxx, số phiên bản sử dụng một trong các định dạng sau:

 • #.x

 • #.x.x

Giải pháp

Để khắc phục sự cố này, sử dụng SharePoint Designer 2010 để chỉnh sửa số phiên bản loại nội dung bên ngoài tổ chức và thay đổi số phiên bản với một số bốn phần.

 1. Trong SharePoint Designer 2010, mở trang web có mô hình BDC và loại nội dung bên ngoài có thể thay đổi.

 2. Trong cửa sổ Đối tượng trang web , bấm vào Loại nội dung bên ngoài.

 3. Chọn loại nội dung bên ngoài, và sau đó bấm Chỉnh sửa loại nội dung bên ngoài.

 4. Trong Chế độ xem tóm tắt, trong Thông tin loại nội dung bên ngoài, nhấp vào số phiên bản.

 5. Thay đổi số phiên bản để có bốn phần. Ví dụ: số phiên bản hiện tại có hai phần: 1.1. Khi bạn mở rộng một số phiên bản 1.1.0.0, bạn có bốn phần bắt buộc đối với một số phiên bản.

 6. Lưu các thay đổi bạn thực hiện đối với loại nội dung bên ngoài.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×