Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứng

Xem xét tình huống sau:

  • Bạn chạy Windows Internet Explorer 9 hoặc phiên bản mới hơn của Internet Explorer trên máy tính đang chạy Windows 7 hoặc phiên bản mới hơn của Windows trong môi trường Microsoft Lync Server 2013.

  • Bạn đăng nhập vào ứng dụng Web Lync với khách.

  • Bạn bấm vào tham gia cuộc họp.

  • Bạn cài đặt trình cắm ActiveX Lync Web App.

Trong trường hợp này, bạn được chuyển hướng tới cuộc họp. Tuy nhiên, bạn không thể quay số trong hội, hoặc bạn có thể chia sẻ video trong cuộc họp.

Lưu ý Nếu bạn chạy Internet Explorer với người dùng khác bằng cách sử dụng tùy chọn chạy như một người dùng khác , sự cố này xảy ra.

Nguyên nhân

Sự cố này xảy ra khi khởi tạo và script các điều khiển ActiveX không được đánh dấu là an toàn cho thiết đặt được kích hoạt trong Internet Explorer.

Giải pháp

Để giải quyết vấn đề này, cài đặt bản Cập Nhật tích luỹ sau:

Mô tả bản Cập Nhật tích luỹ 5.0.8308.556 Lync Server 2013, thành phần Web 2881688 : tháng 10 năm 2013

Thông tin

Để biết thêm thông tin về cài đặt, hãy tham khảo cách sử dụng vùng bảo mật trong Internet Explorer.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×