Triệu chứng

Bạn không thể sử dụng công cụ Smigdeploy.exe trên máy tính đang chạy Windows lưu trữ Server 2012 hoặc lưu trữ Windows Server 2008 R2. Đặc biệt, khi bạn chạy lệnh Smigdeploy.exe trên máy tính, bạn nhận được thông báo lỗi tương tự như sau:

SmigDeploy.exe kiểm tra các điều kiện tiên quyết.
----------------------------------------------------------
Công cụ di chuyển Windows Server không được hỗ trợ trên hệ điều hành này. Công cụ di chuyển Windows Server được hỗ trợ chỉ trên máy tính đang chạy Windows Server 2003, Windows Server 2008. hoặc phiên bản Windows Server 2008 R2 Standard, doanh nghiệp hoặc trung tâm dữ liệu.

Nguyên nhân

Sự cố này xảy ra vì Smigdeploy.exe cụ hỗ trợ hàng giữ giá trị đơn (mã hàng) để lưu trữ Windows Server 2012 hoặc lưu trữ Windows Server 2008 R2.

Giải pháp

Để giải quyết vấn đề này, cài đặt bản Cập Nhật 2911101 hoặc cài đặt hotfix được mô tả trong bài viết này. Để biết thêm thông tin về cách lấy gói cập nhật này, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

2911101 Windows RT, Windows 8 và Windows Server 2012 bản Cập Nhật: tháng 4 năm 2014

Thông tin về cập nhật nóng

Cập nhật nóng được hỗ trợ do Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, cập nhật nóng này chỉ được dùng để khắc phục sự cố được mô tả trong bài viết này. Chỉ áp dụng cập nhật nóng này cho hệ thống đang gặp sự cố được mô tả trong bài viết này. Cập nhật nóng này có thể được kiểm tra thêm. Vì vậy, nếu bạn không bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi sự cố này, chúng tôi khuyên bạn đợi bản cập nhật phần mềm tiếp theo có chứa cập nhật nóng này.

Nếu cập nhật nóng này sẵn có để tải xuống thì sẽ có phần "Cập nhật nóng có sẵn để tải xuống" ở đầu bài viết Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, hãy liên hệ với Dịch vụ Khách hàng và Bộ phận Hỗ trợ của Microsoft để nhận được các cập nhật nóng.

Lưu ý Nếu sự cố khác xảy ra hoặc nếu cần khắc phục sự cố, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng. Chi phí hỗ trợ thông thường sẽ tính cho các câu hỏi hỗ trợ bổ sung và các sự cố không phù hợp với cập nhật nóng cụ thể này. Để có danh sách đầy đủ số điện thoại của Bộ phận Hỗ trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft hoặc để tạo yêu cầu dịch vụ riêng, hãy truy cập website sau của Microsoft:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportLưu ý Mẫu "Tải xuống cập nhật nóng sẵn có" hiển thị các ngôn ngữ mà cập nhật nóng này sẵn có. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do cập nhật nóng này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng hotfix này, bạn phải đang chạy Windows lưu trữ Server 2012 hoặc lưu trữ Windows Server 2008 R2.

Thông tin đăng ký

Để áp dụng hotfix này, bạn không phải thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với sổ đăng ký.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản sửa lỗi này.

Thông tin thay thế cập nhật nóng

Cập nhật nóng này không thay thế cập nhật nóng được phát hành trước đó.

Phiên bản toàn cầu của cập nhật nóng này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Phối hợp Quốc tế (UTC). Ngày và giờ của các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ cũng có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác nhất định trên tệp.Đối với tất cả phiên bản dựa trên x64 lưu trữ Windows Server 2008 R2

Thuộc tính tệp

Giá trị

Tên tệp

Smigdeploy.exe

Phiên bản tệp

6.1.7601.18245

Kích thước tệp

77,824

Ngày (UTC)

27-Aug-2013

Thời gian (UTC)

08:27

Nền tảng

x86

Tên tệp

Smigdeploy.exe

Phiên bản tệp

6.1.7601.22434

Kích thước tệp

77,824

Ngày (UTC)

27-Aug-2013

Thời gian (UTC)

08:46

Nền tảng

x86

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x64 lưu trữ Windows Server 2012

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Smigdeploy.exe

6.2.9200.16700

81,920

27-Aug-2013

06:04

x86

Smigdeploy.exe.config

Không áp dụng

187

02-Jun-2012

14:32

Không áp dụng

Smigdeploy.exe

6.2.9200.20808

81,920

27-Aug-2013

06:22

x86

Smigdeploy.exe.config

Không áp dụng

187

02-Jun-2012

14:32

Không áp dụng


Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Thông tin

Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

824684 Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft

Tệp bổ sung cho tất cả phiên bản dựa trên x64 lưu trữ Windows Server 2008 R2

Thuộc tính tệp

Giá trị

Tên tệp

Msil_microsoft.windows.s..migration.downlevel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18245_none_aca43f3efb8ff6d6.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,237

Ngày (UTC)

27-Aug-2013

Thời gian (UTC)

08:50

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Msil_microsoft.windows.s..migration.downlevel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22434_none_ad37ad9214a65e7f.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,237

Ngày (UTC)

27-Aug-2013

Thời gian (UTC)

09:33

Nền tảng

Không áp dụng

Tệp bổ sung cho tất cả phiên bản dựa trên x64 lưu trữ Windows Server 2012

Thuộc tính tệp

Giá trị

Tên tệp

Amd64_47376868bc948763e30bc819ee803bfa_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20808_none_20acd0fd9df9e110.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

724

Ngày (UTC)

04-Dec-2013

Thời gian (UTC)

17:31

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_ca39995680c0321f2c1f68cc0cfb07c5_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16700_none_8bcbce4421fdc71c.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

724

Ngày (UTC)

04-Dec-2013

Thời gian (UTC)

17:31

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Msil_microsoft.windows.s..migration.downlevel_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16700_none_a7b9f2f86e5fc2ee.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

3.068 người

Ngày (UTC)

27-Aug-2013

Thời gian (UTC)

06:13

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Msil_microsoft.windows.s..migration.downlevel_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20808_none_a84b921387762d70.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

3.068 người

Ngày (UTC)

27-Aug-2013

Thời gian (UTC)

06:42

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Update.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.601 người

Ngày (UTC)

04-Dec-2013

Thời gian (UTC)

17:31

Nền tảng

Không áp dụng


Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×