Triệu chứng

Nếu bạn sử dụng hồ sơ di động bật tuỳ chọn để xoá cấu hình sau khi bạn đăng xuất, doanh nghiệp chế độ dành cho Internet Explorer 11 không còn hoạt động sau khi bạn đăng xuất khỏi máy tính.

Nguyên nhân

Sự cố này xảy ra do hồ sơ cục bộ sẽ bị xóa khi bạn đăng xuất, và sau đó sao lưu trữ trong danh sách trang web doanh nghiệp chế độ Internet Explorer (Hang) không được sử dụng. Tuy nhiên, mục đăng ký CurrentVersion vẫn còn là trong khoá đăng ký HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\EnterpriseMode . Do đó, Internet Explorer không tải xuống danh sách trang web một lần nữa.

Giải pháp

Để khắc phục sự cố này, hãy cài đặt bản cập nhật bảo mật tích lũy gần đây nhất cho Internet Explorer. Để thực hiện việc này, hãy truy cập Microsoft Update. Ngoài ra, hãy xem Cập nhật thông tin kỹ thuật về bảo mật tích luỹ mới nhất cho Internet Explorer.

Bản cập nhật này lần đầu tiên có ba bản Cập Nhật bảo mật tích luỹ cho Internet Explorer (MS15-018).

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Xem ngữ Microsoft sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×