Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bài viết này áp dụng cho Microsoft Dynamics AX cho tất cả các vùng.

Triệu chứng

Khi giao bổ sung cho chi phí, chiến lược khác nhau có thể được áp dụng:

  • tốc độ phẳng

  • phần trăm vị cụ thể

  • tốc độ cho một đơn vị đặc biệt

  • nhiên liệu

Bạn không thể tạo tính phí với thời gian vận chuyển liên quan đến vận chuyển hàng trong Microsoft Dynamics AX 2012 R3. Ngoài ra, xây dựng chi phí chỉ định một đơn vị với chia đơn vị cụ thể không hoạt động.

Giải pháp

  • Di chuyển thời gian tính toán chiến lược có thể được áp dụng cho tất cả các chiến lược cụ thể đơn vị tính.

  • Nhà cung cấp nhiên liệu chỉ giao diện người dùng được khắc phục, do đó bạn không thể tạo một nhiệm vụ sử dụng phương pháp tỷ lệ và một đơn vị.

  • Phân bổ sung cho đơn vị có thể được áp dụng trên tất cả các chiến lược đơn vị cụ thể. Chú ý khắc phục sự cố này bao gồm các trường "Cho phép giảm giá".

Chú ý Vá này bao gồm các trường "Cho phép giảm giá".

Thông tin về cập nhật nóng

Cập nhật nóng được hỗ trợ do Microsoft cung cấp. Đó là một phần "Tải xuống Hotfix sẵn có" ở đầu bài viết cơ sở kiến thức này. Nếu bạn đang gặp sự cố tải xuống, cài đặt hotfix này, hoặc có câu hỏi hỗ trợ kỹ thuật khác, liên hệ với đối tác của bạn hoặc, nếu đăng ký kế hoạch hỗ trợ trực tiếp với Microsoft, bạn có thể liên hệ với hỗ trợ kỹ thuật cho Microsoft Dynamics và tạo ra một yêu cầu hỗ trợ mới. Để thực hiện việc này, ghé thăm website sau của Microsoft:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspxBạn cũng có thể liên hệ hỗ trợ kỹ thuật cho Microsoft Dynamics qua điện thoại bằng cách sử dụng các liên kết cho quốc gia số điện thoại cụ thể. Để thực hiện việc này, ghé thăm một web site sau của Microsoft:

Đối tác

https://mbs.microsoft.com/partnersource/support/Khách hàng

https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htmTrong trường hợp đặc biệt, chi phí thường phát sinh để hỗ trợ cuộc gọi có thể bị hủy bỏ nếu chuyên viên hỗ trợ kỹ thuật cho Microsoft Dynamics và sản phẩm liên quan xác định rằng một Cập Nhật cụ thể sẽ giải quyết vấn đề của bạn. Chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng bất kỳ vấn đề không Cập Nhật cụ thể trong câu hỏi và câu hỏi hỗ trợ bổ sung.


Thông tin cài đặt

Nếu bạn đã tuỳ chỉnh cho một hoặc nhiều phương pháp hay các bảng mà bị ảnh hưởng bởi hotfix này, bạn phải áp dụng các thay đổi trong môi trường thử nghiệm trước khi bạn áp dụng hotfix trong một môi trường sản xuất.
Để biết thêm thông tin về cách cài đặt hotfix này, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

893082 làm thế nào để cài đặt một hotfix Microsoft Dynamics AX

Điều kiện tiên quyết

Bạn phải có Microsoft Dynamics AX 2012 R3 được cài đặt để áp dụng hotfix này.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn phải khởi động lại dịch vụ ứng dụng đối tượng máy chủ (AOS) sau khi bạn áp dụng hotfix.

Thông tin về tệp

Phiên bản toàn cầu của hotfix này có các thuộc tính tệp (hoặc thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, ngày và giờ được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab Múi Giờ trong mục Ngày và Giờ trong Pa-nen điều khiển.

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Aximpactanalysis.exe

Không áp dụng

62,144

26-Jun-2014

12:49

Axupdate.exe

Không áp dụng

62,128

26-Jun-2014

12:49

Dynamicsax2012r3-kb2993615.exe

6.3.15.0

3,609,800

18-Aug-2014

07:49

Licensetermsar.rtf

Không áp dụng

43,810

26-Jun-2014

12:49

Licensetermscs.rtf

Không áp dụng

94,178

26-Jun-2014

12:49

Licensetermsda.rtf

Không áp dụng

103,660

26-Jun-2014

12:49

Licensetermsde.rtf

Không áp dụng

119,024

26-Jun-2014

12:49

Licensetermsen.rtf

Không áp dụng

104,762

26-Jun-2014

12:49

Licensetermses.rtf

Không áp dụng

99,311

26-Jun-2014

12:49

Licensetermset.rtf

Không áp dụng

105,313

26-Jun-2014

12:49

Licensetermsfi.rtf

Không áp dụng

108,496

26-Jun-2014

12:49

Licensetermsfr.rtf

Không áp dụng

132,483

26-Jun-2014

12:49

Licensetermshu.rtf

Không áp dụng

95,939

26-Jun-2014

12:49

Licensetermsis.rtf

Không áp dụng

39,428

26-Jun-2014

12:49

Licensetermsit.rtf

Không áp dụng

117,563

26-Jun-2014

12:49

Licensetermsja.rtf

Không áp dụng

108,417

26-Jun-2014

12:49

Licensetermslt.rtf

Không áp dụng

125,136

26-Jun-2014

12:49

Licensetermslv.rtf

Không áp dụng

107,812

26-Jun-2014

12:49

Licensetermsnb-no.rtf

Không áp dụng

118,151

26-Jun-2014

12:49

Licensetermsnl.rtf

Không áp dụng

112,830

26-Jun-2014

12:49

Licensetermspl.rtf

Không áp dụng

118,675

26-Jun-2014

12:49

Licensetermspt-br.rtf

Không áp dụng

103,872

26-Jun-2014

12:49

Licensetermsru.rtf

Không áp dụng

150,885

26-Jun-2014

12:49

Licensetermssv.rtf

Không áp dụng

117,900

26-Jun-2014

12:49

Licensetermsth.rtf

Không áp dụng

156,215

26-Jun-2014

12:49

Licensetermszh-hans.rtf

Không áp dụng

101,560

26-Jun-2014

12:49

Dynamicsax2012r3-kb2993615-syplabels.axmodel

6.3.164.2684

4,082,408

18-Aug-2014

07:46

Dynamicsax2012r3_cl4378387.axmodel

6.3.164.1194

205,008

18-Aug-2014

07:46

Dynamicsax2012r3_cl4381916.axmodel

6.3.164.1198

218,320

18-Aug-2014

07:46

Dynamicsax2012r3_cl4401626.axmodel

6.3.164.1308

14,544

18-Aug-2014

07:46

Dynamicsax2012r3_cl4427697.axmodel

6.3.164.1472

23,760

18-Aug-2014

07:46

Dynamicsax2012r3_cl4494389.axmodel

6.3.164.2205

17,616

18-Aug-2014

07:46

Dynamicsax2012r3_cl4542575.axmodel

6.3.164.2647

203,472

18-Aug-2014

07:46

Dynamicsax2012r3_cl4542585.axmodel

6.3.164.2668

203,472

18-Aug-2014

07:46

Hotfixdependencygraph.dgml

Không áp dụng

1,895

18-Aug-2014

07:46

Hotfixinformation.xml

Không áp dụng

11,422

18-Aug-2014

07:46

Axsetupsp.exe

6.3.164.2578

1,985,192

13-Aug-2014

06:57

Axsetupsplib.dll

6.3.164.1292

92,856

26-Jun-2014

12:49

Axsetupui.exe

6.3.164.1292

362,160

26-Jun-2014

12:49

Axutillib.dll

6.3.164.564

978,608

26-Jun-2014

12:49

Microsoft.dynamics.servicing.dependencypackage.dll

6.3.164.2384

39,160

13-Aug-2014

06:57

Microsoft.dynamics.servicing.graphlibrary.dll

6.3.164.2384

45,800

13-Aug-2014

06:57

Microsoft.dynamics.servicing.operations.dll

6.3.164.2384

44,264

13-Aug-2014

06:57

Axsetupsp.resources.dll

6.3.164.490

514,752

26-Jun-2014

12:49

Axsetupsp.resources.dll

6.3.164.490

498,368

26-Jun-2014

12:49

Axsetupsp.resources.dll

6.3.164.490

494,272

26-Jun-2014

12:49

Axsetupsp.resources.dll

6.3.164.490

498,368

26-Jun-2014

12:49

Axsetupsp.resources.dll

6.3.164.490

502,464

26-Jun-2014

12:49

Axsetupsp.resources.dll

6.3.164.490

490,176

26-Jun-2014

12:49

Axsetupsp.resources.dll

6.3.164.490

494,272

26-Jun-2014

12:49

Axsetupsp.resources.dll

6.3.164.490

506,560

26-Jun-2014

12:49

Axsetupsp.resources.dll

6.3.164.490

502,464

26-Jun-2014

12:49

Axsetupsp.resources.dll

6.3.164.490

494,272

26-Jun-2014

12:49

Axsetupsp.resources.dll

6.3.164.490

498,368

26-Jun-2014

12:49

Axsetupsp.resources.dll

6.3.164.490

518,848

26-Jun-2014

12:49

Axsetupsp.resources.dll

6.3.164.490

494,272

26-Jun-2014

12:49

Axsetupsp.resources.dll

6.3.164.490

498,368

26-Jun-2014

12:49

Axsetupsp.resources.dll

6.3.164.490

494,272

26-Jun-2014

12:49

Axsetupsp.resources.dll

6.3.164.490

498,368

26-Jun-2014

12:49

Axsetupsp.resources.dll

6.3.164.490

502,464

26-Jun-2014

12:49

Axsetupsp.resources.dll

6.3.164.490

502,464

26-Jun-2014

12:49

Axsetupsp.resources.dll

6.3.164.490

535,232

26-Jun-2014

12:49

Axsetupsp.resources.dll

6.3.164.490

494,272

26-Jun-2014

12:49

Axsetupsp.resources.dll

6.3.164.490

568,000

26-Jun-2014

12:49

Axsetupsp.resources.dll

6.3.164.490

486,080

26-Jun-2014

12:49

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Lưu ý Đây là một bài viết "XUẤT BẢN NHANH" được tạo trực tiếp từ trung tâm hỗ trợ của Microsoft. Thông tin ở đây trong được cung cấp-trả lời cho các vấn đề mới xuất hiện. Vì nhanh chóng có sẵn, các tài liệu có thể bao gồm lỗi và có thể được sửa đổi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Xem Điều khoản sử dụng để xem xét khác.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×