Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứng

Bạn không thể tải xuống bản cập nhật Windows Genuine Advantage (WGA) trên máy tính chạy Microsoft Windows XP mà bạn đã mua từ nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM).

Giải pháp

Để khắc phục sự cố này, hãy làm theo các bước sau:

  1. Bấm bắt đầu, và sau đó bấm vào Tài liệu của tôi.

  2. Trên menu Trợ giúp , bấm là bản sao Windows Pháp?

  3. Làm theo các hướng dẫn trên trang Web để soát hợp thức bản sao Windows của bạn.

  4. Sau khi bạn đã xác nhận thành công bản sao Windows của bạn, bạn có thể tải xuống bản cập nhật WGA.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×