Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứng

Bạn không thể tải xuống bản cập nhật Windows Genuine Advantage (WGA) trên máy tính chạy Microsoft Windows XP mà bạn đã mua từ nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM).

Giải pháp

Để khắc phục sự cố này, hãy làm theo các bước sau:

  1. Bấm bắt đầu, và sau đó bấm vào Tài liệu của tôi.

  2. Trên menu Trợ giúp , bấm là bản sao Windows Pháp?

  3. Làm theo các hướng dẫn trên trang Web để soát hợp thức bản sao Windows của bạn.

  4. Sau khi bạn đã xác nhận thành công bản sao Windows của bạn, bạn có thể tải xuống bản cập nhật WGA.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×