Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Khắc phục sự cố trong bài viết này áp dụng cho Skype dành cho doanh nghiệp trên Apple iOS 9 và iOS 9.1. Khắc phục sự cố này không áp dụng cho Skype dành cho doanh nghiệp trên iOS 9.2. Để biết thêm thông tin về sự cố này trong Skype dành cho doanh nghiệp trên iOS 9.2, thấy bạn không thể tham gia cuộc họp Lync 2013 bên ngoài, Lync 2010 hoặc Skype dành cho doanh nghiệp trên iOS 9.2.

Triệu chứng

Xem xét tình huống sau:

  • Bạn đang sử dụng Apple iPhone hoặc iPad Apple đang Apple iOS 9 hoặc 9.1.

  • Bạn có Microsoft Lync 2013, Lync 2010 hoặc Skype dành cho doanh nghiệp cài đặt trên thiết bị.

  • Bạn cố gắng tham gia cuộc họp từ bên ngoài Lync hoặc Skype dành cho doanh nghiệp ứng dụng. Ví dụ: bạn bấm vào liên kết "Tham gia cuộc họp" trong email thông báo hoặc lịch hẹn trong ứng dụng khác với Lync hoặc Skype dành cho doanh nghiệp.

Trong trường hợp này, bạn đang chuyển hướng tới một trang web "Tham gia phóng" trong trình duyệt Safari. Trang web chứa một liên kết để cài đặt Lync 2013, Lync 2010 hoặc Skype dành cho doanh nghiệp ứng dụng. Tuy nhiên, trang chứa liên kết trỏ đến các cuộc họp trong các ứng dụng tương ứng.

Giải pháp

Để khắc phục sự cố này nếu bạn đang sử dụng Lync 2013 cho iPhone, Lync 2013 cho iPad hoặc Skype dành cho doanh nghiệp cho iOS 9 hoặc 9.1 trên iPhone hoặc iPad, cài đặt một bản Cập Nhật tích luỹ sau:

Quan trọng Vấn đề này chưa được khắc phục nếu bạn đang sử dụng Lync 2010 cho iPhone hoặc iPad hoặc hoặc Skype dành cho doanh nghiệp cho iOS 9.2, hoặc nếu bạn có một môi trường Lync Server 2010 được triển khai.

Để khắc phục sự cố này trong môi trường này, hãy xem phần "Giải pháp".

Giải pháp

Để giải quyết vấn đề này nếu bạn không sử dụng Lync 2013 cho iPhone, Lync 2013 cho iPad hoặc Skype dành cho doanh nghiệp cho iOS 9 hoặc 9.1, hoặc nếu bạn là một người tham gia ẩn danh hoặc liên kết người bên ngoài tổ chức, hãy làm theo các bước sau để tham gia cuộc họp:

  1. Sao chép URL họp từ mời họp.

  2. Truy cập trang web sau và sau đó dán URL mà bạn đã sao chép trong bước 1 vào hộp văn bản trên trang web đó:

    http://aka.ms/skypemeetingjoin-ios

  3. Bấm vào tham gia cuộc họp.

Trạng thái

Microsoft đang nghiên cứu vấn đề này và sẽ cập nhật bài viết này khi biết thêm thông tin có sẵn.

Tham khảo

3096704 "bạn không thể đăng nhập bằng phiên bản Lync" lỗi trong Lync iPad hoặc Lync cho iPhone trên iOS 9

3126487 bạn không thể tham gia cuộc họp bên ngoài Lync 2013, Lync 2010 hoặc Skype dành cho doanh nghiệp trên iOS 9.2 qua 9.x phiên bản mới hơn

3193474 bạn không thể tham gia cuộc họp bên ngoài Lync 2013, Lync 2010 hoặc Skype dành cho doanh nghiệp trên iOS 10

Các sản phẩm của bên thứ ba mà bài viết này thảo luận do các công ty độc lập với Microsoft sản xuất. Microsoft không bảo hành, theo ngụ ý hay cách khác, về hiệu suất hoặc độ tin cậy của những sản phẩm này.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×