Triệu chứng

Giả sử rằng bạn có cuộc họp Lync Mac thêm vào hỗ trợ trong Microsoft Outlook dành cho Mac Khi bạn bấm vào liên kết cuộc họp trực tuyến trong Outlook, Safari hay Firefox khởi động. Sau đó, bạn bấm kết nối bằng cách sử dụng Lync dành cho Mac hoặc Communicator dành cho Mac, Skype dành cho doanh nghiệp cho Mac mở, và bạn nhận được thông báo lỗi sau:

Bạn đã không thiết lập để tham gia cuộc họp kinh doanh Skype.

Giải pháp

Để khắc phục sự cố này, hãy cài đặt bản Cập Nhật tích luỹ ngày 2016 5.0.8308.974 cho Microsoft Lync Server 2013, máy chủ cấu phần web.

Các sản phẩm của bên thứ ba mà bài viết này thảo luận do các công ty độc lập với Microsoft sản xuất. Microsoft không bảo hành, theo ngụ ý hay cách khác, về hiệu suất hoặc độ tin cậy của những sản phẩm này.


Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×