Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Triệu chứng

Xem xét tình huống sau:

  • Hệ thống Windows 8.1 được cấu hình để sử dụng một màn hình không dây ở chế độ mở rộng.

  • Bạn đang cố xem video từ Microsoft Store ứng dụng sử dụng DirectX nội dung.

  • Video được phát trên thiết bị không dây màn hình.

Trong trường hợp này, bạn có thể gặp phải lỗi màn hình xanh sau:

VIDEO_SCHEDULER_INTERNAL_ERROR


Kiểm tra lỗi VIDEO_SCHEDULER_INTERNAL_ERROR có giá trị 0x00000119.

Nguyên nhân

Điều này cho thấy rằng video lịch đã phát hiện vi phạm nghiêm trọng. Đây là vấn đề đối với Windows 8.1, và đã được giải quyết trong Windows 10.

Giải pháp

Để giải quyết vấn đề này, Microsoft khuyến cáo nâng cấp lên Windows 10.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×