Triệu chứng

Xem xét kịch bản sau đây. Trong môi trường miền Windows Server 2008 Active Directory, bạn cài đặt các tập tin máy chủ tài nguyên quản lý (FSRM) vai trò dịch vụ tệp. Sau đó, bạn tạo một màn hình tệp cho bất kỳ thư mục trên ổ đĩa hệ thống, chẳng hạn như một thư mục mới có tên "%SystemDrive% \temp". Trong trường hợp này, khi bạn cố gắng tạo ra một vùng đối tượng chính sách Nhóm (GPO), hoạt động không thành công. Ngoài ra, bạn nhận được thông báo lỗi sau:

Trong bộ đệm điểm phân tích dữ liệu không hợp lệ.

Vấn đề này cũng xảy ra khi bạn cố gắng sửa GPO miền hiện có. Khi bạn cố gắng lưu thay đổi bạn thực hiện đối với GPO, bạn nhận được thông báo lỗi sau:

Chuyển đổi chính sách nhóm không thể lưu các thay đổi do lỗi sau:
Trong bộ đệm điểm phân tích dữ liệu không hợp lệ.

Giải pháp

Thông tin về cập nhật nóng

Cập nhật nóng được hỗ trợ do Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, cập nhật nóng này chỉ được dùng để khắc phục sự cố được mô tả trong bài viết này. Chỉ áp dụng cập nhật nóng này cho hệ thống đang gặp sự cố được mô tả trong bài viết này. Cập nhật nóng này có thể được kiểm tra thêm. Vì vậy, nếu bạn không bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi sự cố này, chúng tôi khuyên bạn đợi bản cập nhật phần mềm tiếp theo có chứa cập nhật nóng này.

Nếu cập nhật nóng này sẵn có để tải xuống thì sẽ có phần "Cập nhật nóng có sẵn để tải xuống" ở đầu bài viết Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, hãy liên hệ với Dịch vụ Khách hàng và Bộ phận Hỗ trợ của Microsoft để nhận được các cập nhật nóng.

Lưu ý Nếu sự cố khác xảy ra hoặc nếu cần khắc phục sự cố, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng. Chi phí hỗ trợ thông thường sẽ tính cho các câu hỏi hỗ trợ bổ sung và các sự cố không phù hợp với cập nhật nóng cụ thể này. Để có danh sách đầy đủ số điện thoại hỗ trợ và dịch vụ khách hàng của Microsoft hoặc để tạo yêu cầu dịch vụ riêng, hãy ghé thăm Trang web sau của Microsoft:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportLưu ý Mẫu "Tải xuống cập nhật nóng sẵn có" hiển thị các ngôn ngữ mà cập nhật nóng này sẵn có. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do cập nhật nóng này hiện không có ngôn ngữ đó.

Quan trọng hotfix Windows Vista và Windows Server 2008 được bao gồm trong cùng gói. Tuy nhiên, chỉ có một trong các sản phẩm có thể được liệt kê trên trang "Yêu cầu Hotfix". Để yêu cầu gói hotfix áp dụng cho Windows Vista và Windows Server 2008, chỉ cần chọn sản phẩm được liệt kê trên trang.

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng hotfix này, bạn phải cài đặt Windows Server 2008.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi bạn áp dụng hotfix này.

Thông tin thay thế cập nhật nóng

Cập nhật nóng này không thay thế cập nhật nóng được phát hành trước đó.

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh của cập nhật nóng này có các thuộc tính tệp (hoặc thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, ngày và giờ được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab Múi Giờ trong mục Ngày và Giờ trong Pa-nen điều khiển.

Ghi chú thông tin tệp Windows Vista và Windows Server 2008

Tệp .manifest và tệp .mum được cài đặt trong từng môi trường được liệt kê riêng trong phần "thêm tệp thông tin cho Windows Server 2008 và Windows Vista". Các tệp và các tệp liên quan .cat (danh mục phân loại bảo mật) rất quan trọng để duy trì trạng thái của cấu phần được Cập Nhật. Tệp .cat được ký bằng chữ ký số Microsoft. Thuộc tính của những tệp bảo mật không được liệt kê.

Đối với tất cả phiên bản x86 dựa trên Windows Server 2008

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Datascrn.sys

6.0.6001.22368

68,080

04-Feb-2009

06:07

x86

Dành cho tất cả phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows Server 2008

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Datascrn.sys

6.0.6001.22368

80,864

04-Feb-2009

06:31

x64

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Thông tin

Để biết thêm thông tin về tệp kiểm tra quản lý, ghé thăm Web site sau của Microsoft:

http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc772675.aspxĐể biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

824684 mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm Microsoft

Thông tin tệp bổ sung dành cho Windows Server 2008

Tệp bổ sung cho tất cả phiên bản x86 dựa trên Windows Server 2008

Tên tệp

Package_for_kb967358_sc_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.413

Ngày (UTC)

04-Feb-2009

Thời gian (UTC)

15:02

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb967358_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,422

Ngày (UTC)

04-Feb-2009

Thời gian (UTC)

15:02

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb967358_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,401

Ngày (UTC)

04-Feb-2009

Thời gian (UTC)

15:02

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb967358_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.430

Ngày (UTC)

04-Feb-2009

Thời gian (UTC)

15:02

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_fd2b1059ad499b3a6380012a80432843_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22368_none_7fbe788ff4432576.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

709

Ngày (UTC)

04-Feb-2009

Thời gian (UTC)

15:02

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-fsrm-datascreendriver_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22368_none_67cc0ca81016b871.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

9,776

Ngày (UTC)

04-Feb-2009

Thời gian (UTC)

07:11

Nền tảng

Không áp dụng

Tệp bổ sung cho tất cả phiên bản x64 dựa trên Windows Server 2008

Tên tệp

Amd64_ebf6618904a39ed8dc34c83ba64a31dc_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22368_none_afd6505cccf8068f.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

713

Ngày (UTC)

04-Feb-2009

Thời gian (UTC)

15:02

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-fsrm-datascreendriver_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22368_none_c3eaa82bc87429a7.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

9,784

Ngày (UTC)

04-Feb-2009

Thời gian (UTC)

07:43

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb967358_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.421 người

Ngày (UTC)

04-Feb-2009

Thời gian (UTC)

15:02

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb967358_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.430

Ngày (UTC)

04-Feb-2009

Thời gian (UTC)

15:02

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb967358_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.409 người

Ngày (UTC)

04-Feb-2009

Thời gian (UTC)

15:02

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb967358_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.438

Ngày (UTC)

04-Feb-2009

Thời gian (UTC)

15:02

Nền tảng

Không áp dụng

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×