Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bài viết này áp dụng cho Microsoft Dynamics AX cho tất cả các vùng.

Triệu chứng

Khi bạn chạy chức WMS hàng tại kho tài sản quản lý trong Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 (SP1), bạn nhận được thông báo lỗi sau:

Kho = MW, vị trí =vị trí, Pallet ID =Pallet IDsố =Serial_Number không thể dành do 0,00 chỉ sẵn có trong hàng tồn kho. Bản Cập Nhật đã bị huỷ.

Sự cố này xảy ra do phòng xem xét các giá trị chính (lô và số sê-ri) đặt chuyển động ban đầu.

Giải pháp

Thông tin về cập nhật nóng

Cập nhật nóng được hỗ trợ do Microsoft cung cấp. Đó là một phần "Tải xuống Hotfix sẵn có" ở đầu bài viết cơ sở kiến thức này. Nếu bạn đang gặp sự cố tải xuống, cài đặt hotfix này, hoặc có kỹ thuật hỗ trợ câu hỏi, liên hệ với đối tác của bạn hoặc đăng ký trong một gói hỗ trợ trực tiếp với Microsoft, bạn có thể liên hệ với hỗ trợ kỹ thuật cho Microsoft Dynamics và tạo ra một yêu cầu hỗ trợ mới. Để thực hiện việc này, ghé thăm website sau của Microsoft:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx Bạn cũng có thể liên hệ hỗ trợ kỹ thuật cho Microsoft Dynamics qua điện thoại bằng cách sử dụng các liên kết cho quốc gia số điện thoại cụ thể. Để thực hiện việc này, ghé thăm một web site sau của Microsoft:đối tác

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+ContactsKhách hàng

https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htmTrong trường hợp đặc biệt, chi phí thường phát sinh để hỗ trợ cuộc gọi có thể bị hủy bỏ nếu chuyên viên hỗ trợ kỹ thuật cho Microsoft Dynamics và sản phẩm liên quan xác định rằng một Cập Nhật cụ thể sẽ giải quyết vấn đề của bạn. Chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng bất kỳ vấn đề không Cập Nhật cụ thể trong câu hỏi và câu hỏi hỗ trợ bổ sung.

Thông tin cài đặt

Nếu bạn đã tuỳ chỉnh cho một hoặc nhiều phương pháp hay các bảng mà bị ảnh hưởng bởi hotfix này, bạn phải làm theo các bước sau:

  1. Xem xét các thay đổi được ghi lại trong tệp .xpo.

  2. Áp dụng các thay đổi trong môi trường thử nghiệm trước khi bạn áp dụng hotfix trong một môi trường sản xuất.

Để biết thêm thông tin về cách cài đặt hotfix này, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

893082 Làm thế nào để cài đặt một hotfix Microsoft Dynamics AX

Điều kiện tiên quyết

Bạn phải có Microsoft Dynamics AX 2009 SP1 được cài đặt để áp dụng hotfix này.

Yêu cầu khởi động lại

Nếu bạn được nhắc khởi động lại máy tính, bạn phải khởi động lại máy tính sau khi bạn áp dụng hotfix này.

Thông tin về tệp

Phiên bản toàn cầu của hotfix này có các thuộc tính tệp (hoặc thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, tệp đó đã được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab Múi Giờ trong mục Ngày và Giờ trong Pa-nen điều khiển.

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Axupdate.exe

Not applicable

61,288

10-Mar-2011

09:27

x86

Kb2521306glp.xpo

Not applicable

45,922,036

10-Mar-2011

09:12

Not applicable

Metadata.xml

Not applicable

72

10-Mar-2011

09:12

Not applicable

Kb2521306glp.xpo

Not applicable

46,072,262

10-Mar-2011

09:16

Not applicable

Metadata.xml

Not applicable

72

10-Mar-2011

09:16

Not applicable

Kb2521306glp.xpo

Not applicable

4,018,089

10-Mar-2011

09:13

Not applicable

Metadata.xml

Not applicable

72

10-Mar-2011

09:13

Not applicable

Kb2521306glp.xpo

Not applicable

14,649,069

10-Mar-2011

09:18

Not applicable

Metadata.xml

Not applicable

72

10-Mar-2011

09:18

Not applicable

Kb2521306.xpo

Not applicable

50,474,127

10-Mar-2011

09:10

Not applicable

Metadata.xml

Not applicable

72

10-Mar-2011

09:10

Not applicable

Kb2521306.xpo

Not applicable

52,456,512

10-Mar-2011

09:14

Not applicable

Metadata.xml

Not applicable

72

10-Mar-2011

09:14

Not applicable

Kb2521306.xpo

Not applicable

41,406,674

10-Mar-2011

09:13

Not applicable

Metadata.xml

Not applicable

72

10-Mar-2011

09:13

Not applicable

Kb2521306.xpo

Not applicable

41,038,334

10-Mar-2011

09:09

Not applicable

Metadata.xml

Not applicable

72

10-Mar-2011

09:09

Not applicable

Kb2521306.xpo

Not applicable

49,645,037

10-Mar-2011

09:17

Not applicable

Metadata.xml

Not applicable

72

10-Mar-2011

09:17

Not applicable

Licensetermsar.rtf

Not applicable

101,414

20-Feb-2011

13:30

Not applicable

Licensetermscs.rtf

Not applicable

92,705

20-Feb-2011

13:30

Not applicable

Licensetermsda.rtf

Not applicable

102,543

20-Feb-2011

13:30

Not applicable

Licensetermsde.rtf

Not applicable

119,313

20-Feb-2011

13:30

Not applicable

Licensetermsen.rtf

Not applicable

111,795

20-Feb-2011

13:30

Not applicable

Licensetermses.rtf

Not applicable

98,313

20-Feb-2011

13:30

Not applicable

Licensetermset.rtf

Not applicable

104,484

20-Feb-2011

13:30

Not applicable

Licensetermsfi.rtf

Not applicable

107,418

20-Feb-2011

13:30

Not applicable

Licensetermsfr.rtf

Not applicable

133,197

20-Feb-2011

13:30

Not applicable

Licensetermshe-il.rtf

Not applicable

4,258

20-Feb-2011

13:30

Not applicable

Licensetermshu.rtf

Not applicable

94,304

20-Feb-2011

13:30

Not applicable

Licensetermsis.rtf

Not applicable

36,112

20-Feb-2011

13:30

Not applicable

Licensetermsit.rtf

Not applicable

117,765

20-Feb-2011

13:30

Not applicable

Licensetermsja.rtf

Not applicable

107,092

20-Feb-2011

13:30

Not applicable

Licensetermslt.rtf

Not applicable

125,197

20-Feb-2011

13:30

Not applicable

Licensetermslv.rtf

Not applicable

106,681

20-Feb-2011

13:30

Not applicable

Licensetermsnb-no.rtf

Not applicable

118,245

20-Feb-2011

13:30

Not applicable

Licensetermsnl.rtf

Not applicable

112,657

20-Feb-2011

13:30

Not applicable

Licensetermspl.rtf

Not applicable

118,887

20-Feb-2011

13:30

Not applicable

Licensetermspt-br.rtf

Not applicable

102,982

20-Feb-2011

13:30

Not applicable

Licensetermsru.rtf

Not applicable

151,400

20-Feb-2011

13:30

Not applicable

Licensetermssv.rtf

Not applicable

117,960

20-Feb-2011

13:30

Not applicable

Licensetermsth.rtf

Not applicable

156,708

20-Feb-2011

13:30

Not applicable

Licensetermstr.rtf

Not applicable

105,693

20-Feb-2011

13:30

Not applicable

Licensetermszh-hans.rtf

Not applicable

100.528 người

20-Feb-2011

13:30

Not applicable

Axsetupsp.exe

5.0.1100.40

1,656,680

10-Mar-2011

09:25

x86

Cabextractor.dll

Not applicable

18,800

10-Mar-2011

09:24

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.dll

5.0.1100.9

150,440

20-Feb-2011

13:43

x86

Axsetupsp.resources.dll

5.0.1100.40

538,488

10-Mar-2011

09:24

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll

5.0.1000.45

17,336

20-Feb-2011

13:43

x86

Axsetupsp.resources.dll

5.0.1100.40

534,392

10-Mar-2011

09:25

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll

5.0.1000.45

16,312

20-Feb-2011

13:43

x86

Axsetupsp.resources.dll

5.0.1100.40

530,296

10-Mar-2011

09:25

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll

5.0.1000.45

16,312

20-Feb-2011

13:43

x86

Axsetupsp.resources.dll

5.0.1100.40

534,392

10-Mar-2011

09:25

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll

5.0.1000.45

16,824

20-Feb-2011

13:43

x86

Axsetupsp.resources.dll

5.0.1100.40

534,392

10-Mar-2011

09:25

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll

5.0.1000.45

16,824

20-Feb-2011

13:43

x86

Axsetupsp.resources.dll

5.0.1100.40

530,296

10-Mar-2011

09:24

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll

5.0.1000.45

16,312

20-Feb-2011

13:43

x86

Axsetupsp.resources.dll

5.0.1100.40

530,296

10-Mar-2011

09:24

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll

5.0.1000.45

16,312

20-Feb-2011

13:43

x86

Axsetupsp.resources.dll

5.0.1100.40

538,488

10-Mar-2011

09:24

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll

5.0.1000.45

16,824

20-Feb-2011

13:43

x86

Axsetupsp.resources.dll

5.0.1100.40

538,488

10-Mar-2011

09:25

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll

5.0.1500.1212

16,320

20-Feb-2011

13:43

x86

Axsetupsp.resources.dll

5.0.1100.40

534,392

10-Mar-2011

09:25

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll

5.0.1000.45

16,824

20-Feb-2011

13:43

x86

Axsetupsp.resources.dll

5.0.1100.40

530,296

10-Mar-2011

09:24

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll

5.0.1000.45

16,312

20-Feb-2011

13:43

x86

Axsetupsp.resources.dll

5.0.1100.40

530,296

10-Mar-2011

09:25

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll

5.0.1000.45

16,312

20-Feb-2011

13:43

x86

Axsetupsp.resources.dll

5.0.1100.40

542,584

10-Mar-2011

09:25

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll

5.0.1000.45

17,848

20-Feb-2011

13:43

x86

Axsetupsp.resources.dll

5.0.1100.40

530,296

10-Mar-2011

09:25

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll

5.0.1000.45

16,312

20-Feb-2011

13:43

x86

Axsetupsp.resources.dll

5.0.1100.40

534,392

10-Mar-2011

09:25

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll

5.0.1000.45

16,312

20-Feb-2011

13:43

x86

Axsetupsp.resources.dll

5.0.1100.40

530,296

10-Mar-2011

09:25

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll

5.0.1000.45

16,312

20-Feb-2011

13:43

x86

Axsetupsp.resources.dll

5.0.1100.40

530,296

10-Mar-2011

09:25

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll

5.0.1000.45

16,312

20-Feb-2011

13:43

x86

Axsetupsp.resources.dll

5.0.1100.40

534,392

10-Mar-2011

09:25

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll

5.0.1000.45

16,824

20-Feb-2011

13:43

x86

Axsetupsp.resources.dll

5.0.1100.40

534,392

10-Mar-2011

09:25

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll

5.0.1000.45

16,312

20-Feb-2011

13:43

x86

Axsetupsp.resources.dll

5.0.1100.40

546,680

10-Mar-2011

09:25

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll

5.0.1000.45

18,872

20-Feb-2011

13:43

x86

Axsetupsp.resources.dll

5.0.1100.40

530,296

10-Mar-2011

09:25

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll

5.0.1000.45

16,312

20-Feb-2011

13:43

x86

Axsetupsp.resources.dll

5.0.1100.40

558,968

10-Mar-2011

09:25

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll

5.0.1000.45

20.408

20-Feb-2011

13:43

x86

Axsetupsp.resources.dll

5.0.1100.40

530,296

10-Mar-2011

09:24

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll

5.0.1000.45

16,312

20-Feb-2011

13:43

x86

Axsetupsp.resources.dll

5.0.1100.40

526,200

10-Mar-2011

09:25

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll

5.0.1000.45

15,800

20-Feb-2011

13:43

x86

Cabextractor.dll

Not applicable

22,384

10-Mar-2011

09:27

x64

Đối tượng bị ảnh hưởng

Hotfix này ảnh hưởng đến các đối tượng sau:

  • \Classes\WMSReserve_OutputTransPort.reserve

  • \Tables\WMSShipment.createTmpOrde

Xác nhận cài đặt hotfix ứng dụng

Xác nhận cài đặt hotfix ứng dụng, mở các SysHotfixManifest lớp trong ứng dụng đối tượng cây (AOT) và sau đó xác nhận là một phương pháp có tên là giống như số bài viết đã cài đặt hotfix KB. Ngoài ra, bạn có thể chéo-kiểm tra các đối tượng bị ảnh hưởng bằng cách xem tệp .txt KB2521306 đối với các đối tượng trong AOT. Do đó, bạn có thể đảm bảo rằng các đối tượng được thay đổi một cách chính xác trong lớp SYP hoặc lớp GLP.

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Thông tin Bổ sung

Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở kiến thức Microsoft:

974255 Ảnh hưởng đến tính năng phân tích cho Dynamics AX 2009

Chú ý Đây là một bài viết "XUẤT BẢN NHANH" được tạo trực tiếp từ trung tâm hỗ trợ của Microsoft. Thông tin này được cung cấp-trả lời cho các vấn đề mới xuất hiện. Vì nhanh chóng có sẵn, các tài liệu có thể bao gồm lỗi và có thể được sửa đổi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Xem Điều khoản sử dụng để xem xét khác.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×