Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứng

Khi bạn đăng nhập vào Trung tâm quản trị Exchange hoặc Outlook trên web (Outlook Web App) trong Microsoft Exchange Server 2016 hoặc Exchange Server 2013, bạn nhận được một trang trắng. Khi sự cố này xảy ra, ID sự kiện 15021 có thể được ghi.

Nguyên nhân

Vấn đề này xảy ra nếu liên kết SSL trên 0.0.0.0:444 có một hoặc nhiều vấn đề sau đây:

  • Liên kết được cài đặt không đúng

  • Liên kết không có chứng chỉ được chỉ định.

  • Liên kết chứa thông tin không chính xác.

Ví dụ: vấn đề này xảy ra nếu băm chứng chỉ của liên kết là khác nhau từ các liên kết cho ứng dụng ID 4dc3e181-e14b-4a21-b022-59fc669b0914.

Giải pháp cho Exchange Server 2013

Để giải quyết vấn đề này, cài đặt bản Cập Nhật tích luỹ sau:

Cập Nhật tích luỹ 2961810 6 cho Exchange Server 2013

Giải pháp

  1. Máy chủ trên CAS, obút dịch vụ thông tin Internet (IIS).

  2. Mở rộng các trang web, nhấp vào trang Web mặc địnhvà sau đó nhấp vào liên kết trên ngăn tác vụ .

  3. Trong hộp thoại Liên kết trang web mở liên kết cho https trên địa chỉ IP * và cổng 443.

  4. Xác thực chứng chỉ SSL hợp lệ được chỉ định cho các trang web. Nếu không, chỉ định một chứng chỉ SSL hợp lệ, ví dụ: chứng chỉ Microsoft Exchange , và khởi động lại dịch vụ IIS bằng cách chạy lệnh sau trong cửa sổ dấu nhắc lệnh:
    IISRESET /NOFORCE

  5. Trên máy chủ hộp thư, thực hiện việc kiểm tra tương tự cho các trang web Trao đổi lại kết thúc .

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×