Giới thiệu

Theo mặc định, số truy cập proxy trong một mảng ủy quyền truy cập vào Microsoft Lync Server 2010, tối đa là 10. Số kết nối đến một proxy truy cập có thể chấp nhận từ đối tác liên kết duy nhất là 80.Chú ý Mỗi ủy quyền truy cập có thể tạo kết nối đến đến 8.

Thông tin Bổ sung

Sau khi bạn áp dụng bản Cập Nhật, số lượng truy cập proxy trong một mảng ủy quyền truy cập tối đa tăng lên đến 256. Do đó, số kết nối đến một proxy truy cập có thể chấp nhận từ đối tác liên kết duy nhất là 2048:

2500442 Mô tả bản Cập Nhật cho Lync Server 2010: tháng 4 năm 2011

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×