Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Giới thiệu về bản cập nhật này

Bản cập nhật này đảm bảo rằng ứng dụng có thể tự cập nhật ngay sau khi Windows 8.1 cài đặt ra dễ (OOBE) đầu tiên chạy. Bản cập nhật này chỉ áp dụng cho trình Windows 8.1 OOBE. Nó có sẵn chỉ khi OOBE Cập Nhật được cài đặt.

Cách tải xuống bản cập nhật này

Quan trọng Nếu bạn cài đặt gói ngôn ngữ sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn phải cài đặt lại bản cập nhật này. Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn cài đặt bất kỳ ngôn ngữ gói mà bạn cần trước khi bạn cài đặt bản cập nhật này. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thêm gói ngôn ngữ vào Windows

Windows Update

Bản cập nhật này được cung cấp dưới dạng bản Cập Nhật tuỳ chọn trên Windows Update. Để biết thêm thông tin về cách chạy Windows Update, hãy xem Cách nhận bản cập nhật thông qua Windows Update.

Cập nhật thông tin chi tiết

Điều kiện tiên quyết

Không có không có điều kiện tiên quyết để cài đặt bản cập nhật này.

Thông tin đăng ký

Để áp dụng bản cập nhật này, bạn không phải thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với đăng ký.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn có thể phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bản cập nhật được phát hành trước đó.


Thông tin tệp bổ sung


Thông tin tệp bổ sung dành cho Windows 8.1


Các tệp bổ sung cho tất cả phiên bản dựa trên x86 của Windows 8.1

Thuộc tính tệp

Giá trị

Tên tệp

X86_d012882a89fc77b818e358edd319ba34_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17999_none_572085ed83435a08.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

693

Ngày (UTC)

30-Jul-2015

Thời gian (UTC)

00:26

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-mavut_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17999_none_f48b9bcdf9cad8d6.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

416

Ngày (UTC)

29-Jul-2015

Thời gian (UTC)

15:09

Nền tảng

Không áp dụng


Các tệp bổ sung cho tất cả phiên bản dựa trên x64 của Windows 8.1 được hỗ trợ

Thuộc tính tệp

Giá trị

Tên tệp

Amd64_ce4485c605469d17d9c65b0e27ce8863_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17999_none_a418255a6ebdec3e.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

697

Ngày (UTC)

30-Jul-2015

Thời gian (UTC)

00:25

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-mavut_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17999_none_50aa3751b2284a0c.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

418

Ngày (UTC)

29-Jul-2015

Thời gian (UTC)

15:22

Nền tảng

Không áp dụng

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Xem thuật ngữ Microsoft sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×