Giới thiệu về bản cập nhật này

Ngày càng nhiều, người dùng tìm kiếm trên web qua thanh địa chỉ Internet Explorer. Để theo kịp với nhu cầu phát triển, bản cập nhật này tăng nổi bật đề xuất trang web trong Internet Explorer 11, nhờ đó bạn có thể dễ dàng chọn một đề xuất tìm kiếm trang web phù hợp. Các thay đổi bao gồm:

  • Lịch sử mục ưa thích tiêu đề nhóm không được hiển thị trong danh sách đề xuất của thanh địa chỉ. Điều này cho phép thêm đề xuất hiện trong cùng một không gian dọc.

  • Đối với các truy vấn, chỉ có một số trang web gợi ý. Tuy nhiên, các truy vấn không rõ hơn, thêm web gợi ý có hiển thị ghi lại mục đích của bạn. Với bản cập nhật này, công cụ tìm kiếm có thể điều khiển bao nhiêu web gợi ý là phù hợp với truy vấn nhập để bạn nhận được số gợi ý liên quan, phù hợp.

  • Miền gợi ý cho các trang web mà bạn không bao giờ truy cập trước đó không được hiển thị (ví dụ: nếu bạn nhập "m" và bạn không bao giờ truy cập "mapquest.com", nó sẽ không được hiển thị). Trước khi cài đặt bản cập nhật này, tên miền mà bạn đã truy cập hiếm khi được hiển thị trong đề xuất. Sau khi bạn cài đặt bản Cập Nhật, đề nghị phù hợp được hiển thị.

Thông tin cập nhật

Để bật Cập nhật này, hãy cài đặt bản Cập Nhật bảo mật tích luỹ mới nhất cho Internet Explorer. Để thực hiện việc này, hãy truy cập Microsoft Update. Ngoài ra, hãy xem Cập nhật thông tin kỹ thuật về bảo mật tích luỹ mới nhất cho Internet Explorer.

Lưu ý Bản cập nhật này lần đầu tiên được bao gồm trong bản Cập Nhật bảo mật MS14-056: Cập Nhật bảo mật tích luỹ cho Internet Explorer: ngày 14 tháng 4 năm 2014.

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Xem ngữ Microsoft sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×