Tóm tắt

Bài viết này mô tả động Cập Nhật cho Windows 10 nội qua (KB3070982). Bản cập nhật này sẽ được cung cấp cho người dùng cố gắng nâng cấp lên bản dựng 10130 của Windows 10 nội Preview. Bản Cập Nhật động này ngăn chặn sự cố có thể dẫn đến mất âm thanh khi hoàn tất nâng cấp một số cấu hình phần cứng.

Thông tin

Thông tin cập nhật

Cách tải xuống bản cập nhật

Bản cập nhật này được cung cấp khi bạn nâng cấp lên bản dựng 10130 của Windows 10 nội Preview.

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng bản cập nhật này, bạn phải nâng cấp lên Windows 10 nội Preview.

Thông tin khởi động lại

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bản cập nhật được phát hành trước đó.


Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Xin lưu ý rằng ngày và giờ của các tệp trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch quy ước giờ mùa hè hiện tại của bạn. Ngày và giờ cũng có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác trên tệp.
Tất cả hỗ trợ x86 dựa trên phiên bản xem trước nội bộ Windows 10:

Tham khảo

Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm Microsoft

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×