You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

Bài viết này mô tả 5002134 cho Microsoft SharePoint Server 2019 Gói Ngôn ngữ được phát hành vào ngày 8 tháng 2 năm 2022.

Các cải tiến và bản sửa lỗi

Bản cập nhật này chứa các bản sửa lỗi sau đây:

  • Khắc phục sự cố biểu tượng bị hỏng khi bạn tải lên mục tệp vượt quá ngưỡng.

  • Khắc phục sự cố trong đó URL tệp trong dạng xem hiện đại "Được chia sẻ với tôi" chỉ đến "site của tôi" thay vì đến site từ nơi nó được chia sẻ trong một kịch bản phát hành hoặc sử dụng trên toàn máy chủ.

  • Khắc phục sự cố trong đó thuộc tính mục Nối kết Nhanh liên tục tham chiếu tới các thư viện tài liệu site nguồn trên site đích.

  • Khắc phục sự cố trong đó tất cả các thuật ngữ khác của cấu trúc phân cấp được chọn nếu một ô con được chọn khi bạn lọc một cột dựa trên Dịch vụ Siêu dữ liệu được Quản lý (MMS) trong trải nghiệm người dùng hiện đại (UX).

Lưu ý: Để khắc phục sự cố này hoàn toàn, bạn phải cài đặt KB 5002135 bản cập nhật này.

Cách tải xuống và cài đặt bản cập nhật

Trung tâm Tải xuống

Bản cập nhật này chỉ sẵn dùng để tải xuống và cài đặt thủ công từ Trung tâm Tải xuống của Microsoft. 

Yêu cầu quét vi-rút

Microsoft quét tệp này để tìm vi-rút bằng cách dùng phần mềm phát hiện vi-rút mới nhất sẵn có vào ngày đăng tệp. Tệp này được lưu trữ trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.

Thông tin cập nhật

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng bản cập nhật này, bạn phải cài Microsoft SharePoint Server 2019.

Thông tin về khởi động lại

Bạn có thể phải khởi động lại máy tính sau khi cài đặt bản cập nhật này.

Thông tin về tệp

Phiên bản toàn cầu của cập nhật này có các thuộc tính tệp (hoặc các thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau đây.

x64

thông tin tệp wssmui-en-us.msp

Mã định danh tệp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Adodb.dll.deploy.forceupdate_1033

Adodb.dll.deploy.forceupdate_1033

6.0.0.0

99,768

11/01/2022

07:22

Adodb.dll.deploy_1033

Adodb.dll.deploy_1033

6.0.0.0

99,768

11/01/2022

07:22

As_msolui_rll_32_1033,213f050e_bc85_41ca_b2f1_b436038c1e58

As_msolui_rll_32_1033,213f050e_bc85_41ca_b2f1_b436038c1e58

2018.150.19.24

22,824

15/12/2021

12:28

As_msolui_rll_64_1033,213f050e_bc85_41ca_b2f1_b436038c1e58

As_msolui_rll_64_1033,213f050e_bc85_41ca_b2f1_b436038c1e58

2018.150.19.24

23,336

15/12/2021

12:28

Berlinmb.css_1033

Berlinmb.css_1033

Không áp dụng

344,380

15/12/2021

12:22

Crosoft.performancepoint.scorecards.designerplugins.dll.deploy_1033

Crosoft.performancepoint.scorecards.designerplugins.dll.deploy_1033

16.0.10383.20001

6,170,592

11/01/2022

07:22

Crosoft.performancepoint.scorecards.wizardframework.dll.deploy_1033

Crosoft.performancepoint.scorecards.wizardframework.dll.deploy_1033

16.0.10383.20001

117,768

11/01/2022

07:22

Dashboarddesigner.exe.deploy_1033

Dashboarddesigner.exe.deploy_1033

Không áp dụng

962,440

11/01/2022

07:22

Dashboarddesigner.resources.dll.deploy_1033

Dashboarddesigner.resources.dll.deploy_1033

16.0.10383.20001

419,344

11/01/2022

07:22

Ddmanager.exe.deploy_1033

Ddmanager.exe.deploy_1033

16.0.10383.20001

306,616

11/01/2022

07:22

Ddmanager.intl.dll.deploy_1033

Ddmanager.intl.dll.deploy_1033

16.0.10383.20001

34,744

11/01/2022

07:22

Ddmanager.intl.resources.dll.deploy_1033

Ddmanager.intl.resources.dll.deploy_1033

16.0.10383.20001

69,528

11/01/2022

07:22

Designer.application_1033

Designer.application_1033

Không áp dụng

16,329

11/01/2022

07:31

Designer.exe.manifest_1033

Designer.exe.manifest_1033

Không áp dụng

32,535

11/01/2022

07:22

Discoverydownloadmanager.application_1033

Discoverydownloadmanager.application_1033

Không áp dụng

16,375

11/01/2022

07:31

Discoverydownloadmanager.exe.manifest_1033

Discoverydownloadmanager.exe.manifest_1033

Không áp dụng

25,250

11/01/2022

07:22

Downloadsnapshot32.png_1033

Downloadsnapshot32.png_1033

Không áp dụng

905

05/08/2019

18:22

Dsigres.cab.x64_1033

Dsigres.cab.x64_1033

Không áp dụng

232,497

11/01/2022

07:22

Dsigres.cab.x86_1033

Dsigres.cab.x86_1033

Không áp dụng

193,017

11/01/2022

07:23

Emailattestationtemplate.htm_1033

Emailattestationtemplate.htm_1033

Không áp dụng

4,177

10/01/2022

23:48

Ewacommon.png_1033

Ewacommon.png_1033

Không áp dụng

18,344

05/08/2019

18:21

Ewaedit.png_1033

Ewaedit.png_1033

Không áp dụng

40,861

05/08/2019

18:21

Ewais.png_1033

Ewais.png_1033

Không áp dụng

30,958

05/08/2019

18:21

Ewamenu.png_1033

Ewamenu.png_1033

Không áp dụng

20,696

05/08/2019

18:21

Ewaother.png_1033

Ewaother.png_1033

Không áp dụng

24,490

05/08/2019

18:21

Ewr010.png_1033

Ewr010.png_1033

Không áp dụng

911

05/08/2019

18:22

Ewr010rtl.png_1033

Ewr010rtl.png_1033

Không áp dụng

911

05/08/2019

18:22

Ewr034.gif_1033

Ewr034.gif_1033

Không áp dụng

43

05/08/2019

18:22

Ewr051.png_1033

Ewr051.png_1033

Không áp dụng

720

05/08/2019

18:22

Ewr074.png_1033

Ewr074.png_1033

Không áp dụng

929

05/08/2019

18:22

Ewr075.png_1033

Ewr075.png_1033

Không áp dụng

964

05/08/2019

18:22

Ewr076.png_1033

Ewr076.png_1033

Không áp dụng

964

05/08/2019

18:22

Ewr077.png_1033

Ewr077.png_1033

Không áp dụng

964

05/08/2019

18:22

Ewr080.png_1033

Ewr080.png_1033

Không áp dụng

949

05/08/2019

18:22

Ewr095.png_1033

Ewr095.png_1033

Không áp dụng

931

05/08/2019

18:22

Ewr096.png_1033

Ewr096.png_1033

Không áp dụng

934

05/08/2019

18:22

Ewr097.png_1033

Ewr097.png_1033

Không áp dụng

956

05/08/2019

18:22

Ewr098.png_1033

Ewr098.png_1033

Không áp dụng

954

05/08/2019

18:22

Ewr099.png_1033

Ewr099.png_1033

Không áp dụng

951

05/08/2019

18:22

Ewr117.png_1033

Ewr117.png_1033

Không áp dụng

1,440

05/08/2019

18:22

Ewr136.png_1033

Ewr136.png_1033

Không áp dụng

31,709

05/08/2019

18:22

Extshareitemtemplate.htm_1033

Extshareitemtemplate.htm_1033

Không áp dụng

4,427

10/01/2022

23:48

Extsharesitetemplate.htm_1033

Extsharesitetemplate.htm_1033

Không áp dụng

3,828

10/01/2022

23:48

Interop.cdosys.dll.deploy_1033

Interop.cdosys.dll.deploy_1033

16.0.10383.20001

60,864

11/01/2022

07:22

Ipfsimages.png_1033

Ipfsimages.png_1033

Không áp dụng

5,617

05/08/2019

18:21

Lyonmb.css_1033

Lyonmb.css_1033

Không áp dụng

344,380

15/12/2021

12:22

Mergejsinitstrings_js_1033

Mergejsinitstrings_js_1033

Không áp dụng

23,648

15/12/2021

12:28

Mergejsinitstringsd_js_1033

Mergejsinitstringsd_js_1033

Không áp dụng

24,545

15/12/2021

12:28

Mergejsstrings_js_1033

Mergejsstrings_js_1033

Không áp dụng

185,506

15/12/2021

12:29

Mergejsstringsd_js_1033

Mergejsstringsd_js_1033

Không áp dụng

191,254

15/12/2021

12:29

Microsoft.office.client.policy.dll.deploy_1033

Microsoft.office.client.policy.dll.deploy_1033

16.0.10383.20001

23,992

11/01/2022

07:22

Microsoft.office.mhtexport.dll.deploy_1033

Microsoft.office.mhtexport.dll.deploy_1033

16.0.10383.20001

29,112

11/01/2022

07:22

Microsoft.performancepoint.scorecards.client.dll.deploy_1033

Microsoft.performancepoint.scorecards.client.dll.deploy_1033

16.0.10383.20001

2,234,904

11/01/2022

07:22

Microsoft.performancepoint.scorecards.common.dll.deploy_1033

Microsoft.performancepoint.scorecards.common.dll.deploy_1033

16.0.10383.20001

63,512

11/01/2022

07:22

Microsoft.sharepoint.client.dll.deploy_1033

Microsoft.sharepoint.client.dll.deploy_1033

16.0.10383.20001

852,384

11/01/2022

07:22

Microsoft.sharepoint.client.runtime.dll.deploy_1033

Microsoft.sharepoint.client.runtime.dll.deploy_1033

16.0.10383.20001

302,000

11/01/2022

07:22

Microsoft.sharepoint.client.runtime_1.dll.deploy_1033

Microsoft.sharepoint.client.runtime_1.dll.deploy_1033

16.0.10383.20001

302,000

11/01/2022

07:22

Microsoft.sharepoint.client.search.dll.deploy_1033

Microsoft.sharepoint.client.search.dll.deploy_1033

16.0.10383.20001

97,192

11/01/2022

07:22

Microsoft.sharepoint.client_1.dll.deploy_1033

Microsoft.sharepoint.client_1.dll.deploy_1033

16.0.10383.20001

852,384

11/01/2022

07:22

Notesstp.exe.oss_1033

Notesstp.exe.oss_1033

16.0.10383.20001

327,600

11/01/2022

04:09

Oslomb.css_1033

Oslomb.css_1033

Không áp dụng

344,380

15/12/2021

12:22

Osoft.performancepoint.scorecards.designerworkspace.dll.deploy_1033

Osoft.performancepoint.scorecards.designerworkspace.dll.deploy_1033

16.0.10383.20001

385,488

11/01/2022

07:22

Osrxlpri.dll_1033

Osrxlpri.dll_1033

16.0.10383.20001

29,784

11/01/2022

04:09

Ownernotificationemail.htm_1033

Ownernotificationemail.htm_1033

Không áp dụng

20,604

10/01/2022

23:48

Ps16x16.png_1033

Ps16x16.png_1033

Không áp dụng

33,078

05/08/2019

18:21

Ps32x32.png_1033

Ps32x32.png_1033

Không áp dụng

63,209

05/08/2019

18:21

Pwa.lcid.resx_1033

Pwa.lcid.resx_1033

Không áp dụng

824,177

11/01/2022

04:08

Pwagettingstarted.png_1033

Pwagettingstarted.png_1033

Không áp dụng

11,170

05/08/2019

18:21

Rformancepoint.scorecards.designerplugins.resources.dll.deploy_1033

Rformancepoint.scorecards.designerplugins.resources.dll.deploy_1033

16.0.10383.20001

3,908,064

11/01/2022

07:22

Rformancepoint.scorecards.wizardframework.resources.dll.deploy_1033

Rformancepoint.scorecards.wizardframework.resources.dll.deploy_1033

16.0.10383.20001

49,160

11/01/2022

07:22

Risks16.png_1033

Risks16.png_1033

Không áp dụng

332

05/08/2019

18:24

Rmancepoint.scorecards.designer.framework.resources.dll.deploy_1033

Rmancepoint.scorecards.designer.framework.resources.dll.deploy_1033

16.0.10383.20001

369,680

11/01/2022

07:22

Rmancepoint.scorecards.designer.workspace.resources.dll.deploy_1033

Rmancepoint.scorecards.designer.workspace.resources.dll.deploy_1033

16.0.10383.20001

14,800

11/01/2022

07:22

Rosoft.performancepoint.common.calculation.resources.dll.deploy_1033

Rosoft.performancepoint.common.calculation.resources.dll.deploy_1033

16.0.10383.20001

23,496

11/01/2022

07:22

Rosoft.performancepoint.scorecards.client.resources.dll.deploy_1033

Rosoft.performancepoint.scorecards.client.resources.dll.deploy_1033

16.0.10383.20001

1,365,008

11/01/2022

07:22

Rosoft.performancepoint.scorecards.common.resources.dll.deploy_1033

Rosoft.performancepoint.scorecards.common.resources.dll.deploy_1033

16.0.10383.20001

16,912

11/01/2022

07:22

Saveas32.png_1033

Saveas32.png_1033

Không áp dụng

524

05/08/2019

18:24

Soft.performancepoint.common.calculation.dll.deploy_1033

Soft.performancepoint.common.calculation.dll.deploy_1033

16.0.10383.20001

110,072

11/01/2022

07:22

Soft.performancepoint.scorecards.designer.framework.dll.deploy_1033

Soft.performancepoint.scorecards.designer.framework.dll.deploy_1033

16.0.10383.20001

938,472

11/01/2022

07:22

Sp.res.js_1033

Sp.res.js_1033

Không áp dụng

37,221

15/12/2021

12:24

Spcommon.css_1033

Spcommon.css_1033

Không áp dụng

338,319

15/12/2021

12:22

Spcore.csst_1033

Spcore.csst_1033

Không áp dụng

338,319

15/12/2021

12:22

Spewr117.png_1033

Spewr117.png_1033

Không áp dụng

1,440

05/08/2019

18:22

Spewr136.png_1033

Spewr136.png_1033

Không áp dụng

31,709

05/08/2019

18:22

Spo_shareby_email.htm_1033

Spo_shareby_email.htm_1033

Không áp dụng

8,585

10/01/2022

23:48

Srch.resources.js_1033

Srch.resources.js_1033

Không áp dụng

31,431

15/12/2021

12:22

Srchresources.rsx_1033

Srchresources.rsx_1033

Không áp dụng

83,170

11/01/2022

04:08

Sts_odspnextnewux069df491499d884516adc7526e3e8fff_1033

Sts_odspnextnewux069df491499d884516adc7526e3e8fff_1033

Không áp dụng

33,824

19/12/2021

12:45

Sts_odspnextnewux154c8d36f18bd4a1543ffc323767ff16_1033

Sts_odspnextnewux154c8d36f18bd4a1543ffc323767ff16_1033

Không áp dụng

17,896

19/12/2021

12:45

Sts_odspnextnewux227289fa3c8cf22f508c111a99556280_1033

Sts_odspnextnewux227289fa3c8cf22f508c111a99556280_1033

Không áp dụng

20,092

19/12/2021

12:45

Sts_odspnextnewux3dc002f25ac03bbaecd682c771cd911a_1033

Sts_odspnextnewux3dc002f25ac03bbaecd682c771cd911a_1033

Không áp dụng

42,901

19/12/2021

12:45

Sts_odspnextnewux44631b1e895e7780568dda39b6edb167_1033

Sts_odspnextnewux44631b1e895e7780568dda39b6edb167_1033

Không áp dụng

3,249

19/12/2021

12:45

Sts_odspnextnewux5a507bbdbf02e580f02f930ba9ef3488_1033

Sts_odspnextnewux5a507bbdbf02e580f02f930ba9ef3488_1033

Không áp dụng

28,880

19/12/2021

12:45

Sts_odspnextnewux62dffd1bdc31b43c3da44a099d7eed38_1033

Sts_odspnextnewux62dffd1bdc31b43c3da44a099d7eed38_1033

Không áp dụng

78,161

19/12/2021

12:45

Sts_odspnextnewux699cf26f8ffd1f7a4536eb87010e0e8c_1033

Sts_odspnextnewux699cf26f8ffd1f7a4536eb87010e0e8c_1033

Không áp dụng

94,206

19/12/2021

12:45

Sts_odspnextnewux7bac38b3b3072299cf92534c741a1239_1033

Sts_odspnextnewux7bac38b3b3072299cf92534c741a1239_1033

Không áp dụng

1,016

19/12/2021

12:45

Sts_odspnextnewux8abcf6b9725481129b559bea962aef28_1033

Sts_odspnextnewux8abcf6b9725481129b559bea962aef28_1033

Không áp dụng

84,221

19/12/2021

12:45

Sts_odspnextnewux8be8441609055efe37fe754e9e0aead6_1033

Sts_odspnextnewux8be8441609055efe37fe754e9e0aead6_1033

Không áp dụng

33,997

19/12/2021

12:45

Sts_odspnextnewuxa37259d6af4232029ae67da266532890_1033

Sts_odspnextnewuxa37259d6af4232029ae67da266532890_1033

Không áp dụng

47,037

19/12/2021

12:45

Sts_odspnextnewuxb2368007487a6c008af928e8ab93c01e_1033

Sts_odspnextnewuxb2368007487a6c008af928e8ab93c01e_1033

Không áp dụng

67,639

19/12/2021

12:45

Sts_odspnextnewuxc47d6289246e00f37cc48e1b0993dc45_1033

Sts_odspnextnewuxc47d6289246e00f37cc48e1b0993dc45_1033

Không áp dụng

407

19/12/2021

12:45

Sts_odspnextnewuxc7cee898aa63ad643aa9800cb1fa8b45_1033

Sts_odspnextnewuxc7cee898aa63ad643aa9800cb1fa8b45_1033

Không áp dụng

15,222

19/12/2021

12:45

Sts_odspnextnewuxd90010528b8c733990de6a4598c8d3f0_1033

Sts_odspnextnewuxd90010528b8c733990de6a4598c8d3f0_1033

Không áp dụng

13,119

19/12/2021

12:45

Sts_odspnextnewuxfe5e71e0f1e7995d5c9766ff10e240af_1033

Sts_odspnextnewuxfe5e71e0f1e7995d5c9766ff10e240af_1033

Không áp dụng

22,209

19/12/2021

12:45

Sts_spclientnewux07e384039628ca88b120829a7f9c8768_1033

Sts_spclientnewux07e384039628ca88b120829a7f9c8768_1033

Không áp dụng

151,554

05/01/2022

23:22

Sts_spclientnewux0a0d0ff540ad5e03aa0718151e017f4d_1033

Sts_spclientnewux0a0d0ff540ad5e03aa0718151e017f4d_1033

Không áp dụng

52,618

05/01/2022

23:22

Sts_spclientnewux11409bc7bc363f6eb639fb10d4b9a843_1033

Sts_spclientnewux11409bc7bc363f6eb639fb10d4b9a843_1033

Không áp dụng

97,262

05/01/2022

23:22

Sts_spclientnewux147cd156a81186ef878f5bb6af741927_1033

Sts_spclientnewux147cd156a81186ef878f5bb6af741927_1033

Không áp dụng

1,559,063

05/01/2022

23:22

Sts_spclientnewux15774a7397458ceb3a84158862dc89de_1033

Sts_spclientnewux15774a7397458ceb3a84158862dc89de_1033

Không áp dụng

109,187

05/01/2022

23:22

Sts_spclientnewux1801a2e36d85624d80402a5bff90f4de_1033

Sts_spclientnewux1801a2e36d85624d80402a5bff90f4de_1033

Không áp dụng

24,272

19/12/2021

12:48

Sts_spclientnewux1ee0ff070ea48df086fa644dbcc56238_1033

Sts_spclientnewux1ee0ff070ea48df086fa644dbcc56238_1033

Không áp dụng

105,532

19/12/2021

12:48

Sts_spclientnewux23ab5052dedd46a68a95582ef12cd3b0_1033

Sts_spclientnewux23ab5052dedd46a68a95582ef12cd3b0_1033

Không áp dụng

2,605,106

05/01/2022

23:22

Sts_spclientnewux252e97aeb2d98c09f827ad0510d4232f_1033

Sts_spclientnewux252e97aeb2d98c09f827ad0510d4232f_1033

Không áp dụng

193,247

19/12/2021

12:48

Sts_spclientnewux30f765cd477be4061fd77a32f9da2d57_1033

Sts_spclientnewux30f765cd477be4061fd77a32f9da2d57_1033

Không áp dụng

38,321

05/01/2022

23:22

Sts_spclientnewux318dd02297d6be3e2515e954f8cb7f9b_1033

Sts_spclientnewux318dd02297d6be3e2515e954f8cb7f9b_1033

Không áp dụng

70,152

05/01/2022

23:22

Sts_spclientnewux4568ec1dcc0b9535b44b136e8415d146_1033

Sts_spclientnewux4568ec1dcc0b9535b44b136e8415d146_1033

Không áp dụng

95,686

05/01/2022

23:22

Sts_spclientnewux499cb28230c190eee58ce46218c37332_1033

Sts_spclientnewux499cb28230c190eee58ce46218c37332_1033

Không áp dụng

50,011

19/12/2021

12:48

Sts_spclientnewux52bfae587f6c209c286dd836b4d3bd03_1033

Sts_spclientnewux52bfae587f6c209c286dd836b4d3bd03_1033

Không áp dụng

77,989

05/01/2022

23:22

Sts_spclientnewux55312f6144fd7b72a69bd4e271c25eae_1033

Sts_spclientnewux55312f6144fd7b72a69bd4e271c25eae_1033

Không áp dụng

255,174

19/12/2021

12:48

Sts_spclientnewux5b243eaf249e2258e4f4215328fd302c_1033

Sts_spclientnewux5b243eaf249e2258e4f4215328fd302c_1033

Không áp dụng

84,943

05/01/2022

23:22

Sts_spclientnewux63db836dac9f4639098b1a9ed000b74a_1033

Sts_spclientnewux63db836dac9f4639098b1a9ed000b74a_1033

Không áp dụng

41,965

19/12/2021

12:48

Sts_spclientnewux6c40c4a53e0257e0ed3d2da0a4556de8_1033

Sts_spclientnewux6c40c4a53e0257e0ed3d2da0a4556de8_1033

Không áp dụng

48,070

05/01/2022

23:22

Sts_spclientnewux72a40910ead91aa8aa47485a01da1041_1033

Sts_spclientnewux72a40910ead91aa8aa47485a01da1041_1033

Không áp dụng

26,249

19/12/2021

12:48

Sts_spclientnewux730beddf6328203c2ee480db3855c60a_1033

Sts_spclientnewux730beddf6328203c2ee480db3855c60a_1033

Không áp dụng

164,715

19/12/2021

12:48

Sts_spclientnewux758efc74759f136d38cedd42ec0fbdf7_1033

Sts_spclientnewux758efc74759f136d38cedd42ec0fbdf7_1033

Không áp dụng

197,215

19/12/2021

12:48

Sts_spclientnewux77b3e88b6ba4c929907ddc62b2464bb9_1033

Sts_spclientnewux77b3e88b6ba4c929907ddc62b2464bb9_1033

Không áp dụng

3,143,076

19/12/2021

12:48

Sts_spclientnewux7d20923cbad7e12ae1463fad17e38b71_1033

Sts_spclientnewux7d20923cbad7e12ae1463fad17e38b71_1033

Không áp dụng

59,527

19/12/2021

12:48

Sts_spclientnewux7dcda71be284d0cedf8e76e8559a88c2_1033

Sts_spclientnewux7dcda71be284d0cedf8e76e8559a88c2_1033

Không áp dụng

65,467

05/01/2022

23:22

Sts_spclientnewux7e2b6a54a6da4ad48c1828a9034807a4_1033

Sts_spclientnewux7e2b6a54a6da4ad48c1828a9034807a4_1033

Không áp dụng

74,881

19/12/2021

12:48

Sts_spclientnewux81e38ace78afb4aa01a6c93d91a03f49_1033

Sts_spclientnewux81e38ace78afb4aa01a6c93d91a03f49_1033

Không áp dụng

588,405

05/01/2022

23:22

Sts_spclientnewux84bfd6840f6f6d7ec761a42f71e2e765_1033

Sts_spclientnewux84bfd6840f6f6d7ec761a42f71e2e765_1033

Không áp dụng

136,699

19/12/2021

12:48

Sts_spclientnewux84e198db9bbd5216de1701de9b61de65_1033

Sts_spclientnewux84e198db9bbd5216de1701de9b61de65_1033

Không áp dụng

35,961

05/01/2022

23:22

Sts_spclientnewux8720f7792569e79dad4d1b1db1c1010e_1033

Sts_spclientnewux8720f7792569e79dad4d1b1db1c1010e_1033

Không áp dụng

100,932

05/01/2022

23:22

Sts_spclientnewux879bf09f665e74e383bbac914dac2fa4_1033

Sts_spclientnewux879bf09f665e74e383bbac914dac2fa4_1033

Không áp dụng

107,991

05/01/2022

23:22

Sts_spclientnewux8ab8c0b915b9d4e30a97c630a920998d_1033

Sts_spclientnewux8ab8c0b915b9d4e30a97c630a920998d_1033

Không áp dụng

230,182

05/01/2022

23:22

Sts_spclientnewux8c12d5c2a3e4dd30665fed2ff36a623a_1033

Sts_spclientnewux8c12d5c2a3e4dd30665fed2ff36a623a_1033

Không áp dụng

136,885

19/12/2021

12:48

Sts_spclientnewux8e7cae288d1580bc97c1dc0be20d4759_1033

Sts_spclientnewux8e7cae288d1580bc97c1dc0be20d4759_1033

Không áp dụng

146,216

05/01/2022

23:22

Sts_spclientnewux90337bf71514a89d80f4d2cff6ac8728_1033

Sts_spclientnewux90337bf71514a89d80f4d2cff6ac8728_1033

Không áp dụng

1,553,878

05/01/2022

23:22

Sts_spclientnewux99a9ead18c91dbd8892fddd4e6d96109_1033

Sts_spclientnewux99a9ead18c91dbd8892fddd4e6d96109_1033

Không áp dụng

150,495

05/01/2022

23:22

Sts_spclientnewuxa8a2cd5fd80264cb33a305070d189c79_1033

Sts_spclientnewuxa8a2cd5fd80264cb33a305070d189c79_1033

Không áp dụng

44,837

19/12/2021

12:48

Sts_spclientnewuxa902ffaa3a9adfd59e50700fd07f2926_1033

Sts_spclientnewuxa902ffaa3a9adfd59e50700fd07f2926_1033

Không áp dụng

141,488

19/12/2021

12:48

Sts_spclientnewuxaac1f7471900c57603904b4ff92b520e_1033

Sts_spclientnewuxaac1f7471900c57603904b4ff92b520e_1033

Không áp dụng

136,877

19/12/2021

12:48

Sts_spclientnewuxb3d94b1ad78f19293bfa568312564429_1033

Sts_spclientnewuxb3d94b1ad78f19293bfa568312564429_1033

Không áp dụng

75,035

05/01/2022

23:22

Sts_spclientnewuxba9f5e1287b8b119812201973b9d715c_1033

Sts_spclientnewuxba9f5e1287b8b119812201973b9d715c_1033

Không áp dụng

31,137

05/01/2022

23:22

Sts_spclientnewuxc22db708226eeed6ff132597cb84b66b_1033

Sts_spclientnewuxc22db708226eeed6ff132597cb84b66b_1033

Không áp dụng

754,630

05/01/2022

23:22

Sts_spclientnewuxc84a7d454f3d99fa313fa633297ade03_1033

Sts_spclientnewuxc84a7d454f3d99fa313fa633297ade03_1033

Không áp dụng

45,835

19/12/2021

12:48

Sts_spclientnewuxd4ecf9ca101130c900f5c663124ab67a_1033

Sts_spclientnewuxd4ecf9ca101130c900f5c663124ab67a_1033

Không áp dụng

732,490

05/01/2022

23:22

Sts_spclientnewuxd98207f6a20540023861a11b48cd6874_1033

Sts_spclientnewuxd98207f6a20540023861a11b48cd6874_1033

Không áp dụng

139,008

19/12/2021

12:48

Sts_spclientnewuxdaa32e73875552fc94cab500c6f78082_1033

Sts_spclientnewuxdaa32e73875552fc94cab500c6f78082_1033

Không áp dụng

106,839

19/12/2021

12:48

Sts_spclientnewuxdc010f4b39dc9fa146d9d22d6f91f1ca_1033

Sts_spclientnewuxdc010f4b39dc9fa146d9d22d6f91f1ca_1033

Không áp dụng

114,779

19/12/2021

12:48

Sts_spclientnewuxe61053246ed53e51ed9f22c9aaf2f151_1033

Sts_spclientnewuxe61053246ed53e51ed9f22c9aaf2f151_1033

Không áp dụng

304,479

19/12/2021

12:48

Sts_spclientnewuxe95871a8a8e5ccfda056f26b968c23e9_1033

Sts_spclientnewuxe95871a8a8e5ccfda056f26b968c23e9_1033

Không áp dụng

138,619

19/12/2021

12:48

Sts_spclientnewuxe95f99f5379c6a346874b99f142898c3_1033

Sts_spclientnewuxe95f99f5379c6a346874b99f142898c3_1033

Không áp dụng

137,261

05/01/2022

23:22

Sts_spclientnewuxe9dead68bb0cd7ab3542cbe9ea27c8b5_1033

Sts_spclientnewuxe9dead68bb0cd7ab3542cbe9ea27c8b5_1033

Không áp dụng

1,036,502

19/12/2021

12:48

Sts_spclientnewuxed3821953168cb6f635ba992ad1f12e5_1033

Sts_spclientnewuxed3821953168cb6f635ba992ad1f12e5_1033

Không áp dụng

506,880

05/01/2022

23:22

Sts_spclientnewuxee8eba4ff3ee39ea6d04e01b55ccb47e_1033

Sts_spclientnewuxee8eba4ff3ee39ea6d04e01b55ccb47e_1033

Không áp dụng

48,130

05/01/2022

23:22

Sts_spclientnewuxefb283a0408d5e404464d29036b5fbd7_1033

Sts_spclientnewuxefb283a0408d5e404464d29036b5fbd7_1033

Không áp dụng

1,951,521

05/01/2022

23:22

Sts_spclientnewuxf880fdfe6f85b165a4e2db24139f743b_1033

Sts_spclientnewuxf880fdfe6f85b165a4e2db24139f743b_1033

Không áp dụng

131,987

05/01/2022

23:22

Sts_spclientnewuxfcee1419337195a71afcc5265895f4e3_1033

Sts_spclientnewuxfcee1419337195a71afcc5265895f4e3_1033

Không áp dụng

132,780

05/01/2022

23:22

Sts_sphomenewux104ca45d4a4de025ecf9b2f894b902ab_1033

Sts_sphomenewux104ca45d4a4de025ecf9b2f894b902ab_1033

Không áp dụng

23,972

19/12/2021

12:49

Tchapp.png_1033

Tchapp.png_1033

Không áp dụng

2,818

05/08/2019

18:21

Tokyomb.css_1033

Tokyomb.css_1033

Không áp dụng

344,380

15/12/2021

12:22

V14_downloadsnapshot32.png_1033

V14_downloadsnapshot32.png_1033

Không áp dụng

905

05/08/2019

18:22

V14_ewacommon.png_1033

V14_ewacommon.png_1033

Không áp dụng

18,344

05/08/2019

18:21

V14_ewaedit.png_1033

V14_ewaedit.png_1033

Không áp dụng

40,861

05/08/2019

18:21

V14_ewais.png_1033

V14_ewais.png_1033

Không áp dụng

30,958

05/08/2019

18:21

V14_ewamenu.png_1033

V14_ewamenu.png_1033

Không áp dụng

20,696

05/08/2019

18:21

V14_ewaother.png_1033

V14_ewaother.png_1033

Không áp dụng

24,490

05/08/2019

18:21

V14_ewr010.png_1033

V14_ewr010.png_1033

Không áp dụng

911

05/08/2019

18:22

V14_ewr010rtl.png_1033

V14_ewr010rtl.png_1033

Không áp dụng

911

05/08/2019

18:22

V14_ewr034.gif_1033

V14_ewr034.gif_1033

Không áp dụng

43

05/08/2019

18:22

V14_ewr051.png_1033

V14_ewr051.png_1033

Không áp dụng

720

05/08/2019

18:22

V14_ewr074.png_1033

V14_ewr074.png_1033

Không áp dụng

929

05/08/2019

18:22

V14_ewr075.png_1033

V14_ewr075.png_1033

Không áp dụng

964

05/08/2019

18:22

V14_ewr076.png_1033

V14_ewr076.png_1033

Không áp dụng

964

05/08/2019

18:22

V14_ewr077.png_1033

V14_ewr077.png_1033

Không áp dụng

964

05/08/2019

18:22

V14_ewr080.png_1033

V14_ewr080.png_1033

Không áp dụng

949

05/08/2019

18:22

V14_ewr095.png_1033

V14_ewr095.png_1033

Không áp dụng

931

05/08/2019

18:22

V14_ewr096.png_1033

V14_ewr096.png_1033

Không áp dụng

934

05/08/2019

18:22

V14_ewr097.png_1033

V14_ewr097.png_1033

Không áp dụng

956

05/08/2019

18:22

V14_ewr098.png_1033

V14_ewr098.png_1033

Không áp dụng

954

05/08/2019

18:22

V14_ewr099.png_1033

V14_ewr099.png_1033

Không áp dụng

951

05/08/2019

18:22

V14_ewr117.png_1033

V14_ewr117.png_1033

Không áp dụng

1,440

05/08/2019

18:22

V14_ewr136.png_1033

V14_ewr136.png_1033

Không áp dụng

31,709

05/08/2019

18:22

V14_risks16.png_1033

V14_risks16.png_1033

Không áp dụng

332

05/08/2019

18:24

V14_saveas32.png_1033

V14_saveas32.png_1033

Không áp dụng

524

05/08/2019

18:24

V14_spewr117.png_1033

V14_spewr117.png_1033

Không áp dụng

1,440

05/08/2019

18:22

V14_spewr136.png_1033

V14_spewr136.png_1033

Không áp dụng

31,709

05/08/2019

18:22

V14_xlsrv.progress.gif_1033

V14_xlsrv.progress.gif_1033

Không áp dụng

695

05/08/2019

18:23

V14_xlsrv.progress16.gif_1033

V14_xlsrv.progress16.gif_1033

Không áp dụng

668

05/08/2019

18:23

Wefgallery.htm_1033

Wefgallery.htm_1033

Không áp dụng

8,431

11/01/2022

04:08

Xlsrv.progress.gif_1033

Xlsrv.progress.gif_1033

Không áp dụng

695

05/08/2019

18:23

Xlsrv.progress16.gif_1033

Xlsrv.progress16.gif_1033

Không áp dụng

668

05/08/2019

18:23

Addgalim.xap_1033

Addgalleryimages.xap

Không áp dụng

76,812

11/01/2022

07:22

Artleft.htm_1033

Articleleft.html

Không áp dụng

6,236

10/01/2022

23:46

Artlink.htm_1033

Articlelinks.html

Không áp dụng

4,832

10/01/2022

23:46

Artright.htm_1033

Articleright.html

Không áp dụng

5,315

10/01/2022

23:46

Assetpicker_css_1033

Assetpicker.css

Không áp dụng

2,257

15/12/2021

12:19

Assetpicker_css_themable_1033

Assetpicker.css

Không áp dụng

2,257

15/12/2021

12:19

Berinc.css_1033

Berlin.css

Không áp dụng

344,100

15/12/2021

12:22

Catart.htm_1033

Catalogarticle.html

Không áp dụng

8,223

10/01/2022

23:46

Catwelco.htm_1033

Catalogwelcome.html

Không áp dụng

8,376

10/01/2022

23:46

Core.rsx_1033

Core.en-us.resx

Không áp dụng

526,140

11/01/2022

04:10

Corev15.csst_1033

Corev15.css

Không áp dụng

340,183

15/12/2021

12:29

Corev15.css_1033

Corev15.css

Không áp dụng

340,183

15/12/2021

12:29

Corev15a.csst_1033

Corev15app.css

Không áp dụng

340,276

15/12/2021

12:29

Corev15a.css_1033

Corev15app.css

Không áp dụng

340,276

15/12/2021

12:29

Entwiki.htm_1033

Enterprisewiki.html

Không áp dụng

6,224

10/01/2022

23:46

Fpext.msg_1033

Fpext.msg

Không áp dụng

171,653

15/12/2021

12:29

Lyoninc.css_1033

Lyon.css

Không áp dụng

345,537

15/12/2021

12:22

Spmsg.dll_1033

Microsoft.sharepoint.msg.dll

16.0.10383.20001

252,880

11/01/2022

04:09

As_clientmsmdsrv_rll_32_1033,213f050e_bc85_41ca_b2f1_b436038c1e58

Msmdsrv.rll

2018.150.19.24

1,432,864

15/12/2021

12:28

As_clientmsmdsrv_rll_64_1033,213f050e_bc85_41ca_b2f1_b436038c1e58

Msmdsrv.rll

2018.150.19.24

1,433,168

15/12/2021

12:28

As_clientmsmdsrvi_rll_32_1033,213f050e_bc85_41ca_b2f1_b436038c1e58

Msmdsrvi.rll

2018.150.19.24

1,429,584

15/12/2021

12:28

As_clientmsmdsrvi_rll_64_1033,213f050e_bc85_41ca_b2f1_b436038c1e58

Msmdsrvi.rll

2018.150.19.24

1,430,096

15/12/2021

12:29

Conversion.msoserver.msoserverintl.dll_1033

Msoserverintl.dll

16.0.10383.20001

1,537,968

11/01/2022

04:11

Oslo.csst_1033

Oslo.css

Không áp dụng

343,740

15/12/2021

12:29

Oslo.css_1033

Oslo.css

Không áp dụng

343,740

15/12/2021

12:29

Btmast.htm_1033

Oslo.html

Không áp dụng

25,420

10/01/2022

23:46

Osloapp.csst_1033

Osloapp.css

Không áp dụng

340,276

15/12/2021

12:29

Osloapp.css_1033

Osloapp.css

Không áp dụng

340,276

15/12/2021

12:29

Ppt.conversion.ppintl.dll_1033

Ppintl.dll

16.0.10383.20001

1,453,968

11/01/2022

04:11

Scriptresources.rsx_1033

Scriptresources.en-us.resx

Không áp dụng

18,203

11/01/2022

04:08

V15mast.htm_1033

Seattle.html

Không áp dụng

29,759

10/01/2022

23:46

Sp.res.resx_1033

Sp.res.en-us.resx

Không áp dụng

78,081

11/01/2022

04:09

Onesitewebtemplateslayouts1033whstylesspxpub.css_1033

Spxpub.css

Không áp dụng

20,006

05/08/2019

18:21

Onesitewebtemplateslayouts1033whstylesspxpubribbon.css_1033

Spxpubribbon.css

Không áp dụng

12,752

05/08/2019

18:21

Sshellui.mst_1033

Sshellui.mst

Không áp dụng

13,824

11/01/2022

07:22

Starmstr.htm_1033

Startermaster.html

Không áp dụng

7,308

10/01/2022

23:46

Stsinitstrings.debug.js_1033

Sts_initstrings.debug.js

Không áp dụng

24,238

15/12/2021

12:30

Stsinitstrings.js_1033

Sts_initstrings.js

Không áp dụng

23,403

15/12/2021

12:31

Stsstrings.debug.js_1033

Sts_strings.debug.js

Không áp dụng

158,235

15/12/2021

12:31

Stsstrings.js_1033

Sts_strings.js

Không áp dụng

153,532

15/12/2021

12:31

Tokyo.css_1033

Tokyo.css

Không áp dụng

344,619

15/12/2021

12:22

Welsplas.htm_1033

Welcomesplash.html

Không áp dụng

5,568

10/01/2022

23:46

Wshellui.mst_1033

Wshellui.mst

Không áp dụng

13,824

11/01/2022

07:22

Wsslcid.rsx_1033

Wss.en-us.resx

Không áp dụng

762,444

11/01/2022

04:09

Wssmanifest.man_1033

Wssmanifest.man

Không áp dụng

931,148

15/12/2021

12:31

Wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1033

Wwintl.dll

16.0.10383.20001

796,600

11/01/2022

04:08

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ tiêu chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm Microsoft. TechCenter Office chứa các bản cập nhật quảntrị mới nhất và tài nguyên triển khai chiến lược cho tất cả các phiên bản của Office. 

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×