Thông báo

Bản cập nhật này không còn khả dụng. Để khắc phục các sự cố được mô tả trong bài viết này, hãy cài đặt bản cập nhật Microsoft Office mới nhất từ bài viết sau đây của Microsoft Documents:

Các bản cập nhật mới nhất cho các phiên bản của Office sử dụng Windows Installer (MSI)

Triệu chứng

Bản Cập Nhật tích lũy 2014 tháng tám (5.0.8308.738) cho Microsoft Lync Server 2013 sẽ không cài đặt khi bạn tìm cách áp dụng nó trong một trong những tình huống sau đây:

  • Máy tính đã cài đặt cấu phần cốt lõi máy chủ Lync và không có cấu phần máy chủ Lync khác được cài đặt.

  • Máy tính có cấu phần lõi máy chủ Lync và công cụ quản trị máy chủ Lync được cài đặt và không có cấu phần máy chủ Lync khác được cài đặt.

Giải pháp

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh (Hoa Kỳ) của bản cập nhật phần mềm này sẽ cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong các bảng sau đây. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ chuẩn quốc tế (UTC). Ngày tháng và thời gian cho những tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị trong thời gian địa phương của bạn và với nội bộ thời gian hiện tại của bạn để lưu (DST). Ngoài ra, ngày tháng và thời gian có thể thay đổi khi bạn thực hiện một số thao tác trên các tệp.

  • Các tệp áp dụng cho một cột mốc cụ thể (SPn) và chi nhánh dịch vụ (QFE, GDR) được ghi nhận trong cột "yêu cầu SP" và "chi nhánh dịch vụ".

  • Các nhánh dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá được phát hành rộng rãi để khắc phục các sự cố quan trọng, phổ biến. Các chi nhánh dịch vụ QFE chứa các hotfix ngoài các bản sửa lỗi được phát hành rộng rãi.

  • Ngoài các tệp được liệt kê trong các bảng này, bản cập nhật phần mềm này cũng sẽ cài đặt tệp danh mục bảo mật được liên kết (sốkB. Cat) được ký bằng chữ ký điện tử của Microsoft.

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Cdrdb.sql

Not applicable

1.280.767

01-Jun-2013

01:02

Not applicable

Component_gac_microsoft.rtc.internal.storage.dll

5.0.8308.420

781.496

01-Jun-2013

03:06

x86

Dbcommon.sql

Not applicable

27.215

14-Mar-2013

00:26

Not applicable

Dbrtc.sql

Not applicable

1.982.876

06-Jun-2014

19:13

Not applicable

File_bootstrapper.resources.dll.de_de

5.0.8308.0

21.264

14-Aug-2014

20:58

Not applicable

File_bootstrapper.resources.dll.es_es

5.0.8308.0

21.264

14-Aug-2014

20:58

Not applicable

File_bootstrapper.resources.dll.fr_fr

5.0.8308.0

21.256

14-Aug-2014

20:58

Not applicable

File_bootstrapper.resources.dll.it_it

5.0.8308.0

21.256

14-Aug-2014

20:58

Not applicable

File_bootstrapper.resources.dll.ja_jp

5.0.8308.0

21.264

14-Aug-2014

20:58

Not applicable

File_bootstrapper.resources.dll.ko_kr

5.0.8308.0

21.256

14-Aug-2014

20:58

Not applicable

File_bootstrapper.resources.dll.pt_br

5.0.8308.0

21.256

14-Aug-2014

20:58

Not applicable

File_bootstrapper.resources.dll.ru_ru

5.0.8308.0

21.768

14-Aug-2014

20:58

Not applicable

File_bootstrapper.resources.dll.zh_cn

5.0.8308.0

21.256

14-Aug-2014

20:58

Not applicable

File_bootstrapper.resources.dll.zh_tw

5.0.8308.0

21.256

14-Aug-2014

20:58

Not applicable

File_clsagent.exe

5.0.8308.733

361.960

12-Jul-2014

05:22

x86

File_clsagentperf.dll

5.0.8308.733

53.752

12-Jul-2014

05:23

x64

File_clscontroller.exe

5.0.8308.733

264.184

12-Jul-2014

05:17

x86

File_clscontroller.resources.dll.de_de

5.0.8308.733

26.888

14-Aug-2014

20:58

Not applicable

File_clscontroller.resources.dll.es_es

5.0.8308.733

26.896

14-Aug-2014

20:58

Not applicable

File_clscontroller.resources.dll.fr_fr

5.0.8308.733

27.400

14-Aug-2014

20:58

Not applicable

File_clscontroller.resources.dll.it_it

5.0.8308.733

26.888

14-Aug-2014

20:58

Not applicable

File_clscontroller.resources.dll.ja_jp

5.0.8308.733

27.408

14-Aug-2014

20:58

Not applicable

File_clscontroller.resources.dll.ko_kr

5.0.8308.733

26.888

14-Aug-2014

20:59

Not applicable

File_clscontroller.resources.dll.pt_br

5.0.8308.733

26.888

14-Aug-2014

20:59

Not applicable

File_clscontroller.resources.dll.ru_ru

5.0.8308.733

29.448

14-Aug-2014

20:59

Not applicable

File_clscontroller.resources.dll.zh_cn

5.0.8308.733

25.360

14-Aug-2014

20:59

Not applicable

File_clscontroller.resources.dll.zh_tw

5.0.8308.733

25.352

14-Aug-2014

21:00

Not applicable

File_clseventres.dll.de_de

5.0.8308.733

43.504

12-Jul-2014

05:23

Not applicable

File_clseventres.dll.en_us

5.0.8308.733

38.384

12-Jul-2014

05:17

Not applicable

File_clseventres.dll.es_es

5.0.8308.733

41.456

12-Jul-2014

05:23

Not applicable

File_clseventres.dll.fr_fr

5.0.8308.733

42.992

12-Jul-2014

05:23

Not applicable

File_clseventres.dll.it_it

5.0.8308.733

43.512

12-Jul-2014

05:24

Not applicable

File_clseventres.dll.ja_jp

5.0.8308.733

32.240

12-Jul-2014

05:24

Not applicable

File_clseventres.dll.ko_kr

5.0.8308.733

30.712

12-Jul-2014

05:24

Not applicable

File_clseventres.dll.pt_br

5.0.8308.733

40.432

12-Jul-2014

05:24

Not applicable

File_clseventres.dll.ru_ru

5.0.8308.733

40.432

12-Jul-2014

05:24

Not applicable

File_clseventres.dll.zh_cn

5.0.8308.733

27.632

12-Jul-2014

05:25

Not applicable

File_clseventres.dll.zh_tw

5.0.8308.733

27.632

12-Jul-2014

05:25

Not applicable

File_clsformat.dll

5.0.8308.733

696.296

12-Jul-2014

05:25

x64

File_cpsdyn.sql

Not applicable

19.388

31-May-2013

23:02

Not applicable

File_csadditional.format.ps1xml

Not applicable

54.319

06-Jun-2014

21:08

Not applicable

File_default.tmx

Not applicable

23.603.910

14-Aug-2014

20:17

Not applicable

File_default.xml

Not applicable

1.804.265

14-Aug-2014

20:17

Not applicable

File_deploy.exe

5.0.8308.420

736.856

01-Jun-2013

03:21

x86

File_deploy.resources.dll.de_de

5.0.8308.420

254.728

14-Aug-2014

20:59

Not applicable

File_deploy.resources.dll.es_es

5.0.8308.420

254.728

14-Aug-2014

20:59

Not applicable

File_deploy.resources.dll.fr_fr

5.0.8308.420

255.752

14-Aug-2014

20:59

Not applicable

File_deploy.resources.dll.it_it

5.0.8308.420

254.216

14-Aug-2014

20:59

Not applicable

File_deploy.resources.dll.ja_jp

5.0.8308.420

258.312

14-Aug-2014

20:59

Not applicable

File_deploy.resources.dll.ko_kr

5.0.8308.420

254.728

14-Aug-2014

20:59

Not applicable

File_deploy.resources.dll.pt_br

5.0.8308.420

254.216

14-Aug-2014

20:59

Not applicable

File_deploy.resources.dll.ru_ru

5.0.8308.420

269.576

14-Aug-2014

20:59

Not applicable

File_deploy.resources.dll.zh_cn

5.0.8308.420

249.608

14-Aug-2014

20:59

Not applicable

File_deploy.resources.dll.zh_tw

5.0.8308.420

249.608

14-Aug-2014

20:59

Not applicable

File_gac_deviceupdate.resources.dll.de_de

5.0.8308.0

31.496

14-Aug-2014

20:58

Not applicable

File_gac_deviceupdate.resources.dll.es_es

5.0.8308.0

31.496

14-Aug-2014

20:58

Not applicable

File_gac_deviceupdate.resources.dll.fr_fr

5.0.8308.0

31.496

14-Aug-2014

20:59

Not applicable

File_gac_deviceupdate.resources.dll.it_it

5.0.8308.0

31.496

14-Aug-2014

20:59

Not applicable

File_gac_deviceupdate.resources.dll.ja_jp

5.0.8308.0

31.496

14-Aug-2014

20:58

Not applicable

File_gac_deviceupdate.resources.dll.ko_kr

5.0.8308.0

31.496

14-Aug-2014

20:58

Not applicable

File_gac_deviceupdate.resources.dll.pt_br

5.0.8308.0

31.496

14-Aug-2014

20:58

Not applicable

File_gac_deviceupdate.resources.dll.ru_ru

5.0.8308.0

31.496

14-Aug-2014

20:58

Not applicable

File_gac_deviceupdate.resources.dll.zh_cn

5.0.8308.0

30.984

14-Aug-2014

20:58

Not applicable

File_gac_deviceupdate.resources.dll.zh_tw

5.0.8308.0

30.984

14-Aug-2014

20:58

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.acd.common.dll

5.0.8308.803

283.400

14-Aug-2014

20:58

x86

File_gac_microsoft.rtc.admin.authenticationhelper.dll

5.0.8308.420

177.376

01-Jun-2013

03:26

x86

File_gac_microsoft.rtc.admin.authenticationhelper.dll.de_de

5.0.8308.420

23.816

14-Aug-2014

20:59

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.admin.authenticationhelper.dll.es_es

5.0.8308.420

23.816

14-Aug-2014

20:59

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.admin.authenticationhelper.dll.fr_fr

5.0.8308.420

23.816

14-Aug-2014

20:59

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.admin.authenticationhelper.dll.it_it

5.0.8308.420

23.304

14-Aug-2014

20:59

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.admin.authenticationhelper.dll.ja_jp

5.0.8308.420

23.816

14-Aug-2014

20:59

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.admin.authenticationhelper.dll.ko_kr

5.0.8308.420

23.304

14-Aug-2014

20:59

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.admin.authenticationhelper.dll.pt_br

5.0.8308.420

23.304

14-Aug-2014

20:59

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.admin.authenticationhelper.dll.ru_ru

5.0.8308.420

24.328

14-Aug-2014

20:59

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.admin.authenticationhelper.dll.zh_cn

5.0.8308.420

22.792

14-Aug-2014

20:59

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.admin.authenticationhelper.dll.zh_tw

5.0.8308.420

22.792

14-Aug-2014

20:59

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.chat.endpoint.dll

5.0.8308.556

1.203.880

16-Sep-2013

11:23

x86

File_gac_microsoft.rtc.clscontrollerlib.resources.dll.de_de

5.0.8308.733

27.912

14-Aug-2014

20:59

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.clscontrollerlib.resources.dll.es_es

5.0.8308.733

27.912

14-Aug-2014

20:59

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.clscontrollerlib.resources.dll.fr_fr

5.0.8308.733

28.424

14-Aug-2014

20:58

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.clscontrollerlib.resources.dll.it_it

5.0.8308.733

27.912

14-Aug-2014

20:58

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.clscontrollerlib.resources.dll.ja_jp

5.0.8308.733

29.448

14-Aug-2014

20:58

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.clscontrollerlib.resources.dll.ko_kr

5.0.8308.733

28.432

14-Aug-2014

20:58

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.clscontrollerlib.resources.dll.pt_br

5.0.8308.733

27.920

14-Aug-2014

20:58

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.clscontrollerlib.resources.dll.ru_ru

5.0.8308.733

29.960

14-Aug-2014

20:58

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.clscontrollerlib.resources.dll.zh_cn

5.0.8308.733

26.888

14-Aug-2014

20:58

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.clscontrollerlib.resources.dll.zh_tw

5.0.8308.733

26.888

14-Aug-2014

20:58

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.collaboration.persistentchat.dll

5.0.8308.556

374.000

16-Sep-2013

11:23

x86

File_gac_microsoft.rtc.collaboration.persistentchat.dll.de_de

5.0.8308.556

25.352

14-Aug-2014

20:59

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.collaboration.persistentchat.dll.es_es

5.0.8308.556

25.352

14-Aug-2014

20:59

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.collaboration.persistentchat.dll.fr_fr

5.0.8308.556

25.864

14-Aug-2014

20:59

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.collaboration.persistentchat.dll.it_it

5.0.8308.556

24.840

14-Aug-2014

20:59

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.collaboration.persistentchat.dll.ja_jp

5.0.8308.556

25.864

14-Aug-2014

20:59

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.collaboration.persistentchat.dll.ko_kr

5.0.8308.556

25.352

14-Aug-2014

20:59

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.collaboration.persistentchat.dll.pt_br

5.0.8308.556

24.840

14-Aug-2014

20:59

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.collaboration.persistentchat.dll.ru_ru

5.0.8308.556

26.888

14-Aug-2014

20:59

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.collaboration.persistentchat.dll.zh_cn

5.0.8308.556

24.328

14-Aug-2014

20:59

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.collaboration.persistentchat.dll.zh_tw

5.0.8308.556

24.328

14-Aug-2014

20:59

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.collaborationnet.dll

5.0.8308.420

4.666.040

01-Jun-2013

03:23

x86

File_gac_microsoft.rtc.internal.clscommon.dll

5.0.8308.733

436.296

12-Jul-2014

05:25

x86

File_gac_microsoft.rtc.internal.clscontrollerlib.dll

5.0.8308.733

364.608

12-Jul-2014

05:26

x86

File_gac_microsoft.rtc.internal.setup.xamluilib.resources.dll.de_de

5.0.8308.0

145.672

14-Aug-2014

20:59

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.internal.setup.xamluilib.resources.dll.es_es

5.0.8308.0

145.672

14-Aug-2014

20:59

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.internal.setup.xamluilib.resources.dll.fr_fr

5.0.8308.0

145.672

14-Aug-2014

20:59

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.internal.setup.xamluilib.resources.dll.it_it

5.0.8308.0

145.672

14-Aug-2014

20:59

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.internal.setup.xamluilib.resources.dll.ja_jp

5.0.8308.0

145.672

14-Aug-2014

20:59

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.internal.setup.xamluilib.resources.dll.ko_kr

5.0.8308.0

145.672

14-Aug-2014

20:59

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.internal.setup.xamluilib.resources.dll.pt_br

5.0.8308.0

145.672

14-Aug-2014

20:59

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.internal.setup.xamluilib.resources.dll.ru_ru

5.0.8308.0

145.672

14-Aug-2014

20:59

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.internal.setup.xamluilib.resources.dll.zh_cn

5.0.8308.0

145.672

14-Aug-2014

20:59

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.internal.setup.xamluilib.resources.dll.zh_tw

5.0.8308.0

145.672

14-Aug-2014

21:00

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.internal.ucwa.clientmodel.dll

5.0.8308.577

636.720

04-Dec-2013

10:35

x86

File_gac_microsoft.rtc.internal.ucwa.resourcecontract.dll

5.0.8308.726

393.848

06-Jun-2014

21:04

x86

File_gac_microsoft.rtc.management.adconnect.resources.dll.de_de

5.0.8308.0

48.920

14-Aug-2014

20:59

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.adconnect.resources.dll.es_es

5.0.8308.0

47.888

14-Aug-2014

21:00

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.adconnect.resources.dll.fr_fr

5.0.8308.0

50.960

14-Aug-2014

21:00

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.adconnect.resources.dll.it_it

5.0.8308.0

47.888

14-Aug-2014

21:01

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.adconnect.resources.dll.ja_jp

5.0.8308.0

51.472

14-Aug-2014

21:01

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.adconnect.resources.dll.ko_kr

5.0.8308.0

49.424

14-Aug-2014

21:01

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.adconnect.resources.dll.pt_br

5.0.8308.0

47.888

14-Aug-2014

21:00

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.adconnect.resources.dll.ru_ru

5.0.8308.0

56.592

14-Aug-2014

21:01

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.adconnect.resources.dll.zh_cn

5.0.8308.0

44.816

14-Aug-2014

21:01

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.adconnect.resources.dll.zh_tw

5.0.8308.0

44.304

14-Aug-2014

21:01

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.archjournal.resources.dll.de_de

5.0.8308.0

24.328

14-Aug-2014

20:59

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.archjournal.resources.dll.es_es

5.0.8308.0

24.328

14-Aug-2014

20:59

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.archjournal.resources.dll.fr_fr

5.0.8308.0

24.840

14-Aug-2014

20:59

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.archjournal.resources.dll.it_it

5.0.8308.0

24.328

14-Aug-2014

20:59

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.archjournal.resources.dll.ja_jp

5.0.8308.0

24.840

14-Aug-2014

20:59

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.archjournal.resources.dll.ko_kr

5.0.8308.0

24.840

14-Aug-2014

20:59

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.archjournal.resources.dll.pt_br

5.0.8308.0

24.328

14-Aug-2014

20:59

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.archjournal.resources.dll.ru_ru

5.0.8308.0

25.352

14-Aug-2014

20:59

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.archjournal.resources.dll.zh_cn

5.0.8308.0

23.816

14-Aug-2014

20:59

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.archjournal.resources.dll.zh_tw

5.0.8308.0

23.816

14-Aug-2014

21:00

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.common.dll

5.0.8308.420

378.040

01-Jun-2013

03:06

x86

File_gac_microsoft.rtc.management.common.resources.dll.de_de

5.0.8308.420

49.424

14-Aug-2014

21:01

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.common.resources.dll.es_es

5.0.8308.420

47.888

14-Aug-2014

20:59

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.common.resources.dll.fr_fr

5.0.8308.420

49.928

14-Aug-2014

20:59

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.common.resources.dll.it_it

5.0.8308.420

47.880

14-Aug-2014

20:59

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.common.resources.dll.ja_jp

5.0.8308.420

51.976

14-Aug-2014

20:59

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.common.resources.dll.ko_kr

5.0.8308.420

48.392

14-Aug-2014

20:59

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.common.resources.dll.pt_br

5.0.8308.420

47.368

14-Aug-2014

20:59

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.common.resources.dll.ru_ru

5.0.8308.420

57.608

14-Aug-2014

20:59

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.common.resources.dll.zh_cn

5.0.8308.420

43.784

14-Aug-2014

20:59

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.common.resources.dll.zh_tw

5.0.8308.420

43.784

14-Aug-2014

21:00

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.core.de_de

5.0.8308.726

845.584

14-Aug-2014

20:58

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.core.es_es

5.0.8308.726

845.576

14-Aug-2014

20:58

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.core.fr_fr

5.0.8308.726

848.648

14-Aug-2014

20:58

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.core.it_it

5.0.8308.726

844.040

14-Aug-2014

20:58

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.core.ja_jp

5.0.8308.726

853.776

14-Aug-2014

20:58

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.core.ko_kr

5.0.8308.726

847.624

14-Aug-2014

20:58

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.core.pt_br

5.0.8308.726

844.040

14-Aug-2014

20:58

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.core.ru_ru

5.0.8308.726

867.080

14-Aug-2014

20:58

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.core.zh_cn

5.0.8308.726

837.384

14-Aug-2014

20:59

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.core.zh_tw

5.0.8308.726

837.392

14-Aug-2014

20:59

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.dbsetup.dll

5.0.8308.726

152.152

06-Jun-2014

21:06

x86

File_gac_microsoft.rtc.management.dbsetup.resources.dll.de_de

5.0.8308.726

43.792

14-Aug-2014

20:58

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.dbsetup.resources.dll.es_es

5.0.8308.726

43.280

14-Aug-2014

20:58

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.dbsetup.resources.dll.fr_fr

5.0.8308.726

47.368

14-Aug-2014

20:58

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.dbsetup.resources.dll.it_it

5.0.8308.726

43.792

14-Aug-2014

20:58

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.dbsetup.resources.dll.ja_jp

5.0.8308.726

47.376

14-Aug-2014

20:58

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.dbsetup.resources.dll.ko_kr

5.0.8308.726

45.320

14-Aug-2014

20:59

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.dbsetup.resources.dll.pt_br

5.0.8308.726

42.760

14-Aug-2014

20:59

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.dbsetup.resources.dll.ru_ru

5.0.8308.726

50.440

14-Aug-2014

20:59

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.dbsetup.resources.dll.zh_cn

5.0.8308.726

41.224

14-Aug-2014

20:59

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.dbsetup.resources.dll.zh_tw

5.0.8308.726

40.712

14-Aug-2014

20:59

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.deployment.de_de

5.0.8308.726

444.680

14-Aug-2014

20:59

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.deployment.dll

5.0.8308.726

2.323.520

06-Jun-2014

21:05

x86

File_gac_microsoft.rtc.management.deployment.es_es

5.0.8308.726

441.608

14-Aug-2014

20:59

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.deployment.fr_fr

5.0.8308.726

450.312

14-Aug-2014

20:59

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.deployment.it_it

5.0.8308.726

440.072

14-Aug-2014

20:59

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.deployment.ja_jp

5.0.8308.726

457.992

14-Aug-2014

20:59

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.deployment.ko_kr

5.0.8308.726

445.704

14-Aug-2014

20:59

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.deployment.powershellhost.dll

5.0.8308.420

241.936

01-Jun-2013

03:29

x86

File_gac_microsoft.rtc.management.deployment.pt_br

5.0.8308.726

439.056

14-Aug-2014

20:59

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.deployment.ru_ru

5.0.8308.726

483.088

14-Aug-2014

21:00

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.deployment.zh_cn

5.0.8308.726

422.160

14-Aug-2014

21:01

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.deployment.zh_tw

5.0.8308.726

421.648

14-Aug-2014

21:01

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.dll

5.0.8308.726

7.090.192

06-Jun-2014

21:04

x86

File_gac_microsoft.rtc.management.lynconlineconnector.dll

5.0.8308.420

40.184

01-Jun-2013

03:29

x86

File_gac_microsoft.rtc.management.lynconlineconnector.dll.de_de

5.0.8308.420

20.232

14-Aug-2014

20:59

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.lynconlineconnector.dll.es_es

5.0.8308.420

20.240

14-Aug-2014

20:59

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.lynconlineconnector.dll.fr_fr

5.0.8308.420

20.744

14-Aug-2014

20:59

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.lynconlineconnector.dll.it_it

5.0.8308.420

20.232

14-Aug-2014

20:59

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.lynconlineconnector.dll.ja_jp

5.0.8308.420

20.232

14-Aug-2014

20:59

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.lynconlineconnector.dll.ko_kr

5.0.8308.420

20.232

14-Aug-2014

20:59

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.lynconlineconnector.dll.pt_br

5.0.8308.420

20.240

14-Aug-2014

20:59

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.lynconlineconnector.dll.ru_ru

5.0.8308.420

20.752

14-Aug-2014

21:00

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.lynconlineconnector.dll.zh_cn

5.0.8308.420

20.240

14-Aug-2014

21:00

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.lynconlineconnector.dll.zh_tw

5.0.8308.420

20.240

14-Aug-2014

21:01

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.resources.dll.de_de

5.0.8308.726

588.552

14-Aug-2014

20:59

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.resources.dll.es_es

5.0.8308.726

580.872

14-Aug-2014

20:59

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.resources.dll.fr_fr

5.0.8308.726

618.248

14-Aug-2014

20:59

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.resources.dll.it_it

5.0.8308.726

570.120

14-Aug-2014

20:59

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.resources.dll.ja_jp

5.0.8308.726

636.168

14-Aug-2014

20:59

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.resources.dll.ko_kr

5.0.8308.726

587.528

14-Aug-2014

20:59

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.resources.dll.pt_br

5.0.8308.726

572.168

14-Aug-2014

20:59

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.resources.dll.ru_ru

5.0.8308.726

730.376

14-Aug-2014

20:59

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.resources.dll.zh_cn

5.0.8308.726

512.264

14-Aug-2014

20:59

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.resources.dll.zh_tw

5.0.8308.726

512.272

14-Aug-2014

21:00

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.writableconfig.de_de

5.0.8308.726

36.104

14-Aug-2014

20:59

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.writableconfig.es_es

5.0.8308.726

36.104

14-Aug-2014

20:59

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.writableconfig.fr_fr

5.0.8308.726

37.128

14-Aug-2014

20:59

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.writableconfig.it_it

5.0.8308.726

35.592

14-Aug-2014

20:59

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.writableconfig.ja_jp

5.0.8308.726

38.152

14-Aug-2014

20:59

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.writableconfig.ko_kr

5.0.8308.726

36.616

14-Aug-2014

20:59

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.writableconfig.pt_br

5.0.8308.726

35.080

14-Aug-2014

20:59

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.writableconfig.ru_ru

5.0.8308.726

42.248

14-Aug-2014

20:59

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.writableconfig.zh_cn

5.0.8308.726

34.056

14-Aug-2014

21:00

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.writableconfig.zh_tw

5.0.8308.726

34.056

14-Aug-2014

21:00

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.rgs.data.dll

5.0.8308.420

407.704

01-Jun-2013

03:19

x86

File_gac_microsoft.rtc.rgs.data.resources.dll.de_de

5.0.8308.420

29.456

14-Aug-2014

20:58

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.rgs.data.resources.dll.es_es

5.0.8308.420

29.448

14-Aug-2014

20:58

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.rgs.data.resources.dll.fr_fr

5.0.8308.420

29.968

14-Aug-2014

20:58

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.rgs.data.resources.dll.it_it

5.0.8308.420

29.448

14-Aug-2014

20:58

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.rgs.data.resources.dll.ja_jp

5.0.8308.420

30.472

14-Aug-2014

20:58

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.rgs.data.resources.dll.ko_kr

5.0.8308.420

29.968

14-Aug-2014

20:58

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.rgs.data.resources.dll.pt_br

5.0.8308.420

29.456

14-Aug-2014

20:58

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.rgs.data.resources.dll.ru_ru

5.0.8308.420

32.520

14-Aug-2014

20:58

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.rgs.data.resources.dll.zh_cn

5.0.8308.420

28.424

14-Aug-2014

20:58

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.rgs.data.resources.dll.zh_tw

5.0.8308.420

28.424

14-Aug-2014

20:58

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.rgs.management.dll

5.0.8308.726

517.688

06-Jun-2014

21:15

x86

File_gac_microsoft.rtc.rgs.management.resources.dll.de_de

5.0.8308.726

67.856

14-Aug-2014

20:59

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.rgs.management.resources.dll.es_es

5.0.8308.726

66.824

14-Aug-2014

20:59

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.rgs.management.resources.dll.fr_fr

5.0.8308.726

70.920

14-Aug-2014

20:59

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.rgs.management.resources.dll.it_it

5.0.8308.726

66.312

14-Aug-2014

20:58

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.rgs.management.resources.dll.ja_jp

5.0.8308.726

73.480

14-Aug-2014

20:58

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.rgs.management.resources.dll.ko_kr

5.0.8308.726

67.856

14-Aug-2014

20:58

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.rgs.management.resources.dll.pt_br

5.0.8308.726

66.312

14-Aug-2014

20:58

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.rgs.management.resources.dll.ru_ru

5.0.8308.726

81.672

14-Aug-2014

20:58

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.rgs.management.resources.dll.zh_cn

5.0.8308.726

60.168

14-Aug-2014

20:58

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.rgs.management.resources.dll.zh_tw

5.0.8308.726

60.680

14-Aug-2014

20:58

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.server.infrastructure.dll

5.0.8308.577

386.848

04-Dec-2013

09:06

x86

File_gac_microsoft.rtc.server.mcuinfrastructure.dll

5.0.8308.577

2.581.808

04-Dec-2013

09:17

x86

File_gac_microsoft.rtc.server.udclib.dll

5.0.8308.577

481.024

04-Dec-2013

09:05

x86

File_gac_microsoft.rtc.serverconfiguration.resources.dll.de_de

5.0.8308.0

23.304

14-Aug-2014

20:58

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.serverconfiguration.resources.dll.es_es

5.0.8308.0

23.304

14-Aug-2014

20:58

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.serverconfiguration.resources.dll.fr_fr

5.0.8308.0

23.304

14-Aug-2014

20:58

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.serverconfiguration.resources.dll.it_it

5.0.8308.0

22.792

14-Aug-2014

20:58

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.serverconfiguration.resources.dll.ja_jp

5.0.8308.0

23.304

14-Aug-2014

20:58

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.serverconfiguration.resources.dll.ko_kr

5.0.8308.0

23.304

14-Aug-2014

20:58

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.serverconfiguration.resources.dll.pt_br

5.0.8308.0

23.304

14-Aug-2014

20:58

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.serverconfiguration.resources.dll.ru_ru

5.0.8308.0

23.816

14-Aug-2014

20:58

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.serverconfiguration.resources.dll.zh_cn

5.0.8308.0

22.792

14-Aug-2014

20:58

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.serverconfiguration.resources.dll.zh_tw

5.0.8308.0

22.792

14-Aug-2014

20:58

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.synthetictransactions.dll

5.0.8308.420

1.828.560

01-Jun-2013

03:22

x86

File_gac_microsoft.rtc.synthetictransactions.resources.dll.de_de

5.0.8308.420

438.024

14-Aug-2014

20:59

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.synthetictransactions.resources.dll.es_es

5.0.8308.420

438.536

14-Aug-2014

20:59

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.synthetictransactions.resources.dll.fr_fr

5.0.8308.420

445.704

14-Aug-2014

20:59

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.synthetictransactions.resources.dll.it_it

5.0.8308.420

438.024

14-Aug-2014

20:59

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.synthetictransactions.resources.dll.ja_jp

5.0.8308.420

449.288

14-Aug-2014

20:59

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.synthetictransactions.resources.dll.ko_kr

5.0.8308.420

439.048

14-Aug-2014

20:59

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.synthetictransactions.resources.dll.pt_br

5.0.8308.420

434.952

14-Aug-2014

20:59

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.synthetictransactions.resources.dll.ru_ru

5.0.8308.420

469.256

14-Aug-2014

20:59

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.synthetictransactions.resources.dll.zh_cn

5.0.8308.420

423.696

14-Aug-2014

21:00

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.synthetictransactions.resources.dll.zh_tw

5.0.8308.420

423.688

14-Aug-2014

21:00

Not applicable

File_installcsdatabase.exe

5.0.8308.301

225.368

14-Mar-2013

02:14

x86

File_localocscmdlets.format.ps1xml

Not applicable

357.425

06-Jun-2014

21:08

Not applicable

File_lync.psd1

Not applicable

10.565

01-Jun-2013

03:26

Not applicable

File_microsoft.rtc.collaborationnet.resources.dll.de_de

5.0.8308.420

143.632

14-Aug-2014

20:58

Not applicable

File_microsoft.rtc.collaborationnet.resources.dll.es_es

5.0.8308.420

138.000

14-Aug-2014

20:58

Not applicable

File_microsoft.rtc.collaborationnet.resources.dll.fr_fr

5.0.8308.420

145.160

14-Aug-2014

20:58

Not applicable

File_microsoft.rtc.collaborationnet.resources.dll.it_it

5.0.8308.420

137.992

14-Aug-2014

20:58

Not applicable

File_microsoft.rtc.collaborationnet.resources.dll.ja_jp

5.0.8308.420

154.888

14-Aug-2014

20:58

Not applicable

File_microsoft.rtc.collaborationnet.resources.dll.ko_kr

5.0.8308.420

141.576

14-Aug-2014

20:58

Not applicable

File_microsoft.rtc.collaborationnet.resources.dll.pt_br

5.0.8308.420

138.504

14-Aug-2014

20:58

Not applicable

File_microsoft.rtc.collaborationnet.resources.dll.ru_ru

5.0.8308.420

177.928

14-Aug-2014

20:58

Not applicable

File_microsoft.rtc.collaborationnet.resources.dll.zh_cn

5.0.8308.420

120.072

14-Aug-2014

20:58

Not applicable

File_microsoft.rtc.collaborationnet.resources.dll.zh_tw

5.0.8308.420

120.584

14-Aug-2014

20:58

Not applicable

File_microsoft.rtc.management.core.dll

5.0.8308.726

1.956.928

06-Jun-2014

21:04

x86

File_microsoft.rtc.management.dbsetup.dll

5.0.8308.726

152.152

06-Jun-2014

21:06

x86

File_microsoft.rtc.management.deployment.bootstrapper.de_de

5.0.8308.0

27.400

14-Aug-2014

20:59

Not applicable

File_microsoft.rtc.management.deployment.bootstrapper.es_es

5.0.8308.0

27.400

14-Aug-2014

20:59

Not applicable

File_microsoft.rtc.management.deployment.bootstrapper.fr_fr

5.0.8308.0

27.912

14-Aug-2014

20:59

Not applicable

File_microsoft.rtc.management.deployment.bootstrapper.it_it

5.0.8308.0

27.400

14-Aug-2014

20:59

Not applicable

File_microsoft.rtc.management.deployment.bootstrapper.ja_jp

5.0.8308.0

28.424

14-Aug-2014

20:59

Not applicable

File_microsoft.rtc.management.deployment.bootstrapper.ko_kr

5.0.8308.0

27.400

14-Aug-2014

20:59

Not applicable

File_microsoft.rtc.management.deployment.bootstrapper.pt_br

5.0.8308.0

27.408

14-Aug-2014

20:58

Not applicable

File_microsoft.rtc.management.deployment.bootstrapper.ru_ru

5.0.8308.0

29.960

14-Aug-2014

20:58

Not applicable

File_microsoft.rtc.management.deployment.bootstrapper.zh_cn

5.0.8308.0

26.376

14-Aug-2014

20:58

Not applicable

File_microsoft.rtc.management.deployment.bootstrapper.zh_tw

5.0.8308.0

26.376

14-Aug-2014

20:58

Not applicable

File_microsoft.rtc.management.dllhelp.xml

Not applicable

10.814.333

04-Jun-2014

17:30

Not applicable

File_microsoft.rtc.management.dllhelp.xml.de_de

Not applicable

11.451.613

04-Jun-2014

17:26

Not applicable

File_microsoft.rtc.management.dllhelp.xml.es_es

Not applicable

11.332.115

04-Jun-2014

17:26

Not applicable

File_microsoft.rtc.management.dllhelp.xml.fr_fr

Not applicable

11.547.440

04-Jun-2014

17:26

Not applicable

File_microsoft.rtc.management.dllhelp.xml.it_it

Not applicable

11.327.053

04-Jun-2014

17:27

Not applicable

File_microsoft.rtc.management.dllhelp.xml.ja_jp

Not applicable

12.064.102

04-Jun-2014

17:27

Not applicable

File_microsoft.rtc.management.dllhelp.xml.ko_kr

Not applicable

11.225.984

04-Jun-2014

17:27

Not applicable

File_microsoft.rtc.management.dllhelp.xml.pt_br

Not applicable

11.179.559

04-Jun-2014

17:27

Not applicable

File_microsoft.rtc.management.dllhelp.xml.ru_ru

Not applicable

13.604.951

04-Jun-2014

17:27

Not applicable

File_microsoft.rtc.management.dllhelp.xml.zh_cn

Not applicable

10.267.283

04-Jun-2014

17:27

Not applicable

File_microsoft.rtc.management.dllhelp.xml.zh_tw

Not applicable

10.318.432

04-Jun-2014

17:27

Not applicable

File_microsoft.rtc.management.writableconfig.dll

5.0.8308.726

1.835.088

06-Jun-2014

21:04

x86

File_microsoft.rtc.rgs.management.dllhelp.xml

Not applicable

468.028

04-Jun-2014

17:30

Not applicable

File_microsoft.rtc.rgs.management.dllhelp.xml.de_de

Not applicable

497.237

04-Jun-2014

17:26

Not applicable

File_microsoft.rtc.rgs.management.dllhelp.xml.es_es

Not applicable

489.549

04-Jun-2014

17:26

Not applicable

File_microsoft.rtc.rgs.management.dllhelp.xml.fr_fr

Not applicable

499.690

04-Jun-2014

17:26

Not applicable

File_microsoft.rtc.rgs.management.dllhelp.xml.it_it

Not applicable

492.854

04-Jun-2014

17:26

Not applicable

File_microsoft.rtc.rgs.management.dllhelp.xml.ja_jp

Not applicable

541.075

04-Jun-2014

17:26

Not applicable

File_microsoft.rtc.rgs.management.dllhelp.xml.ko_kr

Not applicable

489.807

04-Jun-2014

17:26

Not applicable

File_microsoft.rtc.rgs.management.dllhelp.xml.pt_br

Not applicable

494.494

04-Jun-2014

17:26

Not applicable

File_microsoft.rtc.rgs.management.dllhelp.xml.ru_ru

Not applicable

589.428

04-Jun-2014

17:26

Not applicable

File_microsoft.rtc.rgs.management.dllhelp.xml.zh_cn

Not applicable

446.122

04-Jun-2014

17:26

Not applicable

File_microsoft.rtc.rgs.management.dllhelp.xml.zh_tw

Not applicable

444.543

04-Jun-2014

17:26

Not applicable

File_ocsumutil.resources.dll.de_de

5.0.8308.0

129.296

14-Aug-2014

20:58

Not applicable

File_ocsumutil.resources.dll.es_es

5.0.8308.0

129.296

14-Aug-2014

20:58

Not applicable

File_ocsumutil.resources.dll.fr_fr

5.0.8308.0

130.312

14-Aug-2014

20:58

Not applicable

File_ocsumutil.resources.dll.it_it

5.0.8308.0

129.288

14-Aug-2014

20:58

Not applicable

File_ocsumutil.resources.dll.ja_jp

5.0.8308.0

130.824

14-Aug-2014

20:58

Not applicable

File_ocsumutil.resources.dll.ko_kr

5.0.8308.0

128.784

14-Aug-2014

20:58

Not applicable

File_ocsumutil.resources.dll.pt_br

5.0.8308.0

128.264

14-Aug-2014

20:58

Not applicable

File_ocsumutil.resources.dll.ru_ru

5.0.8308.0

136.456

14-Aug-2014

20:58

Not applicable

File_ocsumutil.resources.dll.zh_cn

5.0.8308.0

126.216

14-Aug-2014

20:58

Not applicable

File_ocsumutil.resources.dll.zh_tw

5.0.8308.0

126.728

14-Aug-2014

20:58

Not applicable

File_remoteocscmdlets.format.ps1xml

Not applicable

361.952

06-Jun-2014

21:08

Not applicable

File_replicareplicatoragent.exe

5.0.8308.556

454.296

16-Sep-2013

11:24

x86

File_reportdata.de_de.xml

Not applicable

11.399.303

14-Aug-2014

21:03

Not applicable

File_reportdata.en_us.xml

Not applicable

11.364.029

14-Mar-2013

00:06

Not applicable

File_reportdata.es_es.xml

Not applicable

11.399.706

14-Aug-2014

21:12

Not applicable

File_reportdata.fr_fr.xml

Not applicable

11.414.630

14-Aug-2014

21:05

Not applicable

File_reportdata.it_it.xml

Not applicable

11.395.796

14-Aug-2014

21:09

Not applicable

File_reportdata.ja_jp.xml

Not applicable

11.414.372

14-Aug-2014

21:07

Not applicable

File_reportdata.ko_kr.xml

Not applicable

11.386.411

14-Aug-2014

21:14

Not applicable

File_reportdata.pt_br.xml

Not applicable

11.395.043

14-Aug-2014

21:18

Not applicable

File_reportdata.ru_ru.xml

Not applicable

11.516.450

14-Aug-2014

21:16

Not applicable

File_reportdata.zh_cn.xml

Not applicable

11.348.951

14-Aug-2014

21:01

Not applicable

File_reportdata.zh_tw.xml

Not applicable

11.351.819

14-Aug-2014

20:58

Not applicable

File_reportsetup.exe

5.0.8308.301

498.256

14-Mar-2013

02:17

x86

File_reportsetup.resources.dll.de_de

5.0.8308.301

20.752

14-Aug-2014

20:58

Not applicable

File_reportsetup.resources.dll.es_es

5.0.8308.301

20.752

14-Aug-2014

20:58

Not applicable

File_reportsetup.resources.dll.fr_fr

5.0.8308.301

20.752

14-Aug-2014

20:58

Not applicable

File_reportsetup.resources.dll.it_it

5.0.8308.301

20.744

14-Aug-2014

20:58

Not applicable

File_reportsetup.resources.dll.ja_jp

5.0.8308.301

20.744

14-Aug-2014

20:58

Not applicable

File_reportsetup.resources.dll.ko_kr

5.0.8308.301

20.752

14-Aug-2014

20:58

Not applicable

File_reportsetup.resources.dll.pt_br

5.0.8308.301

20.744

14-Aug-2014

20:58

Not applicable

File_reportsetup.resources.dll.ru_ru

5.0.8308.301

20.744

14-Aug-2014

20:58

Not applicable

File_reportsetup.resources.dll.zh_cn

5.0.8308.301

20.232

14-Aug-2014

20:58

Not applicable

File_reportsetup.resources.dll.zh_tw

5.0.8308.301

20.232

14-Aug-2014

20:58

Not applicable

File_rgsconfig_schema.sql

Not applicable

25.787

01-Jun-2013

01:08

Not applicable

File_rgsdyn.sql

Not applicable

19.286

01-Jun-2013

01:54

Not applicable

File_rtcsres.dll.de_de

5.0.8308.577

1.544.368

04-Dec-2013

09:10

Not applicable

File_rtcsres.dll.en_us

5.0.8308.577

1.296.560

04-Dec-2013

10:34

Not applicable

File_rtcsres.dll.es_es

5.0.8308.577

1.542.832

04-Dec-2013

09:13

Not applicable

File_rtcsres.dll.fr_fr

5.0.8308.577

1.587.888

04-Dec-2013

09:13

Not applicable

File_rtcsres.dll.it_it

5.0.8308.577

1.513.648

04-Dec-2013

09:13

Not applicable

File_rtcsres.dll.ja_jp

5.0.8308.577

783.024

04-Dec-2013

09:13

Not applicable

File_rtcsres.dll.ko_kr

5.0.8308.577

754.864

04-Dec-2013

09:13

Not applicable

File_rtcsres.dll.pt_br

5.0.8308.577

1.459.888

04-Dec-2013

09:14

Not applicable

File_rtcsres.dll.ru_ru

5.0.8308.577

1.428.144

04-Dec-2013

09:14

Not applicable

File_rtcsres.dll.zh_cn

5.0.8308.577

534.704

04-Dec-2013

09:14

Not applicable

File_rtcsres.dll.zh_tw

5.0.8308.577

549.552

04-Dec-2013

09:10

Not applicable

File_xds_replica_1_to_2.sql

Not applicable

2.262

14-Mar-2013

01:34

Not applicable

File_xds_replica_2_to_1.sql

Not applicable

2.213

14-Mar-2013

01:34

Not applicable

Mgcschema.sql

Not applicable

18.712

01-Jun-2013

01:13

Not applicable

Mgcsprocs.sql

Not applicable

187.577

06-Jun-2014

19:14

Not applicable

Mgcupgrade.sql

Not applicable

7.086

01-Jun-2013

01:13

Not applicable

Qoedb.sql

Not applicable

785.251

14-Mar-2013

00:14

Not applicable

Rtcabdb.sql

Not applicable

145.140

06-Jun-2014

19:12

Not applicable

Thông tin Bổ sung

Tại thời điểm này, chúng tôi khuyên bạn không nên áp dụng bản Cập Nhật tích lũy 2014 tháng tám cho Lync Server 2013 trên máy tính trong một số trường hợp được mô tả trong phần "các triệu chứng". Nếu bạn phải chạy bất kỳ lệnh ghép ngắn nào được thêm vào hoặc khắc phục trong bản Cập Nhật tích lũy 2014 tháng tám, bạn phải chạy lệnh ghép ngắn trên một máy chủ có các bit Lync Server khác được cài đặt, chẳng hạn như máy chủ kết thúc phía trước. Một máy chủ có vai trò máy chủ khác với các cấu phần cốt lõi có thể được cập nhật thành công bằng cách sử dụng bản Cập Nhật tích lũy tháng tám 2014 cho Lync Server 2013.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×