You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

Giới thiệu

Microsoft đã phát hành các bản Cập Nhật bảo mật và không bảo mật sau đây cho Office trong tháng tư 2018. Những cập nhật này nhằm giúp khách hàng của chúng tôi giữ lại các máy tính của họ. Chúng tôi khuyên bạn nên cài đặt tất cả các bản Cập Nhật áp dụng cho bạn.

Để tải xuống bản Cập Nhật, hãy bấm vào bài viết cơ sở kiến thức tương ứng trong danh sách sau đây, rồi đi đến mục "cách tải xuống và cài đặt bản Cập Nhật" của bài viết.

Danh sách các bản Cập Nhật Office được phát hành vào tháng tư 2018

Microsoft Office 2016

Sản phẩm

Tiêu đề và số bài viết cơ sở tri thức

Excel 2016

Mô tả về bản Cập Nhật bảo mật cho Excel 2016:10/04/2018 (KB4018337)

Office 2016

Mô tả về bản Cập Nhật bảo mật cho Office 2016:10/04/2018 (KB4011628)

Office 2016

Mô tả về bản Cập Nhật bảo mật cho Office 2016:10/04/2018 (KB4018319)

Office 2016

Mô tả về bản Cập Nhật bảo mật cho Office 2016:10/04/2018 (KB4018328)

Office 2016

Ngày 3 tháng 4, 2018, bản Cập Nhật cho Office 2016 (KB4018322)

Office 2016

Ngày 3 tháng 4, 2018, bản Cập Nhật cho Office 2016 (KB4011667)

Gói giao diện ngôn ngữ của Office 2016

3 tháng tư, 2018, bản Cập Nhật cho gói giao diện ngôn ngữ Office 2016 (KB4018329)

Outlook 2016

Ngày 3 tháng 4, 2018, bản Cập Nhật cho Outlook 2016 (KB4018326)

PowerPoint 2016

Ngày 3 tháng 4, 2018, bản Cập Nhật cho PowerPoint 2016 (KB4011726)

Dự án 2016

Ngày 3 tháng 4, 2018, bản Cập Nhật cho Project 2016 (KB4018320)

Skype for Business 2016

Ngày 3 tháng 4, 2018, bản Cập Nhật cho Skype for Business 2016 (KB4018323)

Word 2016

Mô tả về bản Cập Nhật bảo mật cho Word 2016:10/04/2018 (KB4018339)

Microsoft Office 2013

Sản phẩm

Tiêu đề và số bài viết cơ sở tri thức

Excel 2013

Mô tả về bản Cập Nhật bảo mật cho Excel 2013:10/04/2018 (KB4018350)

Office 2013

Mô tả về bản Cập Nhật bảo mật cho Office 2013:10/04/2018 (KB4018288)

Office 2013

Mô tả về bản Cập Nhật bảo mật cho Office 2013:10/04/2018 (KB4018330)

Office 2013

Ngày 3 tháng 4, 2018, bản Cập Nhật cho Office 2013 (KB4018333)

Office 2013

Ngày 3 tháng 4, 2018, bản Cập Nhật cho Office 2013 (KB3178636)

Outlook 2013

Ngày 3 tháng 4, 2018, bản Cập Nhật cho Outlook 2013 (KB4018303)

PowerPoint 2013

Ngày 3 tháng 4, 2018, bản Cập Nhật cho PowerPoint 2013 (KB4018289)

Dự án 2013

Ngày 3 tháng 4, 2018, bản Cập Nhật cho Project 2013 (KB4018335)

Skype for Business 2015 (Lync 2013)

Ngày 3 tháng 4, 2018, Cập Nhật cho Skype for Business 2015 (Lync 2013) (KB4018334)

Word 2013

Mô tả về bản Cập Nhật bảo mật cho Word 2013:10/04/2018 (KB4018347)

Office 2010

Sản phẩm

Tiêu đề và số bài viết cơ sở tri thức

Excel 2010

Mô tả về bản Cập Nhật bảo mật cho Excel 2010:10/04/2018 (KB4018362)

Office 2010

Mô tả về bản Cập Nhật bảo mật cho Office 2010:10/04/2018 (KB4018357)

Office 2010

Mô tả về bản Cập Nhật bảo mật cho Office 2010:10/04/2018 (KB4018311)

Outlook 2010

Ngày 3 tháng 4, 2018, bản Cập Nhật cho Outlook 2010 (KB4018317)

PowerPoint 2010

Ngày 3 tháng 4, 2018, bản Cập Nhật cho PowerPoint 2010 (KB2965234)

Trình xem PowerPoint 2010

Ngày 3 tháng 4, 2018, bản Cập Nhật cho trình xem PowerPoint 2010 (KB4018312)

Dự án 2010

Ngày 3 tháng 4, 2018, bản Cập Nhật cho Project 2010 (KB3128038) (KB3128038)

Word 2010

Mô tả về bản Cập Nhật bảo mật cho Word 2010:10/04/2018 (KB4018359)

Office 2007

Sản phẩm

Tiêu đề và số bài viết cơ sở tri thức

Excel 2007

Mô tả về bản Cập Nhật bảo mật cho Excel 2007:10/04/2018 (KB4018353)

Trình xem Excel 2007

Mô tả về bản Cập Nhật bảo mật dành cho Excel Viewer 2007:10 tháng tư, 2018 (KB4011719)

Gói dịch vụ gói tương thích Office 3

Mô tả về bản Cập Nhật bảo mật cho gói dịch vụ gói tương thích Microsoft Office 3:10 tháng 4, 2018 (KB4011717)

Gói dịch vụ gói tương thích Office 3

Mô tả về bản Cập Nhật bảo mật cho gói dịch vụ gói tương thích Microsoft Office 3:10 tháng 4, 2018 (KB4018354)

Word 2007

Mô tả về bản Cập Nhật bảo mật cho Word 2007:10/04/2018 (KB4018355)

SharePoint Server 2016

Sản phẩm

Tiêu đề và số bài viết cơ sở tri thức

SharePoint Enterprise Server 2016

10 tháng tư, 2018, Cập Nhật cho SharePoint Enterprise Server 2016 (KB4018340)

SharePoint Enterprise Server 2016

Mô tả về bản Cập Nhật bảo mật cho SharePoint Enterprise Server 2016:10 tháng tư, 2018 (KB4018336)

SharePoint Server 2013, Project Server 2013 và SharePoint Foundation 2013

Sản phẩm

Tiêu đề và số bài viết cơ sở tri thức

Máy chủ Office Web Apps 2013

Mô tả về bản Cập Nhật bảo mật cho Office Web Apps Server 2013:10/04/2018 (KB4018344)

Project Server 2013

10 tháng tư, 2018, Cập Nhật cho Project Server 2013 (KB4018352)

Project Server 2013

10 tháng tư, 2018, Cumulative Update for Project Server 2013 (KB4018346)

SharePoint Enterprise Server 2013

Mô tả về bản Cập Nhật bảo mật cho SharePoint Enterprise Server 2013:10 tháng tư, 2018 (KB4018342)

SharePoint Enterprise Server 2013

Mô tả về bản Cập Nhật bảo mật cho SharePoint Enterprise Server 2013:10 tháng tư, 2018 (KB4018341)

SharePoint Enterprise Server 2013

10 tháng tư, 2018, Cập Nhật cho SharePoint Enterprise Server 2013 (KB4011655)

SharePoint Enterprise Server 2013

10 tháng tư, 2018, bản Cập Nhật tích lũy cho SharePoint Enterprise Server 2013 (KB4018348)

SharePoint Enterprise Server 2013

Mô tả về bản Cập Nhật bảo mật cho SharePoint Server 2013:10 tháng 4, 2018 (KB4011586)

SharePoint Enterprise Server 2013

Mô tả về bản Cập Nhật bảo mật cho SharePoint Enterprise Server 2013:10 tháng tư, 2018 (KB4018343)

SharePoint Foundation 2013

10 tháng tư, 2018, Cập Nhật cho SharePoint Foundation 2013 (KB4018349)

SharePoint Foundation 2013

10 tháng tư, 2018, Cập Nhật tích lũy cho SharePoint Foundation 2013 (KB4018345)

SharePoint Server 2010

Sản phẩm

Tiêu đề và số bài viết cơ sở tri thức

Project Server 2010

10 tháng tư, 2018, Cumulative Update for Project Server 2010 (KB4018358)

SharePoint Server 2010

10 tháng tư, 2018, Cập Nhật tích lũy cho SharePoint Server 2010 (KB4018361)

SharePoint Server 2010

Mô tả về bản Cập Nhật bảo mật cho SharePoint Server 2010:10 tháng 4, 2018 (KB4011712)

SharePoint Server 2010 Office Web Apps

Mô tả về bản Cập Nhật bảo mật cho SharePoint Server 2010 Office Web Apps: 10 tháng tư, 2018 (KB4018360)

Dịch vụ tự động hóa từ trên Microsoft SharePoint Server 2010

Mô tả về bản Cập Nhật bảo mật cho dịch vụ tự động hóa Word trên Microsoft SharePoint Server 2010:10 tháng 4, 2018 (KB4018356)

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×