GIỚI THIỆU

Cập Nhật 3 cho Microsoft Dynamics CRM 2013 gói dịch vụ 1 (SP1) có sẵn. Bài viết này mô tả các hotfix và bản Cập Nhật được bao gồm trong bản cập nhật này.

Cập nhật này có sẵn cho tất cả các ngôn ngữ được hỗ trợ của Microsoft Dynamics CRM 2013.

Lưu ý Cập Nhật 3 cho Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Pack 1 giới thiệu hỗ trợ cho sản phẩm bổ sung. Chúng được liệt kê liên kết dưới đây:

Tương thích với Microsoft Dynamics CRM 2013

Thông tin

Xây dựng số và tên tệp cho bản cập nhật này

Gói tổng hợp

Xây dựng số

Tên tập tin (Phiên bản 32-bit)

Tên tập tin (Phiên bản 64-bit)

Máy chủ Microsoft Dynamics CRM 2013

6.1.3.119

Không áp dụng

CRM2013-Server-KB3016464-LangID-amd64.exe

Microsoft Dynamics CRM 2013 cho Microsoft Office Outlook

6.1.3.119

CRM2013-Client-KB3016464-ENU-LangID-i386.exe

CRM2013-Client-KB3016464-ENU-LangID-amd64.exe

Định tuyến email Microsoft Dynamics CRM 2013

6.1.3.119

CRM2013-Router-KB3016464-LangID-i386.exe

CRM2013-Router-KB3016464-LangID-amd64.exe

Microsoft Dynamics CRM 2013 Language Pack

6.1.3.119

CRM2013-Mui-KB3016464-LangID-i386.exe

CRM2013-Mui-KB3016464-LangID-amd64.exe

Phần mở rộng báo cáo Microsoft Dynamics CRM 2013

6.1.3.119

Không áp dụng

CRM2013-Srs-KB3016464-LangID-amd64.exe

Cập nhật thông tin cập nhật

Cập Nhật 3 cho Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Pack 1 sẽ có sẵn trên cơ sở hàng quý 2 năm 2015.

Tệp sau đây có sẵn để tải xuống từ Trung tâm Tải xuống Microsoft:

Download Tải xuống các bản Cập Nhật KB3016464 cho Microsoft Dynamics CRM 2013 gói dịch vụ 1

Cài đặt Windows Update

Sử dụng Windows Update để tự động cài đặt Cập Nhật 3 cho Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Pack 1. Bản cập nhật này sẽ có sẵn trên Windows Updates trong quý 2 năm 2015.

Bạn có thể cấu hình Windows tự động cài đặt bản Cập Nhật được khuyến nghị. Thiết đặt này giải quyết vấn đề quyết và giúp cải thiện trải nghiệm máy tính của bạn. Cập nhật tùy chọn không được tải xuống hoặc cài đặt tự động khi bạn sử dụng thiết đặt này.

Để tìm hiểu thêm về cài đặt để cài đặt bản cập nhật Windows, hãy truy cập website sau của Microsoft:

Bật hoặc tắt Cập nhật tự động

Thay đổi cách Windows cài đặt hoặc thông báo cho bạn về bản Cập NhậtCài đặt Cập Nhật 3 cho Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Pack 1 bằng cách sử dụng Windows Update, hãy làm theo các bước sau:

 1. Bấm bắt đầu, và sau đó gõ Cập Nhật Bắt đầu tìm kiếm.

 2. Trong danh sách kết quả, bấm Windows Update.

 3. Trong ngăn điều hướng, bấm kiểm tra các bản Cập Nhật, và sau đó đợi trong khi Windows kiểm tra các bản cập nhật mới nhất cho máy tính của bạn.

 4. Nếu bạn nhận được một thông báo cho biết rằng quan trọng Cập Nhật có sẵn hoặc nhắc bạn kiểm tra cập nhật quan trọng, chọn kiểm tra hộp bất kỳ bản cập nhật mà bạn muốn cài đặt, và sau đó bấm OK.

  Lưu ý Nhấp vào bất kỳ bản Cập Nhật để biết thêm thông tin.

 5. Bấm vào cài đặt bản Cập Nhật.

 6. Đọc và chấp nhận điều khoản cấp phép, và sau đó bấm kết thúc (nếu bản Cập Nhật yêu cầu tác vụ này). Nếu được nhắc nhập mật khẩu quản trị viên, bạn hãy nhập mật khẩu. Xác nhận rằng bạn chấp nhận điều khoản nếu bạn được nhắc thực hiện việc này.

Cài đặt thủ công

Theo cách thủ công cài đặt Cập Nhật 3 cho Microsoft Dynamics CRM 2013 gói dịch vụ 1, hãy làm theo các bước sau.

 1. Truy cập website Microsoft Update danh mục sau:

  Danh mục Microsoft Update

 2. Trong hộp Tìm kiếm , nhập 3016464và sau đó bấm Tìm kiếm.

 3. Bấm vào Thêm để thêm bản Cập Nhật vào giỏ.

 4. Bấm vào Tải xuống.

 5. Nhấp vào trình duyệt, chỉ định thư mục mà bạn muốn tải xuống bản Cập Nhật và sau đó bấm OK.

 6. Bấm tiếp tục, và sau đó bấm tôi chấp nhận để chấp nhận điều khoản cấp phép phần mềm của Microsoft.

 7. Khi bản Cập Nhật được tải xuống vị trí mà bạn đã chỉ định, bấm đóng.

Để biết thêm thông tin về danh mục Microsoft Update, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

323166 làm thế nào để tải xuống bản Cập Nhật trình điều khiển và hotfix từ Windows Update Catalog

Thông tin thêm cài đặt

 • Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, thoát khỏi mọi phiên Microsoft Dynamics CRM hiện tại và sau đó khởi động Microsoft Dynamics CRM phiên mới.

 • Khi bạn deprovision gói ngôn ngữ, cài đặt ngôn ngữ của tất cả người dùng Microsoft Dynamics CRM người sử dụng ngôn ngữ đó sẽ trở lại cài đặt ngôn ngữ mặc định. Reprovisioning quá trình Cập Nhật cài đặt ngôn ngữ của người dùng. Do đó, người dùng phải đặt lại các thiết đặt ngôn ngữ trong tuỳ chọn cá nhân khi họ đăng nhập vào Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Pack 1.

Yêu cầu khởi động lạiNếu bạn được nhắc khởi động lại máy tính, thực hiện việc này sau khi bạn áp dụng bản Cập Nhật.

Thông tin về việc loại bỏBạn có thể gỡ cài đặt Cập Nhật 3 từ máy chủ đang chạy Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Pack 1. Tuy nhiên, đảm bảo rằng bạn sao lưu cơ sở dữ liệu của bạn trước khi bạn gỡ cài đặt Cập Nhật 3. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập web site sau của Microsoft Developer Network (MSDN):

Tạo bản sao lưu toàn bộ cơ sở dữ liệu (SQL Server)

Sao lưu và khôi phục Hệ thống cơ sở dữ liệu (SQL Server)

Cập Nhật 3 gói dịch vụ 1 giải quyết các vấn đề sau:

 • URL được sử dụng để tạo ra một đóng cửa doanh nghiệp mới có thể cho phép người dùng nguy hiểm đưa kịch bản trang chéo (XSS) vào URL đóng mới.

 • Lặp lại khoá lỗi khi bạn nhập giải pháp vào tổ chức nâng cấp.

 • Trong lưới phụ, trường nhiều dòng tiêu đề cột không điểm dừng tab.

 • Thông tin địa chỉ được loại bỏ khỏi CRM cho một số liên lạc ghi sử dụng máy khách Outlook CRM.

 • Trong một nhóm rất nhỏ các tình huống khi bạn giải mã UTF 8 thư e-mail từ pop3, một trường email có thể bị mất. Điều này xảy ra khi trường tiêu đề quan tâm đến CRM là dòng đầu tiên của kết quả Lấy từ máy chủ pop3.

 • Không đúng địa chỉ gửi thư liên hệ với đồng bộ hóa với máy chủ bên đồng khi liên hệ được chuyển từ Outlook.

 • Gán hồ sơ gây ra lỗi khi người dùng gán gán quyền độ người dùng.

 • Không thể hiển thị ghi chú liên tục nếu thiết chú ý là tab mặc định của xã hội.

 • Loại bỏ quyền preprint cho người dùng sẽ không loại bỏ khả năng in hồ sơ và lưới như nào trong CRM 2011.

 • Nút mới được thêm vào customization.xml để tuỳ chỉnh ruy băng không hiển thị trên đầu tiên.

 • SLA - 12:00 giờ sáng lịch kết thúc thời gian nguyên nhân vô vòng và đinh w3wp quá trình.

 • Không thể tải lên tệp khi bạn sử dụng Safari trên iPad với CRM tại chỗ.

 • URL được sử dụng để tạo một đóng cửa doanh nghiệp mới có thể cho phép người dùng nguy hiểm đưa kịch bản trang chéo (XSS) vào URL đóng mới.

 • Khi bạn cố gắng lưu một trường hợp mới từ một trường hợp hiện tại trong Microsoft Dynamics CRM 2013 SP1 UR1 lưu và đóng nút, người dùng sẽ gặp phải lỗi tập lệnh:

  Microsoft Dynamics CRM đã gặp lỗi-không có thuộc tính 'handleSingleClick' tham chiếu xác định hay không.

 • Thêm điều khiển dòng đa dạng như một Iframe hoặc tài nguyên Web vào biểu mẫu sẽ không ảnh hưởng đến số lượng hàng cho chiều cao không mặc định nếu Hiển thị được thu gọn mặc định.

 • Nhanh chóng tìm xem danh sách không được coi là đúng. Cột được xác định trong nhanh chóng tìm xem không được sử dụng trong kết quả được hiển thị.

 • Nút Trợ giúp trong menu đã có văn bản để đọc màn hình hoặc cửa sổ người đọc.

 • Nút Home trong menu đã có văn bản để đọc màn hình hoặc cửa sổ người đọc.

 • Nút cài đặt trong trình đơn đã có văn bản để đọc màn hình hoặc cửa sổ người đọc.

 • Tạo một tổ chức 2013 CRM có ngôn ngữ tiếng Anh là ngôn ngữ cơ sở. Cài đặt bất kỳ gói ngôn ngữ trên đó (ví dụ, tiếng Na Uy). Nếu một người đặt ngôn ngữ tiếng Na Uy là ngôn ngữ chính tuỳ chọn cá nhân của mình, mở trong hộp bán đường kết nối bảng, người dùng sẽ thấy tên của biểu đồ này bằng tiếng Na Uy, Tuy nhiên tích biểu đồ vẫn bằng tiếng Anh.

 • Cửa sổ tìm kiếm/hộp thoại Outlook không co giãn khi DPI nằm 125 hoặc 150%.

 • Nếu vai trò kết nối bán hàng chuyên nghiệp bị xóa thì không thể xoá thành viên nhóm bán hàng từ một cơ hội.

 • Khi khách hàng đang sử dụng LINQ truy vấn cơ sở dữ liệu CRM từ trong bước plugin, truy vấn hoạt động tốt trong CRM 2013 nhân 2. Sau khi nâng cấp lên UR 3, nó gây ra lỗi.

 • Email ModifiedOn ngày thay đổi khi bạn sử dụng trả lời, chuyển tiếp hoặc trả lời tất cả.

 • Phông chữ mặc định không có thẻ đúng phông chữ trong danh sách HTML.

 • Theo dõi mức tuỳ chọn được thêm vào ứng dụng khách Outlook chẩn đoán.

 • Ánh xạ trường không làm việc cho bộ tùy chọn trong ứng dụng máy tính bảng tuỳ chọn đặt giá trị không được nhập sẵn.

 • addPreSearch không áp dụng cho nhóm tìm kiếm khi nhấn nút làm mới.

 • Kết nối cho Microsoft Dynamics (ERP) giải pháp không thể nhập vào CRM tại địa chỉ khách hàng tổ chức.

 • Khi bạn tạo một cuộn lên truy vấn đã ký biểu tượng trong trường, không thể mở và cho lỗi sau. Lỗi:

  Đã có một lỗi xử lý yêu cầu của bạn. Vui lòng đợi thử lại sau.

 • Hộp thoại chỉ ra rằng trình diễn đàn hoàn toàn đóng quá sớm. Khi người dùng giả định quá trình đã hoàn tất, họ cố gắng truy cập dữ liệu CRM trong chế độ gián tuyến và có thể gặp phải lỗi thông báo, sập hoặc treo trong Outlook.

 • Khi bạn nâng cấp hoặc tạo một tổ chức CRM trên một CRM 2013 SP1 với UR1, trong giai đoạn "Microsft.Crm.Tools.Admin.InstallDatabaseUpdateAction", hầu hết các nhãn trên hộp liên quan đến ngôn ngữ cơ sở của tổ chức sẽ được Cập Nhật để trống trong bảng Localizedlabel trong cơ sở dữ liệu tổ chức.

 • Nếu bạn làm việc gián tuyến và bạn có máy khách CRM cho Outlook với SP1 cài đặt và bạn cố gắng mở một chi tiết đơn đặt hàng bán hàng (đơn đặt hàng sản phẩm) hoá đơn chi tiết (đơn sản phẩm) báo chi tiết (báo sản phẩm), bạn nhận được lỗi chung trên trang web sẽ được hiển thị. Nếu bạn xem theo dõi, bạn gặp lỗi ArgumentException:

  Hỗ trợ tổ chức mã. Tham số tên: entityTypeCode.

 • FilterRelationships trên biểu mẫu tìm kiếm không hoạt động đúng cách.

 • Nếu bạn cố gắng nhập gói quản lý CRM 2013 trên SCOP 2007 SP1/R2, bạn nhận được lỗi sau:

  Không thể tải gói quản lý từ tệp cụ thể bằng hội: [C:\Program Files (x86) \System Center Management Packs\ Microsoft System Center Management Pack cho Dynamics CRM 2013\Microsoft.Dynamics.CRM.MP] chi tiết này được xây dựng theo thời gian chạy mới hơn nạp hiện thời gian và không thể nạp (ngoại lệ từ HRESULT: 0x8013101B)

 • Người dùng của Microsoft Dynamics CRM 2013 sẽ thấy các trường trong biểu mẫu chân không có được Cập Nhật cho đến khi dạng đóng và mở lại.

 • Khi chúng tôi có một hồ sơ có ngày và giờ đã xác định và bấm vào danh sách lựa chọn để thay đổi thời gian, giá trị đầu tiên chúng tôi thấy là 0:00 hoặc 12:00 giờ sáng thay vì giá trị đã chọn.

 • Hình ảnh nhúng Hiển thị trong E-mail.

 • Khi bạn gửi sổ làm việc với phần đính kèm trong Microsoft Excel có cài đặt Microsoft Dynamics CRM 2013 máy khách Outlook, Excel sẽ xuất hiện treo nếu người dùng không lưu các thay đổi trước khi gửi tệp đính kèm.

 • Người dùng Microsoft Dynamics CRM 2013 có thể gặp phải lỗi tập lệnh hộp thoại hiển thị một InvalidCharacterError.

 • Có ba sai dịch trong phần ghi chú của cửa sổ hoạt động cho Đức CRM 2013 đó sai lệch:

  • "Chèn ghi chú" được dịch sang "Knoten eingeben" (dịch lại nó ra "Chèn nút" hoặc "Chèn nút" như nút XML). Dự kiến: "Notiz eingeben."

  • Nút "done" được dịch sang "abgeschlossen" ("đóng" bằng tiếng Anh). Dự kiến: "Fertig."

  • ông xoá nút "Xóa ghi chú." Bản dịch tiếng Đức là "Diese Rolle löschen", có nghĩa là "Xoá vai trò này." Vai trò là tóm vai trò bảo mật, đó là nhầm lẫn về nút này để làm gì với vai trò bảo mật. Dự kiến: "Notiz Löschen."

 • In nhắc 8.3 "x 11" giấy khi bạn in một báo cáo được tạo ra trong thuật sĩ báo cáo.

 • Khi bạn cố gắng lưu một trường hợp mới từ một trường hợp hiện tại trong Microsoft Dynamics CRM 2013 SP1 UR1 lưu và đóng nút, người dùng sẽ gặp phải lỗi tập lệnh:

  Microsoft Dynamics CRM đã gặp lỗi - không có thuộc tính 'handleSingleClick.'

 • Bản Cập Nhật cho cuộc hẹn được không đồng bộ hóa từ Outlook để CRM nếu họ đang sở hữu một nhóm người dùng là thành viên.

 • Người dùng sửa đổi nhãn trục ngang của bảng xếp hạng sẽ thấy các biểu đồ được hiển thị không chính xác trong Microsoft Dynamics CRM 2013.

 • Khi bạn cố gắng thay đổi chế độ xem cho lưới, nếu chọn xem có chứa một số lượng lớn các tuỳ chọn như 50, Safari trên iPad có thể không hiển thị nó.

 • Bạn không thể tạo một bản ghi từ một thực thể tuỳ chỉnh hoạt động khi theRegardingObjectId được thiết lập.

 • Khi ngày/giờ cột trống cho hộp thư trong CRM Online, 2013 hoặc 2015, và truy cập được kiểm tra hộp thư đó, Dịch vụ không đồng bộ CRM sẽ lỗi. Trình xem sự kiện sẽ ghi lỗi nói máy chủ (tên máy chủ): bị lỗi khi giám sát hàng đợi hoạt động không đồng bộ. ID sự kiện 17411.

 • Khi nhiều hồ sơ được Cập Nhật trong Dynamics CRM và tất cả các hồ sơ có 1 hoặc nhiều luồng công việc nào đang chờ đợi bản Cập Nhật cho các hồ sơ, vấn đề hiệu suất có thể xảy ra trong cơ sở dữ liệu SQL cho CRM. Điều này có thể dẫn đến chặn các truy vấn SQL khi các hồ sơ được Cập Nhật.

 • Nhật ký theo dõi nền tảng w3wp và crmasync có quá nhiều cảnh báo đăng nhập "Invoking đại diện số XX eventId XX".

 • Sự kiện AJAX cho trường không được kích hoạt lần thứ hai nếu điện thoại tiêu điểm trong đoạn Ajax.

 • Hình ảnh nhúng không tải sau khi nhập tổ chức. Khi xem theo dõi mạng như Fiddler, một 404 xảy ra do sai URL được sử dụng.

 • Nhận được lỗi thư do tồn tại trong thư mục CrmOrgMailboxPrefix *.

 • JavaScript bằng cách sử dụng setRequiredLevel("none") không hoạt động trên CRM cho máy tính bảng dành cho doanh nghiệp yêu cầu trường.

 • Ajax hoạt động không đúng vào trường bắt buộc nếu chọn hơn hai lần.

 • Xem xét trường hợp văn bản thuần email có promoted\create trong CRM sử dụng bộ định tuyến CRM Email hoặc SDK. Khi nội dung email được hiển thị bằng cách mở rộng email thành ngăn xã hội, nó không từ gói trừ khi có một ngắt dòng rõ ràng. CRM nếu người dùng trả lời email vi phạm và sau đó theo dõi trong CRM, vấn đề dừng xảy ra trả lời: email. Sự cố này có thể sanh sản nhiều trong tất cả các trình duyệt.

 • Trước khi gói dịch vụ 1 Update Rollup 1, tìm kiếm sản phẩm từ lệnh cho thấy ID sản phẩm. Sau khi gói dịch vụ 1 Update Rollup 1, tìm kiếm sản phẩm từ lệnh cho thấy giá mỗi đơn vị. Cũng tên sản phẩm được hiển thị hai lần trong việc tra cứu.

 • Nhận được lỗi tham số không hợp lệ trong ứng dụng khách di động của khách hàng cho chế độ xem lưới phụ có thể liên quan đến cột.

 • Một số loại trường biểu mẫu không được đọc khi bạn sử dụng hàm Khuyết tật phần mềm.

 • Không thể di chuyển tìm trường và nó không trả về kết quả nào cho người dùng khi sử dụng hàm Khuyết tật phần mềm.

 • Khi bạn sử dụng hàm Khuyết tật phần mềm, tìm kiếm kết quả hoặc không có kết quả không có bất kỳ thông tin phản hồi thính giác.

 • Không thể xoá một giải pháp quản lý, bao gồm một tuỳ chỉnh ruy băng tham chiếu JavaScript.

 • Nhập giải pháp bị chậm trong môi trường với trường bảo mật mức sử dụng.

 • Khi bạn di chuyển vào hộp tìm kiếm, sử dụng chỉ bàn phím, tường thuật viên đọc mục điều khiển Tìm kiếm.

 • Bạn không thể chèn Email mẫu sau Update Rollup 2 CRM 2013 gói dịch vụ 1

 • Loại bỏ quyền preprint cho người dùng sẽ không loại bỏ khả năng in hồ sơ và lưới như nào trong CRM 2011.

 • CRM thực hiện HTML mã hoá cho các mục mới xem qua khiến tên hỏng

 • Nhiều dòng trường tự động tăng ngay cả khi định nghĩa trường không được đặt thành "tự động mở rộng để sử dụng không gian có sẵn." Một tab trong trường trường nhiều dòng tự động được mở rộng và thanh cuộn biến mất. Tuy nhiên, điều này dẫn đến việc có dạng hiển thị bị hỏng.

 • Khi lựa chọn hình v trong báo, nút tài liệu không xuất hiện ngay cả trong biểu mẫu.

 • Khi bạn tạo một bản ghi từ một mạng lưới phụ liên quan đến một mối quan hệ N:N thực thể chính, sau khi điền vào các trường bắt buộc và lưu hồ sơ, tập nhảy trang chính.

 • Hộp thư dừng xử lý email đến và đi khi bạn sử dụng CRM đồng bộ hoá phía máy chủ email xử lý. Điều này xảy ra khi hộp thư phải được xử lý vẫn ở trạng thái khóa.

 • Khi bạn chạy báo cáo trong CRM trực tuyến hoặc khi bạn thực hiện một trình cắm Sandbox, báo cáo hoặc plugin có thể không thành công với ngoại lệ tương tự như sau:

  > System.Security.SecurityException: Microsoft Dynamics CRM đã gặp lỗi. Tham khảo số quản trị viên hoặc hỗ trợ: #B944196D: System.Security.SecurityException: mức đóng vai yêu cầu không được cung cấp hoặc mức đóng vai cung cấp không hợp lệ.

 • NullReferenceException xảy ra khi bạn gửi thư đến một chủ đề Azure sử dụng CRM SDK ServiceBus bổ sung.

 • 12:00 giờ sáng lịch trình kết thúc vòng lặp vô nguyên nhân thỏa thuận cấp dịch vụ và đinh w3wp quá trình.

 • Sau khi bản Cập Nhật 1 CRM 2013 gói dịch vụ 1, lỗi xảy ra khi tạo cuộc hẹn khi AutoRouteToOwnerQueue được đặt thành 1. Cũng có thể xảy ra với trình cắm ở vị trí trên sổ cuộc hẹn.


Cập Nhật 3 cho Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Pack 1 chứa hotfix không hoặc cập nhật mà bạn phải cấu hình thủ công.

Các sản phẩm của bên thứ ba mà bài viết này thảo luận do các công ty độc lập với Microsoft sản xuất. Microsoft không bảo hành, theo ngụ ý hay cách khác, về hiệu suất hoặc độ tin cậy của những sản phẩm này.


Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×