Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Phát hiện và triển khai

Windows 10, phiên bản 1903 và thông tin tệp 1909

Thuộc tính tệp

Phiên bản tiếng Anh (Hoa Kỳ) của bản cập nhật phần mềm này sẽ cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong các bảng sau đây.

Windows 10, phiên bản 1809 và thông tin tệp Windows Server 2019

Thuộc tính tệp

Phiên bản tiếng Anh (Hoa Kỳ) của bản cập nhật phần mềm này sẽ cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong các bảng sau đây.

Windows 10, phiên bản 1803 thông tin tệp

Thuộc tính tệp

Phiên bản tiếng Anh (Hoa Kỳ) của bản cập nhật phần mềm này sẽ cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong các bảng sau đây.

Windows 10, phiên bản 1709 thông tin tệp

Thuộc tính tệp

Phiên bản tiếng Anh (Hoa Kỳ) của bản cập nhật phần mềm này sẽ cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong các bảng sau đây.

Windows 10, phiên bản 1703 thông tin tệp

Thuộc tính tệp

Phiên bản tiếng Anh (Hoa Kỳ) của bản cập nhật phần mềm này sẽ cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong các bảng sau đây.

Windows 10, phiên bản 1607 và thông tin tệp Windows Server 2016

Thuộc tính tệp

Phiên bản tiếng Anh (Hoa Kỳ) của bản cập nhật phần mềm này sẽ cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong các bảng sau đây.

Windows 10 (Phiên bản ban đầu đã phát hành tháng bảy 2015) thông tin tệp

Thuộc tính tệp

Phiên bản tiếng Anh (Hoa Kỳ) của bản cập nhật phần mềm này sẽ cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong các bảng sau đây.

Thông tin tệp Windows 8,1 và Windows Server 2012 R2

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh (Hoa Kỳ) của bản cập nhật phần mềm này sẽ cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong các bảng sau đây.

Lưu ý́

Tệp kê khai (. manifest) và các tệp MUM (. mum) đã được cài đặt không được liệt kê.

Thông tin tệp của Windows Server 2012

Thuộc tính tệp

Phiên bản tiếng Anh (Hoa Kỳ) của bản cập nhật phần mềm này sẽ cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong các bảng sau đây.

Lưu ý́

Tệp kê khai (. manifest) và các tệp MUM (. mum) đã được cài đặt không được liệt kê.

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ mà Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Xác nhận tệp

Thông tin về băm tệp

Tên tệp

Băm SHA1

Băm SHA256

Windows10.0-KB4537759-x86.msu

7367E240A7C951E9C51360F393F147980D9D0013

7D505F7E67A1BD7FA930E0EACE08633CEC7C677EFF897440C98B010D61B4E230

Windows10.0-KB4537759-arm64.msu

474F0CC4F4DE9168ECEA865C67556C2B6D09F284

9DBABD3607AE70D7F9F33E0C29DE1417D5442C3CA1066FD13F07F1D11826B8A0

Windows10.0-KB4537759-x64.msu

EA293539B86301F3C89ABBAE0D4CC70060D00848

CC640E3CF0438747C56CB13D77626A14969D88A5EE9AEE5F74C723F57BA5B556

Đối với tất cả các phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ

File name

File version

File size

Ngày

Giờ

Activex.vch

Not applicable

754.906

03-Feb-2020

20:54

Flash.ocx

32.0.0.330

22.381.976

03-Feb-2020

20:54

Flashplayerapp.exe

32.0.0.330

835.688

03-Feb-2020

20:54

Flashplayercplapp.cpl

32.0.0.330

179.608

03-Feb-2020

20:54

Flashutil_activex.dll

32.0.0.330

633.960

03-Feb-2020

20:54

Flashutil_activex.exe

32.0.0.330

1.452.136

03-Feb-2020

20:54

Đối với tất cả các phiên bản dựa trên ARM được hỗ trợ

File name

File version

File size

Ngày

Giờ

Activex.vch

Not applicable

754.906

03-Feb-2020

20:59

Flash.ocx

32.0.0.330

22.381.976

03-Feb-2020

20:59

Flashplayerapp.exe

32.0.0.330

835.688

03-Feb-2020

20:59

Flashplayercplapp.cpl

32.0.0.330

179.608

03-Feb-2020

20:59

Flashutil_activex.dll

32.0.0.330

633.960

03-Feb-2020

20:59

Flashutil_activex.exe

32.0.0.330

1.452.136

03-Feb-2020

20:59

Flash.ocx

32.0.0.330

19.079.064

03-Feb-2020

20:59

Flashplayerapp.exe

32.0.0.330

815.000

03-Feb-2020

20:59

Flashplayercplapp.cpl

32.0.0.330

164.760

03-Feb-2020

20:59

Flashutil_activex.dll

32.0.0.330

556.952

03-Feb-2020

20:59

Flashutil_activex.exe

32.0.0.330

882.280

03-Feb-2020

20:59

Đối với tất cả các phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ

File name

File version

File size

Ngày

Giờ

Activex.vch

Not applicable

163.458

03-Feb-2020

20:56

Flash.ocx

32.0.0.330

28.911.208

03-Feb-2020

20:56

Flashutil_activex.dll

32.0.0.330

724.376

03-Feb-2020

20:56

Flashutil_activex.exe

32.0.0.330

1.010.304

03-Feb-2020

20:56

Activex.vch

Not applicable

754.906

03-Feb-2020

20:56

Flash.ocx

32.0.0.330

22.381.976

03-Feb-2020

20:56

Flashplayerapp.exe

32.0.0.330

835.688

03-Feb-2020

20:56

Flashplayercplapp.cpl

32.0.0.330

179.608

03-Feb-2020

20:56

Flashutil_activex.dll

32.0.0.330

633.960

03-Feb-2020

20:56

Flashutil_activex.exe

32.0.0.330

1.452.136

03-Feb-2020

20:56

Xác nhận tệp

Thông tin về băm tệp

Tên tệp

Băm SHA1

Băm SHA256

Windows10.0-KB4537759-arm64.msu

FA7640302599A00DFC48AC6E5769ECA61099FE5C

CB70F4B4BCB745D9BD67AE51311495C34C8C30FC8A1C3887C645DAB399308529

Windows10.0-KB4537759-x64.msu

0AE42B59972FE0F14DD9696017E780948CC3600B

9C496CFCA30A2FDE0DADA29B20F3333D941A6018921FAD6D223112A4DD23BEEF

Windows10.0-KB4537759-x86.msu

1A87187FCE4EC1B24C5FBBD516A79C40FB8AAFFA

3C4C4CCE3C6746F29DAD40643BEB5FB329EA56FD49F9241BB6B668425B87D6C4

Đối với tất cả các phiên bản dựa trên ARM được hỗ trợ

File name

File version

File size

Ngày

Giờ

Activex.vch

Not applicable

754.906

03-Feb-2020

21:46

Flash.ocx

32.0.0.330

22.381.976

03-Feb-2020

21:46

Flashplayerapp.exe

32.0.0.330

835.688

03-Feb-2020

21:46

Flashplayercplapp.cpl

32.0.0.330

179.608

03-Feb-2020

21:46

Flashutil_activex.dll

32.0.0.330

633.960

03-Feb-2020

21:46

Flashutil_activex.exe

32.0.0.330

1.452.136

03-Feb-2020

21:46

Flash.ocx

32.0.0.330

19.079.064

03-Feb-2020

21:46

Flashplayerapp.exe

32.0.0.330

815.000

03-Feb-2020

21:46

Flashplayercplapp.cpl

32.0.0.330

164.760

03-Feb-2020

21:46

Flashutil_activex.dll

32.0.0.330

556.952

03-Feb-2020

21:46

Flashutil_activex.exe

32.0.0.330

882.280

03-Feb-2020

21:46

Đối với tất cả các phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ

File name

File version

File size

Ngày

Giờ

Activex.vch

Not applicable

163.458

03-Feb-2020

21:41

Flash.ocx

32.0.0.330

28.911.208

03-Feb-2020

21:41

Flashutil_activex.dll

32.0.0.330

724.376

03-Feb-2020

21:41

Flashutil_activex.exe

32.0.0.330

1.010.304

03-Feb-2020

21:41

Activex.vch

Not applicable

754.906

03-Feb-2020

21:41

Flash.ocx

32.0.0.330

22.381.976

03-Feb-2020

21:41

Flashplayerapp.exe

32.0.0.330

835.688

03-Feb-2020

21:41

Flashplayercplapp.cpl

32.0.0.330

179.608

03-Feb-2020

21:41

Flashutil_activex.dll

32.0.0.330

633.960

03-Feb-2020

21:41

Flashutil_activex.exe

32.0.0.330

1.452.136

03-Feb-2020

21:41

Đối với tất cả các phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ

File name

File version

File size

Ngày

Giờ

Activex.vch

Not applicable

754.906

03-Feb-2020

21:39

Flash.ocx

32.0.0.330

22.381.976

03-Feb-2020

21:39

Flashplayerapp.exe

32.0.0.330

835.688

03-Feb-2020

21:39

Flashplayercplapp.cpl

32.0.0.330

179.608

03-Feb-2020

21:39

Flashutil_activex.dll

32.0.0.330

633.960

03-Feb-2020

21:39

Flashutil_activex.exe

32.0.0.330

1.452.136

03-Feb-2020

21:39

Xác nhận tệp

Thông tin về băm tệp

Tên tệp

Băm SHA1

Băm SHA256

Windows10.0-KB4537759-x86.msu

B0F7438172D6B29037C0CAF4F115700F7EDEB2B1

4A2378B8229E3E708CD91EB382AC2CCE0E286DE4EBC762108506691AFD6E535F

Windows10.0-KB4537759-x64.msu

81BD9F1A9B559BF3849352759FA2E6D70BA9ED5F

216B20293D11D1FD6DD2B85183B14E5448DC51AFF4A0D8BDA1E440E93F31CA95

Windows10.0-KB4537759-arm64.msu

C3141C37AAB98F76FC9131EF7606DF11E984B651

90EFB600259973C7E11E9F1014F2DBE58E43B6459B1F92F7EFE66C7C54438226

Đối với tất cả các phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ

File name

File version

File size

Ngày

Giờ

Activex.vch

Not applicable

754.906

03-Feb-2020

23:16

Flash.ocx

32.0.0.330

22.381.976

03-Feb-2020

23:16

Flashplayerapp.exe

32.0.0.330

835.688

03-Feb-2020

23:16

Flashplayercplapp.cpl

32.0.0.330

179.608

03-Feb-2020

23:16

Flashutil_activex.dll

32.0.0.330

633.960

03-Feb-2020

23:16

Flashutil_activex.exe

32.0.0.330

1.452.136

03-Feb-2020

23:16

Đối với tất cả các phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ

File name

File version

File size

Ngày

Giờ

Activex.vch

Not applicable

163.458

03-Feb-2020

23:18

Flash.ocx

32.0.0.330

28.911.208

03-Feb-2020

23:18

Flashutil_activex.dll

32.0.0.330

724.376

03-Feb-2020

23:18

Flashutil_activex.exe

32.0.0.330

1.010.304

03-Feb-2020

23:18

Activex.vch

Not applicable

754.906

03-Feb-2020

23:18

Flash.ocx

32.0.0.330

22.381.976

03-Feb-2020

23:18

Flashplayerapp.exe

32.0.0.330

835.688

03-Feb-2020

23:18

Flashplayercplapp.cpl

32.0.0.330

179.608

03-Feb-2020

23:18

Flashutil_activex.dll

32.0.0.330

633.960

03-Feb-2020

23:18

Flashutil_activex.exe

32.0.0.330

1.452.136

03-Feb-2020

23:18

Đối với tất cả các phiên bản dựa trên ARM được hỗ trợ

File name

File version

File size

Ngày

Giờ

Activex.vch

Not applicable

754.906

03-Feb-2020

23:21

Flash.ocx

32.0.0.330

22.381.976

03-Feb-2020

23:21

Flashplayerapp.exe

32.0.0.330

835.688

03-Feb-2020

23:21

Flashplayercplapp.cpl

32.0.0.330

179.608

03-Feb-2020

23:21

Flashutil_activex.dll

32.0.0.330

633.960

03-Feb-2020

23:21

Flashutil_activex.exe

32.0.0.330

1.452.136

03-Feb-2020

23:21

Flash.ocx

32.0.0.330

19.079.064

03-Feb-2020

23:21

Flashplayerapp.exe

32.0.0.330

815.000

03-Feb-2020

23:21

Flashplayercplapp.cpl

32.0.0.330

164.760

03-Feb-2020

23:21

Flashutil_activex.dll

32.0.0.330

556.952

03-Feb-2020

23:21

Flashutil_activex.exe

32.0.0.330

882.280

03-Feb-2020

23:21

Xác nhận tệp

Thông tin về băm tệp

Tên tệp

Băm SHA1

Băm SHA256

Windows10.0-KB4537759-x86.msu

EA1FE7FA5180D4DE6858FBC0B3FB9B37599D852E

9341C97571CA536125E1FDB3D98DCF23B8AF37B0EA52B4DA24F7076BCACD2757

Windows10.0-KB4537759-x64.msu

DE208FB19B847B9077C5448BA60A2F6BFC0DC215

77A3D0AD024067CBA7EB7FBEA773F704613DE2687C227E9D64EF5523CC45518E

Windows10.0-KB4537759-arm64.msu

194AD8BD88950CA34ED0C8EB9CC581128D43868F

996C92388DCACA0A2B2C1AD25A0D181AF759FE4B8305A78534AB6D46FDFAB85F

Đối với tất cả các phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ

File name

File version

File size

Ngày

Giờ

Activex.vch

Not applicable

754.906

04-Feb-2020

08:35

Flash.ocx

32.0.0.330

22.381.976

04-Feb-2020

08:35

Flashplayerapp.exe

32.0.0.330

835.688

04-Feb-2020

08:35

Flashplayercplapp.cpl

32.0.0.330

179.608

04-Feb-2020

08:35

Flashutil_activex.dll

32.0.0.330

633.960

04-Feb-2020

08:35

Flashutil_activex.exe

32.0.0.330

1.452.136

04-Feb-2020

08:35

Đối với tất cả các phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ

File name

File version

File size

Ngày

Giờ

Activex.vch

Not applicable

163.458

04-Feb-2020

08:37

Flash.ocx

32.0.0.330

28.911.208

04-Feb-2020

08:37

Flashutil_activex.dll

32.0.0.330

724.376

04-Feb-2020

08:37

Flashutil_activex.exe

32.0.0.330

1.010.304

04-Feb-2020

08:37

Activex.vch

Not applicable

754.906

04-Feb-2020

08:37

Flash.ocx

32.0.0.330

22.381.976

04-Feb-2020

08:37

Flashplayerapp.exe

32.0.0.330

835.688

04-Feb-2020

08:37

Flashplayercplapp.cpl

32.0.0.330

179.608

04-Feb-2020

08:37

Flashutil_activex.dll

32.0.0.330

633.960

04-Feb-2020

08:37

Flashutil_activex.exe

32.0.0.330

1.452.136

04-Feb-2020

08:37

Đối với tất cả các phiên bản dựa trên ARM được hỗ trợ

File name

File version

File size

Ngày

Giờ

Activex.vch

Not applicable

754.906

04-Feb-2020

08:40

Flash.ocx

32.0.0.330

22.381.976

04-Feb-2020

08:40

Flashplayerapp.exe

32.0.0.330

835.688

04-Feb-2020

08:40

Flashplayercplapp.cpl

32.0.0.330

179.608

04-Feb-2020

08:40

Flashutil_activex.dll

32.0.0.330

633.960

04-Feb-2020

08:40

Flashutil_activex.exe

32.0.0.330

1.452.136

04-Feb-2020

08:40

Flash.ocx

32.0.0.330

19.079.064

04-Feb-2020

08:40

Flashplayerapp.exe

32.0.0.330

815.000

04-Feb-2020

08:40

Flashplayercplapp.cpl

32.0.0.330

164.760

04-Feb-2020

08:40

Flashutil_activex.dll

32.0.0.330

556.952

04-Feb-2020

08:40

Flashutil_activex.exe

32.0.0.330

882.280

04-Feb-2020

08:40

Xác nhận tệp

Thông tin về băm tệp

Tên tệp

Băm SHA1

Băm SHA256

Windows10.0-KB4537759-x86.msu

0ACF2F60D12B2A7629EA3A7E5501D15F92ED6D9D

68EC71C43889F1427766B6C3EE6086FBF8F36AEC7870EBAF8FFC9165E1D63B55

Windows10.0-KB4537759-x64.msu

3988D121C79B0364DACD5BEE6FD7EF3E2AC7BADA

9928B73FE42615F2CAD830918DCFA996ACACFA65EB56C80E91ED9FA909194FAD

Đối với tất cả các phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ

File name

File version

File size

Ngày

Giờ

Activex.vch

Not applicable

754.906

04-Feb-2020

06:55

Flash.ocx

32.0.0.330

22.381.976

04-Feb-2020

06:55

Flashplayerapp.exe

32.0.0.330

835.688

04-Feb-2020

06:55

Flashplayercplapp.cpl

32.0.0.330

179.608

04-Feb-2020

06:55

Flashutil_activex.dll

32.0.0.330

633.960

04-Feb-2020

06:55

Flashutil_activex.exe

32.0.0.330

1.452.136

04-Feb-2020

06:55

Đối với tất cả các phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ

File name

File version

File size

Ngày

Giờ

Activex.vch

Not applicable

163.458

04-Feb-2020

06:56

Flash.ocx

32.0.0.330

28.911.208

04-Feb-2020

06:56

Flashutil_activex.dll

32.0.0.330

724.376

04-Feb-2020

06:56

Flashutil_activex.exe

32.0.0.330

1.010.304

04-Feb-2020

06:56

Activex.vch

Not applicable

754.906

04-Feb-2020

06:56

Flash.ocx

32.0.0.330

22.381.976

04-Feb-2020

06:56

Flashplayerapp.exe

32.0.0.330

835.688

04-Feb-2020

06:56

Flashplayercplapp.cpl

32.0.0.330

179.608

04-Feb-2020

06:56

Flashutil_activex.dll

32.0.0.330

633.960

04-Feb-2020

06:56

Flashutil_activex.exe

32.0.0.330

1.452.136

04-Feb-2020

06:56

Xác nhận tệp

Thông tin về băm tệp

Tên tệp

Băm SHA1

Băm SHA256

Windows10.0-KB4537759-x86.msu

2A049EFDCD5AD33958751DF87C329C008D689D14

96543CB1228DB5A638309B1A9FA82D0D31FC47F79553E51C1C132483E6414808

Windows10.0-KB4537759-x64.msu

82E5DABBC75154E02491F324CC06AC906FB8C053

AA10BABD314B19A525BC28569AAF07885D9BD1DFEED94389EF9BA932988A9BB7

Đối với tất cả các phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ

File name

File version

File size

Ngày

Giờ

Activex.vch

Not applicable

754.906

03-Feb-2020

19:35

Flash.ocx

32.0.0.330

22.381.976

03-Feb-2020

19:35

Flashplayerapp.exe

32.0.0.330

835.688

03-Feb-2020

19:35

Flashplayercplapp.cpl

32.0.0.330

179.608

03-Feb-2020

19:35

Flashutil_activex.dll

32.0.0.330

633.960

03-Feb-2020

19:35

Flashutil_activex.exe

32.0.0.330

1.452.136

03-Feb-2020

19:35

Đối với tất cả các phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ

File name

File version

File size

Ngày

Giờ

Activex.vch

Not applicable

163.458

03-Feb-2020

19:37

Flash.ocx

32.0.0.330

28.911.208

03-Feb-2020

19:37

Flashutil_activex.dll

32.0.0.330

724.376

03-Feb-2020

19:37

Flashutil_activex.exe

32.0.0.330

1.010.304

03-Feb-2020

19:37

Activex.vch

Not applicable

754.906

03-Feb-2020

19:37

Flash.ocx

32.0.0.330

22.381.976

03-Feb-2020

19:37

Flashplayerapp.exe

32.0.0.330

835.688

03-Feb-2020

19:37

Flashplayercplapp.cpl

32.0.0.330

179.608

03-Feb-2020

19:37

Flashutil_activex.dll

32.0.0.330

633.960

03-Feb-2020

19:37

Flashutil_activex.exe

32.0.0.330

1.452.136

03-Feb-2020

19:37

Xác nhận tệp

Thông tin về băm tệp

Tên tệp

Băm SHA1

Băm SHA256

Windows10.0-KB4537759-x86.msu

5084EA17494C824B5EAC1401F50525DDE2184630

5ECFD54C8F97432397F209A2CC8B38F33F6FEAB8025E51C4EEC557A2CAC5334C

Windows10.0-KB4537759-x64.msu

0768DC89EDF10BE5836B0AAEC9B62385511C34BB

2FDD6991000CD3026463CE6078970E53458B458670C50215A8367DDE8E873AF8

Đối với tất cả các phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ

File name

File version

File size

Ngày

Giờ

Activex.vch

Not applicable

754.906

04-Feb-2020

05:34

Flash.ocx

32.0.0.330

22.381.976

04-Feb-2020

05:34

Flashplayerapp.exe

32.0.0.330

835.688

04-Feb-2020

05:34

Flashplayercplapp.cpl

32.0.0.330

179.608

04-Feb-2020

05:34

Flashutil_activex.dll

32.0.0.330

633.960

04-Feb-2020

05:34

Flashutil_activex.exe

32.0.0.330

1.452.136

04-Feb-2020

05:34

Đối với tất cả các phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ

File name

File version

File size

Ngày

Giờ

Activex.vch

Not applicable

163.458

04-Feb-2020

05:37

Flash.ocx

32.0.0.330

28.911.208

04-Feb-2020

05:37

Flashutil_activex.dll

32.0.0.330

724.376

04-Feb-2020

05:37

Flashutil_activex.exe

32.0.0.330

1.010.304

04-Feb-2020

05:37

Activex.vch

Not applicable

754.906

04-Feb-2020

05:37

Flash.ocx

32.0.0.330

22.381.976

04-Feb-2020

05:37

Flashplayerapp.exe

32.0.0.330

835.688

04-Feb-2020

05:37

Flashplayercplapp.cpl

32.0.0.330

179.608

04-Feb-2020

05:37

Flashutil_activex.dll

32.0.0.330

633.960

04-Feb-2020

05:37

Flashutil_activex.exe

32.0.0.330

1.452.136

04-Feb-2020

05:37

Xác nhận tệp

Thông tin về băm tệp

Tên tệp

Băm SHA1

Băm SHA256

Windows8.1-KB4537759-X86.msu

C3AC5570D42EC7A553A3AFD88A18CCD76B7E6AA8

A655E4755D40D74F823E39420A0C5F0FEC6C7E7031E2656F6CB1A0060C33B37E

Windows8.1-KB4537759-ARM.msu

AE39CF8951F0377E1AFBF28D619E8514558077BA

02662D703BB6514266F472A63EB339379DC97C594804BEC3D34BDA571BD95256

Windows8.1-KB4537759-X64.msu

66639036124D1985C7D43ABCA195C84CCA74DF81

34C9B83617FA6E037AE59F007927CB1D422DEABF3005C4CBC6441850B747B702

Đối với tất cả các phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ

File name

File version

File size

Ngày

Giờ

Activex.vch

Not applicable

754.906

03-Feb-2020

19:04

Flash.ocx

32.0.0.330

22.381.976

03-Feb-2020

19:04

Flashplayerapp.exe

32.0.0.330

835.688

03-Feb-2020

19:04

Flashplayercplapp.cpl

32.0.0.330

179.608

03-Feb-2020

19:04

Flashutil_activex.dll

32.0.0.330

633.960

03-Feb-2020

19:04

Flashutil_activex.exe

32.0.0.330

1.452.136

03-Feb-2020

19:04

Đối với tất cả các phiên bản dựa trên ARM được hỗ trợ

File name

File version

File size

Ngày

Giờ

Flash.ocx

32.0.0.330

19.079.064

03-Feb-2020

19:04

Flashplayerapp.exe

32.0.0.330

815.000

03-Feb-2020

19:04

Flashplayercplapp.cpl

32.0.0.330

164.760

03-Feb-2020

19:04

Flashutil_activex.dll

32.0.0.330

556.952

03-Feb-2020

19:04

Flashutil_activex.exe

32.0.0.330

882.280

03-Feb-2020

19:04

Đối với tất cả các phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ

File name

File version

File size

Ngày

Giờ

Activex.vch

Not applicable

163.458

03-Feb-2020

19:04

Flash.ocx

32.0.0.330

28.911.208

03-Feb-2020

19:04

Flashutil_activex.dll

32.0.0.330

724.376

03-Feb-2020

19:04

Flashutil_activex.exe

32.0.0.330

1.010.304

03-Feb-2020

19:04

Activex.vch

Not applicable

754.906

03-Feb-2020

19:04

Flash.ocx

32.0.0.330

22.381.976

03-Feb-2020

19:04

Flashplayerapp.exe

32.0.0.330

835.688

03-Feb-2020

19:04

Flashplayercplapp.cpl

32.0.0.330

179.608

03-Feb-2020

19:04

Flashutil_activex.dll

32.0.0.330

633.960

03-Feb-2020

19:04

Flashutil_activex.exe

32.0.0.330

1.452.136

03-Feb-2020

19:04

Xác nhận tệp

Thông tin về băm tệp

Tên tệp

Băm SHA1

Băm SHA256

Windows8-RT-KB4537759-X64.msu

F4EF80BCBDFF121DFAB08B49B2968F76835DC06D

6C88C1FF6DBB73EBEC4D3E9BC02201A8E270E41A7EB378F1C7E4E6BC82379122

Đối với tất cả các phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ

File name

File version

File size

Ngày

Giờ

Activex.vch

Not applicable

163.458

01-Feb-2020

19:02

Flash.ocx

32.0.0.330

28.910.440

01-Feb-2020

19:02

Flashutil_activex.dll

32.0.0.330

723.816

01-Feb-2020

19:02

Flashutil_activex.exe

32.0.0.330

1.009.720

01-Feb-2020

19:02

Activex.vch

Not applicable

754.906

01-Feb-2020

19:02

Flash.ocx

32.0.0.330

22.381.416

01-Feb-2020

19:02

Flashplayerapp.exe

32.0.0.330

835.128

01-Feb-2020

19:02

Flashplayercplapp.cpl

32.0.0.330

179.048

01-Feb-2020

19:02

Flashutil_activex.dll

32.0.0.330

633.192

01-Feb-2020

19:02

Flashutil_activex.exe

32.0.0.330

1.451.368

01-Feb-2020

19:02

Tuyên bố miễn trừ thông tin của bên thứ ba

Các sản phẩm của bên thứ ba mà bài viết này thảo luận được sản xuất bởi các công ty độc lập với Microsoft. Chúng tôi không có bảo hành, ngụ ý hay không, về hiệu suất hoặc độ tin cậy của những sản phẩm này.

Chúng tôi cung cấp thông tin liên hệ của bên thứ ba để giúp bạn tìm được hỗ trợ kỹ thuật. Thông tin liên hệ này có thể thay đổi mà không cần thông báo. Chúng tôi không đảm bảo tính chính xác của thông tin liên hệ của bên thứ ba này.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×