Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Phát hiện và triển khai

Windows Server 2019 và Windows 10 phiên bản 1809 thông tin tệp

Thông tin tệptiếng Anh (Hoa Kỳ) của bản cập nhật phần mềm này sẽ cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong các bảng sau đây. Ngày tháng và thời gian cho các tệp này được liệt kê trong thời gian phối hợp quốc tế (UTC). Ngày tháng và thời gian cho những tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị trong thời gian cục bộ của bạn cùng với thời gian hiện tại của bạn để tiết kiệm thời gian (DST). Ngoài ra, ngày tháng và thời gian có thể thay đổi khi bạn thực hiện một số thao tác trên các tệp.

Windows Server Phiên bản 1803 và Windows 10 phiên bản 1803 thông tin tệp

Thông tin tệptiếng Anh (Hoa Kỳ) của bản cập nhật phần mềm này sẽ cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong các bảng sau đây. Ngày tháng và thời gian cho các tệp này được liệt kê trong thời gian phối hợp quốc tế (UTC). Ngày tháng và thời gian cho những tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị trong thời gian cục bộ của bạn cùng với thời gian hiện tại của bạn để tiết kiệm thời gian (DST). Ngoài ra, ngày tháng và thời gian có thể thay đổi khi bạn thực hiện một số thao tác trên các tệp.

Windows Server 2016 Phiên bản 1709 và Windows 10 phiên bản 1709 thông tin tệp

Thông tin tệptiếng Anh (Hoa Kỳ) của bản cập nhật phần mềm này sẽ cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong các bảng sau đây. Ngày tháng và thời gian cho các tệp này được liệt kê trong thời gian phối hợp quốc tế (UTC). Ngày tháng và thời gian cho những tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị trong thời gian cục bộ của bạn cùng với thời gian hiện tại của bạn để tiết kiệm thời gian (DST). Ngoài ra, ngày tháng và thời gian có thể thay đổi khi bạn thực hiện một số thao tác trên các tệp.

Windows 10, phiên bản 1703 thông tin tệp

Thông tin tệptiếng Anh (Hoa Kỳ) của bản cập nhật phần mềm này sẽ cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong các bảng sau đây. Ngày tháng và thời gian cho các tệp này được liệt kê trong thời gian phối hợp quốc tế (UTC). Ngày tháng và thời gian cho những tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị trong thời gian cục bộ của bạn cùng với thời gian hiện tại của bạn để tiết kiệm thời gian (DST). Ngoài ra, ngày tháng và thời gian có thể thay đổi khi bạn thực hiện một số thao tác trên các tệp.

Windows Server 2016 và Windows 10 phiên bản 1607 thông tin tệp

Thông tin tệptiếng Anh (Hoa Kỳ) của bản cập nhật phần mềm này sẽ cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong các bảng sau đây. Ngày tháng và thời gian cho các tệp này được liệt kê trong thời gian phối hợp quốc tế (UTC). Ngày tháng và thời gian cho những tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị trong thời gian cục bộ của bạn cùng với thời gian hiện tại của bạn để tiết kiệm thời gian (DST). Ngoài ra, ngày tháng và thời gian có thể thay đổi khi bạn thực hiện một số thao tác trên các tệp.

Thông tin tệp Windows 10 (RTM)

Thông tin tệptiếng Anh (Hoa Kỳ) của bản cập nhật phần mềm này sẽ cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong các bảng sau đây. Ngày tháng và thời gian cho các tệp này được liệt kê trong thời gian phối hợp quốc tế (UTC). Ngày tháng và thời gian cho những tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị trong thời gian cục bộ của bạn cùng với thời gian hiện tại của bạn để tiết kiệm thời gian (DST). Ngoài ra, ngày tháng và thời gian có thể thay đổi khi bạn thực hiện một số thao tác trên các tệp.

Windows Server 2012 R2, Windows 8,1 và Windows RT 8,1 thông tin về tệp

Thông tin tệptiếng Anh (Hoa Kỳ) của bản cập nhật phần mềm này sẽ cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong các bảng sau đây. Ngày tháng và thời gian cho các tệp này được liệt kê trong thời gian phối hợp quốc tế (UTC). Ngày tháng và thời gian cho những tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị trong thời gian cục bộ của bạn cùng với thời gian hiện tại của bạn để tiết kiệm thời gian (DST). Ngoài ra, ngày tháng và thời gian có thể thay đổi khi bạn thực hiện một số thao tác trên các tệp.

Lưu ý́

Tệp kê khai (. manifest) và các tệp MUM (. mum) đã được cài đặt không được liệt kê.

Thông tin tệp của Windows Server 2012

Thông tin tệptiếng Anh (Hoa Kỳ) của bản cập nhật phần mềm này sẽ cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong các bảng sau đây. Ngày tháng và thời gian cho các tệp này được liệt kê trong thời gian phối hợp quốc tế (UTC). Ngày tháng và thời gian cho những tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị trong thời gian cục bộ của bạn cùng với thời gian hiện tại của bạn để tiết kiệm thời gian (DST). Ngoài ra, ngày tháng và thời gian có thể thay đổi khi bạn thực hiện một số thao tác trên các tệp.

Lưu ý́

Tệp kê khai (. manifest) và các tệp MUM (. mum) đã được cài đặt không được liệt kê.

Tuyên bố miễn trừ thông tin của bên thứ ba

Các sản phẩm của bên thứ ba mà bài viết này thảo luận được các công ty độc lập với Microsoft sản xuất. Microsoft không bảo hành, dù ngụ ý hay không, về hiệu suất hoạt động hoặc độ tin cậy của các sản phẩm này.

Thông tin về băm tệp

Tên tệp

Băm SHA1

Băm SHA256

Windows10.0-KB4471331-x64.msu

F40A66C873644C2B88ED389882364A8D1FC52328

5DB3D82CF6319E08DD3C5763C6D74323551435DD800C3661411230E886DFB763

Windows10.0-KB4471331-x86.msu

DA283DC908E120AC189768F56CF599DECA9F3C1E

84BBB9A7C73429F5C02F1064D93C4FC2953055E64A846201FEAC03A88C77E321

Windows10.0-KB4471331-arm64.msu

5643D2DD645E748E8739859058134DB52F3043E3

B54D70F9DA984BE09E3594A6C986F29C22E2980DD5412D2824549F370E93FD28

Đối với tất cả các phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ

File name

File version

File size

Ngày

Giờ

Nền

Activex.vch

Not applicable

163.462

01-Dec-2018

03:53

Not applicable

Flash.ocx

32.0.0.101

28.899.424

01-Dec-2018

03:53

x64

Flashutil_activex.dll

32.0.0.101

724.584

01-Dec-2018

03:53

x64

Flashutil_activex.exe

32.0.0.101

1.009.248

01-Dec-2018

03:53

x64

Activex.vch

Not applicable

755.642

01-Dec-2018

03:53

Not applicable

Flash.ocx

32.0.0.101

22.358.624

01-Dec-2018

03:53

x86

Flashplayerapp.exe

32.0.0.101

835.688

01-Dec-2018

03:53

x86

Flashplayercplapp.cpl

32.0.0.101

179.808

01-Dec-2018

03:53

Not applicable

Flashutil_activex.dll

32.0.0.101

634.488

01-Dec-2018

03:53

x86

Flashutil_activex.exe

32.0.0.101

1.450.088

01-Dec-2018

03:53

x86

Đối với tất cả các phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ

File name

File version

File size

Ngày

Giờ

Nền

Activex.vch

Not applicable

755.642

01-Dec-2018

03:53

Not applicable

Flash.ocx

32.0.0.101

22.358.624

01-Dec-2018

03:53

x86

Flashplayerapp.exe

32.0.0.101

835.688

01-Dec-2018

03:53

x86

Flashplayercplapp.cpl

32.0.0.101

179.808

01-Dec-2018

03:53

Not applicable

Flashutil_activex.dll

32.0.0.101

634.488

01-Dec-2018

03:53

x86

Flashutil_activex.exe

32.0.0.101

1.450.088

01-Dec-2018

03:53

x86

Đối với tất cả các phiên bản dựa trên ARM được hỗ trợ

File name

File version

File size

Ngày

Giờ

Nền

Activex.vch

Not applicable

755.642

01-Dec-2018

03:53

Not applicable

Flash.ocx

32.0.0.101

22.358.624

01-Dec-2018

03:53

x86

Flashplayerapp.exe

32.0.0.101

835.688

01-Dec-2018

03:53

x86

Flashplayercplapp.cpl

32.0.0.101

179.808

01-Dec-2018

03:53

Not applicable

Flashutil_activex.dll

32.0.0.101

634.488

01-Dec-2018

03:53

x86

Flashutil_activex.exe

32.0.0.101

1.450.088

01-Dec-2018

03:53

x86

Flash.ocx

32.0.0.101

19.061.864

01-Dec-2018

03:53

Not applicable

Flashplayerapp.exe

32.0.0.101

815.200

01-Dec-2018

03:53

Not applicable

Flashplayercplapp.cpl

32.0.0.101

164.968

01-Dec-2018

03:53

Not applicable

Flashutil_activex.dll

32.0.0.101

557.160

01-Dec-2018

03:53

Not applicable

Flashutil_activex.exe

32.0.0.101

880.744

01-Dec-2018

03:53

Not applicable

Thông tin về băm tệp

Tên tệp

Băm SHA1

Băm SHA256

Windows10.0-KB4471331-x64.msu

5FD93A2AE1E782A3A3B5F26297994C039F090D19

D377DC9439863DAD54DD798ED019D4F52BEAE875139A8EBD3EF85505C1680FC4

Windows10.0-KB4471331-x86.msu

EE8E1EB1358D834E1F5EB4E012CD2A9865D58BEA

FEFFB44930AF3B197B6792B66171C81EF2A0C2A7580A7AB6F271BC1E606A4079

Windows10.0-KB4471331-arm64.msu

3D734C4ECF36B26085DBB7F2B7D0939D6C550DE5

915037EEB6A06F37F910F45816DB56C02FF9E53A6D7EB4D9A8A3EC7509842693

Đối với tất cả các phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ

File name

File version

File size

Ngày

Giờ

Nền

Activex.vch

Not applicable

163.462

01-Dec-2018

04:01

Not applicable

Flash.ocx

32.0.0.101

28.899.424

01-Dec-2018

04:01

x64

Flashutil_activex.dll

32.0.0.101

724.584

01-Dec-2018

04:01

x64

Flashutil_activex.exe

32.0.0.101

1.009.248

01-Dec-2018

04:01

x64

Activex.vch

Not applicable

755.642

01-Dec-2018

04:01

Not applicable

Flash.ocx

32.0.0.101

22.358.624

01-Dec-2018

04:01

x86

Flashplayerapp.exe

32.0.0.101

835.688

01-Dec-2018

04:01

x86

Flashplayercplapp.cpl

32.0.0.101

179.808

01-Dec-2018

04:01

Not applicable

Flashutil_activex.dll

32.0.0.101

634.488

01-Dec-2018

04:01

x86

Flashutil_activex.exe

32.0.0.101

1.450.088

01-Dec-2018

04:01

x86

Đối với tất cả các phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ

File name

File version

File size

Ngày

Giờ

Nền

Activex.vch

Not applicable

755.642

01-Dec-2018

04:01

Not applicable

Flash.ocx

32.0.0.101

22.358.624

01-Dec-2018

04:01

x86

Flashplayerapp.exe

32.0.0.101

835.688

01-Dec-2018

04:01

x86

Flashplayercplapp.cpl

32.0.0.101

179.808

01-Dec-2018

04:01

Not applicable

Flashutil_activex.dll

32.0.0.101

634.488

01-Dec-2018

04:01

x86

Flashutil_activex.exe

32.0.0.101

1.450.088

01-Dec-2018

04:01

x86

Đối với tất cả các phiên bản dựa trên ARM được hỗ trợ

File name

File version

File size

Ngày

Giờ

Nền

Activex.vch

Not applicable

755.642

01-Dec-2018

04:01

Not applicable

Flash.ocx

32.0.0.101

22.358.624

01-Dec-2018

04:01

x86

Flashplayerapp.exe

32.0.0.101

835.688

01-Dec-2018

04:01

x86

Flashplayercplapp.cpl

32.0.0.101

179.808

01-Dec-2018

04:01

Not applicable

Flashutil_activex.dll

32.0.0.101

634.488

01-Dec-2018

04:01

x86

Flashutil_activex.exe

32.0.0.101

1.450.088

01-Dec-2018

04:01

x86

Flash.ocx

32.0.0.101

19.061.864

01-Dec-2018

04:01

Not applicable

Flashplayerapp.exe

32.0.0.101

815.200

01-Dec-2018

04:01

Not applicable

Flashplayercplapp.cpl

32.0.0.101

164.968

01-Dec-2018

04:01

Not applicable

Flashutil_activex.dll

32.0.0.101

557.160

01-Dec-2018

04:01

Not applicable

Flashutil_activex.exe

32.0.0.101

880.744

01-Dec-2018

04:01

Not applicable

Thông tin về băm tệp

Tên tệp

Băm SHA1

Băm SHA256

Windows10.0-KB4471331-x64.msu

FBBDCD7F2CE2E560ABDAFB959D0F9A1CD4D60580

A826BBA0B66DFB5832FA9076DD7FE4623CE910FE288F114C9830BC328FECEB0E

Windows10.0-KB4471331-x86.msu

19D7468AF8F140CD2897ED4048A280C58F082BD6

D7609EDA92CDC11927C7F4579FEE00677AC834D9D5B70A190D75FC18A6F85D70

Windows10.0-KB4471331-arm64.msu

C9E25C39321E03D498B01414ABB3BFF25392C2FA

E345B10AC3387B8A41D93308070FDAA47D912852F540A4521703452D66B6622D

Đối với tất cả các phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ

File name

File version

File size

Ngày

Giờ

Nền

Activex.vch

Not applicable

163.462

01-Dec-2018

03:49

Not applicable

Flash.ocx

32.0.0.101

28.899.424

01-Dec-2018

03:49

x64

Flashutil_activex.dll

32.0.0.101

724.584

01-Dec-2018

03:49

x64

Flashutil_activex.exe

32.0.0.101

1.009.248

01-Dec-2018

03:49

x64

Activex.vch

Not applicable

755.642

01-Dec-2018

03:49

Not applicable

Flash.ocx

32.0.0.101

22.358.624

01-Dec-2018

03:49

x86

Flashplayerapp.exe

32.0.0.101

835.688

01-Dec-2018

03:49

x86

Flashplayercplapp.cpl

32.0.0.101

179.808

01-Dec-2018

03:49

Not applicable

Flashutil_activex.dll

32.0.0.101

634.488

01-Dec-2018

03:49

x86

Flashutil_activex.exe

32.0.0.101

1.450.088

01-Dec-2018

03:49

x86

Đối với tất cả các phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ

File name

File version

File size

Ngày

Giờ

Nền

Activex.vch

Not applicable

755.642

01-Dec-2018

03:49

Not applicable

Flash.ocx

32.0.0.101

22.358.624

01-Dec-2018

03:49

x86

Flashplayerapp.exe

32.0.0.101

835.688

01-Dec-2018

03:49

x86

Flashplayercplapp.cpl

32.0.0.101

179.808

01-Dec-2018

03:49

Not applicable

Flashutil_activex.dll

32.0.0.101

634.488

01-Dec-2018

03:49

x86

Flashutil_activex.exe

32.0.0.101

1.450.088

01-Dec-2018

03:49

x86

Đối với tất cả các phiên bản dựa trên ARM được hỗ trợ

File name

File version

File size

Ngày

Giờ

Nền

Activex.vch

Not applicable

755.642

01-Dec-2018

03:49

Not applicable

Flash.ocx

32.0.0.101

22.358.624

01-Dec-2018

03:49

x86

Flashplayerapp.exe

32.0.0.101

835.688

01-Dec-2018

03:49

x86

Flashplayercplapp.cpl

32.0.0.101

179.808

01-Dec-2018

03:49

Not applicable

Flashutil_activex.dll

32.0.0.101

634.488

01-Dec-2018

03:49

x86

Flashutil_activex.exe

32.0.0.101

1.450.088

01-Dec-2018

03:49

x86

Flash.ocx

32.0.0.101

19.061.864

01-Dec-2018

03:49

Not applicable

Flashplayerapp.exe

32.0.0.101

815.200

01-Dec-2018

03:49

Not applicable

Flashplayercplapp.cpl

32.0.0.101

164.968

01-Dec-2018

03:49

Not applicable

Flashutil_activex.dll

32.0.0.101

557.160

01-Dec-2018

03:49

Not applicable

Flashutil_activex.exe

32.0.0.101

880.744

01-Dec-2018

03:49

Not applicable

Thông tin về băm tệp

Tên tệp

Băm SHA1

Băm SHA256

Windows10.0-KB4471331-X64.msu

15ABFABCBA5FA45D94B36E06AFD1D8EB9EE67F52

B59E4D41ADFBA0F889818C4146AC78967DC7FE897B07BEF25099BCB8F974DC3A

Windows10.0-KB4471331-X86.msu

31AB604E3EC4077E01242B0BA24CFD19741A0AD4

6C7992D32DA544C64C6548ABF80B10B1C1382CBC787A64F6D8CDDFF160867B76

Đối với tất cả các phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ

File name

File version

File size

Ngày

Giờ

Nền

Activex.vch

Not applicable

163.462

01-Dec-2018

01:12

Not applicable

Flash.ocx

32.0.0.101

28.899.424

01-Dec-2018

01:12

x64

Flashutil_activex.dll

32.0.0.101

724.584

01-Dec-2018

01:12

x64

Flashutil_activex.exe

32.0.0.101

1.009.248

01-Dec-2018

01:12

x64

Activex.vch

Not applicable

755.642

01-Dec-2018

01:12

Not applicable

Flash.ocx

32.0.0.101

22.358.624

01-Dec-2018

01:12

x86

Flashplayerapp.exe

32.0.0.101

835.688

01-Dec-2018

01:12

x86

Flashplayercplapp.cpl

32.0.0.101

179.808

01-Dec-2018

01:12

Not applicable

Flashutil_activex.dll

32.0.0.101

634.488

01-Dec-2018

01:12

x86

Flashutil_activex.exe

32.0.0.101

1.450.088

01-Dec-2018

01:12

x86

Đối với tất cả các phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ

File name

File version

File size

Ngày

Giờ

Nền

Activex.vch

Not applicable

755.642

01-Dec-2018

01:12

Not applicable

Flash.ocx

32.0.0.101

22.358.624

01-Dec-2018

01:12

x86

Flashplayerapp.exe

32.0.0.101

835.688

01-Dec-2018

01:12

x86

Flashplayercplapp.cpl

32.0.0.101

179.808

01-Dec-2018

01:12

Not applicable

Flashutil_activex.dll

32.0.0.101

634.488

01-Dec-2018

01:12

x86

Flashutil_activex.exe

32.0.0.101

1.450.088

01-Dec-2018

01:12

x86

Thông tin về băm tệp

Tên tệp

Băm SHA1

Băm SHA256

Windows10.0-KB4471331-X64.msu

956B7AAC81CA455BCC8B0A285EDD7E20E5BCE8D1

1CDEE43E9975C5D5BB6149ABFF1C9264E9B2639087B3AF19E5190CCD61A6BFCA

Windows10.0-KB4471331-X86.msu

59EA46A76E5C932FB7F766661599B278E516218F

26D9C6E594FC899DDB840F553A07CC665DB8EFC4B9F7852BA36D460D5F96BD77

Đối với tất cả các phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ

File name

File version

File size

Ngày

Giờ

Nền

Activex.vch

Not applicable

163.462

01-Dec-2018

01:06

Not applicable

Flash.ocx

32.0.0.101

28.899.424

01-Dec-2018

01:06

x64

Flashutil_activex.dll

32.0.0.101

724.584

01-Dec-2018

01:06

x64

Flashutil_activex.exe

32.0.0.101

1.009.248

01-Dec-2018

01:06

x64

Activex.vch

Not applicable

755.642

01-Dec-2018

01:06

Not applicable

Flash.ocx

32.0.0.101

22.358.624

01-Dec-2018

01:06

x86

Flashplayerapp.exe

32.0.0.101

835.688

01-Dec-2018

01:06

x86

Flashplayercplapp.cpl

32.0.0.101

179.808

01-Dec-2018

01:06

Not applicable

Flashutil_activex.dll

32.0.0.101

634.488

01-Dec-2018

01:06

x86

Flashutil_activex.exe

32.0.0.101

1.450.088

01-Dec-2018

01:06

x86

Đối với tất cả các phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ

File name

File version

File size

Ngày

Giờ

Nền

Activex.vch

Not applicable

755.642

01-Dec-2018

01:06

Not applicable

Flash.ocx

32.0.0.101

22.358.624

01-Dec-2018

01:06

x86

Flashplayerapp.exe

32.0.0.101

835.688

01-Dec-2018

01:06

x86

Flashplayercplapp.cpl

32.0.0.101

179.808

01-Dec-2018

01:06

Not applicable

Flashutil_activex.dll

32.0.0.101

634.488

01-Dec-2018

01:06

x86

Flashutil_activex.exe

32.0.0.101

1.450.088

01-Dec-2018

01:06

x86

Thông tin về băm tệp

Tên tệp

Băm SHA1

Băm SHA256

Windows10.0-KB4471331-X64.msu

F202191F922AFE1EE58A77AE5419D8EC9FAA18F7

99DAD5B954C066B10911FCFD1C9E0B5B0BDF55881D2D3893508F3C8F81A31D4C

Windows10.0-KB4471331-X86.msu

69F53C132AED2DFD3517FF9B8AF5AD91048800A5

1C1EA97BE1FD0DE4A308D7A79B37383BA809B471B180FA98B37107A19F4CD377

Đối với tất cả các phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ

File name

File version

File size

Ngày

Giờ

Nền

Activex.vch

Not applicable

163.462

01-Dec-2018

01:03

Not applicable

Flash.ocx

32.0.0.101

28.899.424

01-Dec-2018

01:03

x64

Flashutil_activex.dll

32.0.0.101

724.584

01-Dec-2018

01:03

x64

Flashutil_activex.exe

32.0.0.101

1.009.248

01-Dec-2018

01:03

x64

Activex.vch

Not applicable

755.642

01-Dec-2018

01:03

Not applicable

Flash.ocx

32.0.0.101

22.358.624

01-Dec-2018

01:03

x86

Flashplayerapp.exe

32.0.0.101

835.688

01-Dec-2018

01:03

x86

Flashplayercplapp.cpl

32.0.0.101

179.808

01-Dec-2018

01:03

Not applicable

Flashutil_activex.dll

32.0.0.101

634.488

01-Dec-2018

01:03

x86

Flashutil_activex.exe

32.0.0.101

1.450.088

01-Dec-2018

01:03

x86

Đối với tất cả các phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ

File name

File version

File size

Ngày

Giờ

Nền

Activex.vch

Not applicable

755.642

01-Dec-2018

01:03

Not applicable

Flash.ocx

32.0.0.101

22.358.624

01-Dec-2018

01:03

x86

Flashplayerapp.exe

32.0.0.101

835.688

01-Dec-2018

01:03

x86

Flashplayercplapp.cpl

32.0.0.101

179.808

01-Dec-2018

01:03

Not applicable

Flashutil_activex.dll

32.0.0.101

634.488

01-Dec-2018

01:03

x86

Flashutil_activex.exe

32.0.0.101

1.450.088

01-Dec-2018

01:03

x86

Thông tin về băm tệp

Tên tệp

Băm SHA1

Băm SHA256

Windows8.1-KB4471331-X64.msu

9CDE17312F6C348894FDA55DA76741D5A4EE4805

55F6D1E52E75AF24C5C13640ED1D4637EF566B747A07D8B5D0EC93AFADC3515D

Windows8.1-KB4471331-X86.msu

F83B59B9F3D5FBFCCEAB60CE82D3ADDB0D6AF874

FA3DF9F6F613E8E7F7EF9D958D4078D7F795AE15640C0B4ED22F9868E702C20E

Windows8.1-KB4471331-ARM.msu

921A37980BF58F327B326AFE49A2C7D949393CAE

DB5995CB5A2570ED41F0EA6E915710E9F764755282A4E150EE2B49E542A87310

Đối với tất cả các phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ

File name

File version

File size

Ngày

Giờ

Nền

Activex.vch

Not applicable

163.462

30-Nov-2018

23:43

Not applicable

Flash.ocx

32.0.0.101

28.899.424

30-Nov-2018

23:43

x64

Flashutil_activex.dll

32.0.0.101

724.584

30-Nov-2018

23:43

x64

Flashutil_activex.exe

32.0.0.101

1.009.248

30-Nov-2018

23:43

x64

Activex.vch

Not applicable

755.642

30-Nov-2018

23:43

Not applicable

Flash.ocx

32.0.0.101

22.358.624

30-Nov-2018

23:43

x86

Flashplayerapp.exe

32.0.0.101

835.688

30-Nov-2018

23:43

x86

Flashplayercplapp.cpl

32.0.0.101

179.808

30-Nov-2018

23:43

Not applicable

Flashutil_activex.dll

32.0.0.101

634.488

30-Nov-2018

23:43

x86

Flashutil_activex.exe

32.0.0.101

1.450.088

30-Nov-2018

23:43

x86

Đối với tất cả các phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ

File name

File version

File size

Ngày

Giờ

Nền

Activex.vch

Not applicable

755.642

30-Nov-2018

23:43

Not applicable

Flash.ocx

32.0.0.101

22.358.624

30-Nov-2018

23:43

x86

Flashplayerapp.exe

32.0.0.101

835.688

30-Nov-2018

23:43

x86

Flashplayercplapp.cpl

32.0.0.101

179.808

30-Nov-2018

23:43

Not applicable

Flashutil_activex.dll

32.0.0.101

634.488

30-Nov-2018

23:43

x86

Flashutil_activex.exe

32.0.0.101

1.450.088

30-Nov-2018

23:43

x86

Đối với tất cả các phiên bản dựa trên ARM được hỗ trợ

File name

File version

File size

Ngày

Giờ

Nền

Flash.ocx

32.0.0.101

19.061.864

30-Nov-2018

23:43

Not applicable

Flashplayerapp.exe

32.0.0.101

815.200

30-Nov-2018

23:43

Not applicable

Flashplayercplapp.cpl

32.0.0.101

164.968

30-Nov-2018

23:43

Not applicable

Flashutil_activex.dll

32.0.0.101

557.160

30-Nov-2018

23:43

Not applicable

Flashutil_activex.exe

32.0.0.101

880.744

30-Nov-2018

23:43

Not applicable

Thông tin về băm tệp

Tên tệp

Băm SHA1

Băm SHA256

Windows8-RT-KB4471331-X64.msu

0E3192CE3036B2CD826C6D9B43B12DA5F2DB9D62

1743E7068F5747EAB5E89A2EACDF8C5E452BD95307D36282F82084A816C125F5

Đối với tất cả các phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ

File name

File version

File size

Ngày

Giờ

Nền

Activex.vch

Not applicable

163.462

30-Nov-2018

23:44

Not applicable

Flash.ocx

32.0.0.101

28.898.872

30-Nov-2018

23:44

x64

Flashutil_activex.dll

32.0.0.101

724.024

30-Nov-2018

23:44

x64

Flashutil_activex.exe

32.0.0.101

1.008.696

30-Nov-2018

23:44

x64

Activex.vch

Not applicable

755.642

30-Nov-2018

23:44

Not applicable

Flash.ocx

32.0.0.101

22.358.072

30-Nov-2018

23:44

x86

Flashplayerapp.exe

32.0.0.101

835.128

30-Nov-2018

23:44

x86

Flashplayercplapp.cpl

32.0.0.101

179.256

30-Nov-2018

23:44

Not applicable

Flashutil_activex.dll

32.0.0.101

633.912

30-Nov-2018

23:44

x86

Flashutil_activex.exe

32.0.0.101

1.449.528

30-Nov-2018

23:44

x86

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×