Tóm tắt

Để tìm hiểu thêm về lỗ hổng tiết lộ thông tin libjpeg, hãy xem phần c-2013-6629.

Thông tin Bổ sung

Quan

  • Nếu bạn cài đặt gói ngôn ngữ sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn phải cài đặt lại bản cập nhật này. Do đó, chúng tôi khuyên bạn nên cài đặt bất kỳ gói ngôn ngữ nào bạn cần trước khi cài đặt bản cập nhật này. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thêm các gói ngôn ngữ vào Windows.

Cách tải và cài đặt bản Cập Nhật

Phương pháp 1: Windows Update

Bản cập nhật này sẵn dùng thông qua Windows Update. Khi bạn bật tính năng Cập nhật tự động, bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt tự động. Để biết thêm thông tin về cách bật Cập nhật tự động, hãy xem nhận các bản Cập Nhật bảo mật tự động.

Phương pháp 2: danh mục Microsoft Update

Để lấy gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy đi đến trang web Microsoft Update Catalog .

Thông tin triển khai

Để biết chi tiết về triển khai cho bản Cập Nhật bảo mật này, hãy đi đến bài viết sau đây trong cơ sở kiến thức Microsoft:

Thông tin triển khai Cập Nhật bảo mật: ngày 11 tháng 4, 2017

Thông tin Bổ sung

Trợ giúp cài đặt bản Cập Nhật: câu hỏi thường gặp

về Windows Update Giải pháp bảo mật cho chuyên gia CNTT: hỗ trợ bảo mật TechNet và khắc phục sự cố

Trợ giúp bảo vệ máy tính chạy Windows của bạn khỏi vi-rút và phần mềm độc hại: Microsoft Secure

Hỗ trợ cục bộ theo quốc gia của bạn: hỗ trợ quốc tế

Thông tin tệp

Tên tệp

Băm SHA1

Băm SHA256

Windows 6.0-KB4014652-x64. MSU

0485A 5ABFEB84F7E1A12109F61E08509E5F696M2

F42D2658A41F3E352DCBC427BA3574D878906866A3E51E54FC10229C1056665C

Windows 6.0-KB4014652-x86. MSU

37254FB587227853DAA 53F80T905E24F8E1A7534

387E21AC43AC62EA4911B6EEE7A183BA6NG29T5X82CE5476B337M5B3BE894532

Windows 6.0-KB4014652-ia64. MSU

F812DCDA12B6E24A6BE12B3E5EB599EAD9D6967E

B31E66B5E9432B0CCF282F52A3A47B49D0C59460FA6BF7F4329BF628030DCA28


Thông tin tệp

Phiên bản tiếng Anh (Hoa Kỳ) của bản cập nhật phần mềm này sẽ cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong các bảng sau đây.

Thông tin tệp của Windows Vista và Windows Server 2008

Lưu ý: Tệp kê khai (. manifest) và các tệp MUM (. mum) đã được cài đặt không được liệt kê.

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Quartz.dll

6.6.6002.19747

3.866.112

04 Tháng ba-2017

03:24

IA-64

Quartz.dll

6.6.6002.24070

3.865.600

04 Tháng ba-2017

03:10

IA-64

Quartz.dll

6.6.6002.19747

1.314.816

04 Tháng ba-2017

03:39

x86

Quartz.dll

6.6.6002.24070

1.314.816

04 Tháng ba-2017

03:12

x86

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Quartz.dll

6.6.6002.19747

1.570.816

04 Tháng ba-2017

03:50

64

Quartz.dll

6.6.6002.24070

1.570.304

04 Tháng ba-2017

03:33

64

Quartz.dll

6.6.6002.19747

1.314.816

04 Tháng ba-2017

03:39

x86

Quartz.dll

6.6.6002.24070

1.314.816

04 Tháng ba-2017

03:12

x86

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Quartz.dll

6.6.6002.19747

1.314.816

04 Tháng ba-2017

03:39

x86

Quartz.dll

6.6.6002.24070

1.314.816

04 Tháng ba-2017

03:12

x86

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×