Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Tóm tắt

Để tìm hiểu thêm về lỗ hổng thực thi mã từ xa, hãy đi đến mục c-2017-0199.

Thông tin Bổ sung

Quan

  • Nếu bạn cài đặt gói ngôn ngữ sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn phải cài đặt lại bản cập nhật này. Do đó, chúng tôi khuyên bạn nên cài đặt bất kỳ gói ngôn ngữ nào bạn cần trước khi cài đặt bản cập nhật này. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thêm các gói ngôn ngữ vào Windows.

Cách tải và cài đặt bản Cập Nhật

Phương pháp 1: Windows Update

Bản cập nhật này sẵn dùng thông qua Windows Update. Khi bạn bật tính năng Cập nhật tự động, bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt tự động. Để biết thêm thông tin về cách bật Cập nhật tự động, hãy xem nhận các bản Cập Nhật bảo mật tự động.

Phương pháp 2: danh mục Microsoft Update

Để lấy gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy đi đến trang web Microsoft Update Catalog .

Thông tin triển khai

Để biết chi tiết về triển khai cho bản Cập Nhật bảo mật này, hãy đi đến bài viết sau đây trong cơ sở kiến thức Microsoft:

Thông tin triển khai Cập Nhật bảo mật: ngày 11 tháng 4, 2017

Thông tin Bổ sung

Trợ giúp cài đặt bản Cập Nhật: câu hỏi thường gặp

về Windows Update Giải pháp bảo mật cho chuyên gia CNTT: hỗ trợ bảo mật TechNet và khắc phục sự cố

Trợ giúp bảo vệ máy tính chạy Windows của bạn khỏi vi-rút và phần mềm độc hại: Microsoft Secure

Hỗ trợ cục bộ theo quốc gia của bạn: hỗ trợ quốc tế

Thông tin tệp

Tên tệp

Băm SHA1

Băm SHA256

Windows 6.0-KB4014793-ia64. MSU

69218C50FC706A 6607F484881T9C059F1E6FA9FC

AEFB8343CBE48F4874BFB293EFCF0DCCA6B6AAA717EB3E9C0812CD489D5690DA

Windows 6.0-KB4014793-x64. MSU

0a 2D18EFBEBCBDE044306044AA613D5X1DC63BEA

5CEEFB1F3DA4FF18B4802ED884B32E549TF01EB6T9126E08DD57653DD479T15B

Windows 6.0-KB4014793-x86. MSU

15E46C8E19C2E64DE1227E60833F2BA869ACCC65

CC535A33087ED7F64C92EB0D818FC701BF2D7CEDDF004097385BB9530CCD85F5


Thông tin tệp

Phiên bản tiếng Anh (Hoa Kỳ) của bản cập nhật phần mềm này sẽ cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong các bảng sau đây.

Thông tin tệp của Windows Vista và Windows Server 2008

Lưu ý: Tệp kê khai (. manifest) và các tệp MUM (. mum) đã được cài đặt không được liệt kê.

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Nhánh dịch vụ

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

373.760

06 tháng hai-2016

03:25

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

255.488

06 tháng hai-2016

01:48

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

385.536

06 tháng hai-2016

03:04

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

352.768

06 tháng hai-2016

04:03

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

349.696

06 tháng hai-2016

03:43

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

346.624

06 tháng hai-2016

04:20

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

338.944

06 tháng hai-2016

03:21

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24078

373.760

Ngày 15 tháng 3-2017

16:28

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24078

255.488

Ngày 15 tháng 3-2017

15:26

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24078

385.536

Ngày 15 tháng 3-2017

16:32

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24078

352.768

Ngày 15 tháng 3-2017

16:34

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24078

349.696

Ngày 15 tháng 3-2017

16:29

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24078

346.624

Ngày 15 tháng 3-2017

16:36

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24078

338.944

Ngày 15 tháng 3-2017

16:39

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll

6.0.6002.19598

1.964.544

06 tháng hai-2016

01:39

IA-64

Not applicable

Advapi32.dll

6.0.6002.24078

1.963.520

Ngày 15 tháng 3-2017

15:15

IA-64

Not applicable

Ole32.dll

6.0.6002.19755

4.189.184

Ngày 15 tháng 3-2017

15:44

IA-64

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-COM-BASE-QFE

Ole32.dll

6.0.6002.24078

4.183.552

Ngày 15 tháng 3-2017

15:17

IA-64

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-COM-BASE-QFE

Csrsrv.dll

6.0.6002.19680

145.920

12 tháng tám-2016

18:54

IA-64

Not applicable

Csrsrv.dll

6.0.6002.24078

150.016

Ngày 15 tháng 3-2017

15:16

IA-64

Not applicable

Kernel32.dll

6.0.6002.19623

2.191.360

Ngày 18 tháng 3-2016

16:33

Not applicable

Not applicable

Kernel32.dll

6.0.6002.24078

2.193.920

Ngày 15 tháng 3-2017

15:16

IA-64

Not applicable

Ntdll.dll

6.0.6002.19623

2.575.672

Ngày 21 tháng 3-2016

22:52

IA-64

Not applicable

Ntdll.dll

6.0.6002.24078

2.551.536

Ngày 16 tháng 3-2017

00:38

IA-64

Not applicable

Ntoskrnl.exe

6.0.6002.19741

9.484.008

Ngày 09 tháng hai-2017

16:58

IA-64

Not applicable

Ntoskrnl.exe

6.0.6002.24078

9.469.672

Ngày 15 tháng 3-2017

15:22

IA-64

Not applicable

Rpcrt4.dll

6.0.6002.19598

3.298.816

06 tháng hai-2016

01:41

IA-64

Not applicable

Rpcrt4.dll

6.0.6002.24078

3.289.088

Ngày 15 tháng 3-2017

15:17

IA-64

Not applicable

Smss.exe

6.0.6002.19598

159.232

06 tháng hai-2016

00:36

IA-64

Not applicable

Smss.exe

6.0.6002.24078

159.232

Ngày 15 tháng 3-2017

14:23

IA-64

Not applicable

Wordpad.exe

6.0.6002.19755

665.088

Ngày 15 tháng 3-2017

14:36

IA-64

Not applicable

Wordpad.exe

6.0.6002.24078

664.064

Ngày 15 tháng 3-2017

14:35

IA-64

Not applicable

Ia32exec. bin

6.5.6524.0

8.262.048

07 tháng 5-2014

23:57

Not applicable

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Ntvdm64.dll

6.0.6002.19598

27.648

06 tháng hai-2016

01:41

IA-64

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Wow64.dll

6.0.6002.19598

524.288

06 tháng hai-2016

01:42

IA-64

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Wow64cpu.dll

6.0.6002.19598

43.008

06 tháng hai-2016

01:42

IA-64

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Wow64win.dll

6.0.6002.19598

617.984

06 tháng hai-2016

01:42

IA-64

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Wowia32x.dll

6.5.6563.0

88.576

06 tháng hai-2016

01:42

IA-64

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Ia32exec. bin

6.5.6524.0

8.262.048

07 Tháng ba-2016

23:41

Not applicable

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Ntvdm64.dll

6.0.6002.24078

27.648

Ngày 15 tháng 3-2017

15:17

IA-64

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Wow64.dll

6.0.6002.24078

524.288

Ngày 15 tháng 3-2017

15:18

IA-64

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Wow64cpu.dll

6.0.6002.24078

43.008

Ngày 15 tháng 3-2017

15:18

IA-64

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Wow64win.dll

6.0.6002.24078

617.984

Ngày 15 tháng 3-2017

15:18

IA-64

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Wowia32x.dll

6.5.6563.0

88.576

Ngày 15 tháng 3-2017

15:18

IA-64

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Kernel32.dll

6.0.6002.19623

861.696

Ngày 18 tháng 3-2016

17:10

x86

Not applicable

Kernel32.dll

6.0.6002.24078

862.720

Ngày 15 tháng 3-2017

15:21

x86

Not applicable

Ntdll.dll

6.0.6002.19623

1.171.488

Ngày 21 tháng 3-2016

22:52

x86

Not applicable

Ntdll.dll

6.0.6002.24078

1.168.392

Ngày 16 tháng 3-2017

00:38

x86

Not applicable

Rpcrt4.dll

6.0.6002.19598

679.424

06 tháng hai-2016

02:12

x86

Not applicable

Rpcrt4.dll

6.0.6002.24078

678.912

Ngày 15 tháng 3-2017

15:21

x86

Not applicable

Wordpad.exe

6.0.6002.19755

340.480

Ngày 15 tháng 3-2017

14:32

x86

Not applicable

Wordpad.exe

6.0.6002.24078

339.968

Ngày 15 tháng 3-2017

14:29

x86

Not applicable

Acwow64.dll

6.0.6002.19598

43.008

06 tháng hai-2016

02:11

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Instnm.exe

6.0.6002.19598

7.680

06 tháng hai-2016

00:32

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Ntvdm64.dll

6.0.6002.19598

14.336

06 tháng hai-2016

02:12

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Setup16.exe

3.1.0.1918

26.112

06 tháng hai-2016

00:32

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

User.exe

6.0.6002.19598

2,560

06 tháng hai-2016

00:32

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Wow32.dll

6.0.6002.19598

5.120

06 tháng hai-2016

02:12

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Acwow64.dll

6.0.6002.24078

43.008

Ngày 15 tháng 3-2017

15:19

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Instnm.exe

6.0.6002.24078

7.680

Ngày 15 tháng 3-2017

14:21

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Ntvdm64.dll

6.0.6002.24078

14.336

Ngày 15 tháng 3-2017

15:20

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Setup16.exe

3.1.0.1918

26.112

Ngày 15 tháng 3-2017

14:21

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

User.exe

6.0.6002.24078

2,560

Ngày 15 tháng 3-2017

14:21

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Wow32.dll

6.0.6002.24078

5.120

Ngày 15 tháng 3-2017

15:21

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

385.024

06 tháng hai-2016

04:17

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

266.240

06 tháng hai-2016

02:20

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

393,216

06 tháng hai-2016

02:57

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

360.448

06 tháng hai-2016

03:28

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

360.448

06 tháng hai-2016

04:53

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

356.352

06 tháng hai-2016

03:48

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

348.160

06 tháng hai-2016

04:33

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24078

385.024

Ngày 15 tháng 3-2017

16:34

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24078

266.240

Ngày 15 tháng 3-2017

15:30

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24078

393,216

Ngày 15 tháng 3-2017

16:26

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24078

360.448

Ngày 15 tháng 3-2017

16:29

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24078

360.448

Ngày 15 tháng 3-2017

16:23

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24078

356.352

Ngày 15 tháng 3-2017

16:38

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24078

348.160

Ngày 15 tháng 3-2017

16:30

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll

6.0.6002.19598

802.304

06 tháng hai-2016

02:11

x86

Not applicable

Advapi32.dll

6.0.6002.24078

802.816

Ngày 15 tháng 3-2017

15:19

x86

Not applicable

Ole32.dll

6.0.6002.19755

1.319.424

Ngày 15 tháng 3-2017

15:57

x86

X86_MICROSOFT-WINDOWS-COM-BASE-QFE

Ole32.dll

6.0.6002.24078

1.317.376

Ngày 15 tháng 3-2017

15:20

x86

X86_MICROSOFT-WINDOWS-COM-BASE-QFE

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Nhánh dịch vụ

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

371.200

06 tháng hai-2016

04:25

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

379.392

06 tháng hai-2016

04:39

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

376.832

06 tháng hai-2016

04:22

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

373.760

06 tháng hai-2016

04:43

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

393,216

06 tháng hai-2016

04:44

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

255.488

06 tháng hai-2016

02:09

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

381.952

06 tháng hai-2016

04:02

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

375.808

06 tháng hai-2016

03:20

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

385.536

06 tháng hai-2016

03:12

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

366.080

06 tháng hai-2016

03:13

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

383.488

06 tháng hai-2016

05:05

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

380.928

06 tháng hai-2016

03:03

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

352.768

06 tháng hai-2016

03:55

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

349.696

06 tháng hai-2016

05:00

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

374.272

06 tháng hai-2016

03:03

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

380.416

06 tháng hai-2016

04:29

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

385.536

06 tháng hai-2016

03:07

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

379.392

06 tháng hai-2016

04:33

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

379.904

06 tháng hai-2016

04:41

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

385.536

06 tháng hai-2016

03:18

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

375.296

06 tháng hai-2016

03:14

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

375.296

06 tháng hai-2016

04:00

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

346.624

06 tháng hai-2016

03:37

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

338.944

06 tháng hai-2016

04:19

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24078

371.200

Ngày 15 tháng 3-2017

16:48

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24078

379.392

Ngày 15 tháng 3-2017

16:50

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24078

376.832

Ngày 15 tháng 3-2017

16:41

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24078

373.760

Ngày 15 tháng 3-2017

16:42

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24078

393,216

Ngày 15 tháng 3-2017

16:51

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24078

255.488

Ngày 15 tháng 3-2017

15:53

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24078

381.952

Ngày 15 tháng 3-2017

16:42

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24078

375.808

Ngày 15 tháng 3-2017

16:47

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24078

385.536

Ngày 15 tháng 3-2017

16:51

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24078

366.080

Ngày 15 tháng 3-2017

16:50

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24078

383.488

Ngày 15 tháng 3-2017

16:58

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24078

380.928

Ngày 15 tháng 3-2017

16:49

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24078

352.768

Ngày 15 tháng 3-2017

16:51

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24078

349.696

Ngày 15 tháng 3-2017

16:44

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24078

374.272

Ngày 15 tháng 3-2017

16:54

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24078

380.416

Ngày 15 tháng 3-2017

16:48

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24078

385.536

Ngày 15 tháng 3-2017

16:55

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24078

379.392

Ngày 15 tháng 3-2017

16:43

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24078

379.904

Ngày 15 tháng 3-2017

16:44

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24078

385.536

Ngày 15 tháng 3-2017

16:45

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24078

375.296

Ngày 15 tháng 3-2017

16:52

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24078

375.296

Ngày 15 tháng 3-2017

16:51

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24078

346.624

Ngày 15 tháng 3-2017

16:46

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24078

338.944

Ngày 15 tháng 3-2017

16:44

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll

6.0.6002.19598

1.067.008

06 tháng hai-2016

01:59

64

Not applicable

Advapi32.dll

6.0.6002.24078

1.067.520

Ngày 15 tháng 3-2017

15:41

64

Not applicable

Ole32.dll

6.0.6002.19755

1.908.736

Ngày 15 tháng 3-2017

16:13

64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-COM-BASE-QFE

Ole32.dll

6.0.6002.24078

1.915.392

Ngày 15 tháng 3-2017

15:43

64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-COM-BASE-QFE

Csrsrv.dll

6.0.6002.19680

86.016

12 tháng tám-2016

19:07

64

Not applicable

Csrsrv.dll

6.0.6002.24078

86.016

Ngày 15 tháng 3-2017

15:42

64

Not applicable

Kernel32.dll

6.0.6002.19623

1.212.928

Ngày 18 tháng 3-2016

18:14

64

Not applicable

Kernel32.dll

6.0.6002.24078

1.214.976

Ngày 15 tháng 3-2017

15:43

64

Not applicable

Ntdll.dll

6.0.6002.19623

1.589.168

Ngày 21 tháng 3-2016

23:00

64

Not applicable

Ntdll.dll

6.0.6002.24078

1.583.512

Ngày 16 tháng 3-2017

00:42

64

Not applicable

Ntoskrnl.exe

6.0.6002.19741

4.693.224

Ngày 09 tháng hai-2017

17:28

64

Not applicable

Ntoskrnl.exe

6.0.6002.24078

4.665.064

Ngày 15 tháng 3-2017

15:49

64

Not applicable

Rpcrt4.dll

6.0.6002.19598

1.304.576

06 tháng hai-2016

02:01

64

Not applicable

Rpcrt4.dll

6.0.6002.24078

1.308.160

Ngày 15 tháng 3-2017

15:43

64

Not applicable

Smss.exe

6.0.6002.19598

75.264

06 tháng hai-2016

00:48

64

Not applicable

Smss.exe

6.0.6002.24078

75.776

Ngày 15 tháng 3-2017

14:43

64

Not applicable

Wordpad.exe

6.0.6002.19755

408.576

Ngày 15 tháng 3-2017

14:53

64

Not applicable

Wordpad.exe

6.0.6002.24078

408.064

Ngày 15 tháng 3-2017

14:54

64

Not applicable

Ntvdm64.dll

6.0.6002.19598

16.896

06 tháng hai-2016

02:01

64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Wow64.dll

6.0.6002.19598

234.496

06 tháng hai-2016

02:02

64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Wow64cpu.dll

6.0.6002.19598

17.408

06 tháng hai-2016

02:02

64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Wow64win.dll

6.0.6002.19598

301.568

06 tháng hai-2016

02:02

64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Ntvdm64.dll

6.0.6002.24078

16.896

Ngày 15 tháng 3-2017

15:43

64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Wow64.dll

6.0.6002.24078

234.496

Ngày 15 tháng 3-2017

15:44

64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Wow64cpu.dll

6.0.6002.24078

17.408

Ngày 15 tháng 3-2017

15:44

64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Wow64win.dll

6.0.6002.24078

301.568

Ngày 15 tháng 3-2017

15:44

64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Kernel32.dll

6.0.6002.19623

861.696

Ngày 18 tháng 3-2016

17:10

x86

Not applicable

Kernel32.dll

6.0.6002.24078

862.720

Ngày 15 tháng 3-2017

15:21

x86

Not applicable

Ntdll.dll

6.0.6002.19623

1.171.488

Ngày 21 tháng 3-2016

23:00

x86

Not applicable

Ntdll.dll

6.0.6002.24078

1.168.392

Ngày 16 tháng 3-2017

00:42

x86

Not applicable

Rpcrt4.dll

6.0.6002.19598

679.424

06 tháng hai-2016

02:12

x86

Not applicable

Rpcrt4.dll

6.0.6002.24078

678.912

Ngày 15 tháng 3-2017

15:21

x86

Not applicable

Wordpad.exe

6.0.6002.19755

340.480

Ngày 15 tháng 3-2017

14:32

x86

Not applicable

Wordpad.exe

6.0.6002.24078

339.968

Ngày 15 tháng 3-2017

14:29

x86

Not applicable

Acwow64.dll

6.0.6002.19598

43.008

06 tháng hai-2016

02:11

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Instnm.exe

6.0.6002.19598

7.680

06 tháng hai-2016

00:32

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Ntvdm64.dll

6.0.6002.19598

14.336

06 tháng hai-2016

02:12

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Setup16.exe

3.1.0.1918

26.112

06 tháng hai-2016

00:32

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

User.exe

6.0.6002.19598

2,560

06 tháng hai-2016

00:32

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Wow32.dll

6.0.6002.19598

5.120

06 tháng hai-2016

02:12

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Acwow64.dll

6.0.6002.24078

43.008

Ngày 15 tháng 3-2017

15:19

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Instnm.exe

6.0.6002.24078

7.680

Ngày 15 tháng 3-2017

14:21

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Ntvdm64.dll

6.0.6002.24078

14.336

Ngày 15 tháng 3-2017

15:20

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Setup16.exe

3.1.0.1918

26.112

Ngày 15 tháng 3-2017

14:21

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

User.exe

6.0.6002.24078

2,560

Ngày 15 tháng 3-2017

14:21

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Wow32.dll

6.0.6002.24078

5.120

Ngày 15 tháng 3-2017

15:21

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

380.928

06 tháng hai-2016

02:53

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

389.120

06 tháng hai-2016

04:12

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

385.024

06 tháng hai-2016

04:00

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

385.024

06 tháng hai-2016

04:17

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

401.408

06 tháng hai-2016

04:09

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

266.240

06 tháng hai-2016

02:20

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

393,216

06 tháng hai-2016

03:09

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

385.024

06 tháng hai-2016

04:03

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

393,216

06 tháng hai-2016

02:57

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

376.832

06 tháng hai-2016

04:06

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

393,216

06 tháng hai-2016

03:59

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

389.120

06 tháng hai-2016

03:00

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

360.448

06 tháng hai-2016

03:28

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

360.448

06 tháng hai-2016

04:53

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

385.024

06 tháng hai-2016

02:53

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

389.120

06 tháng hai-2016

03:06

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

393,216

06 tháng hai-2016

03:04

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

389.120

06 tháng hai-2016

04:14

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

389.120

06 tháng hai-2016

04:37

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

393,216

06 tháng hai-2016

04:58

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

385.024

06 tháng hai-2016

03:53

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

385.024

06 tháng hai-2016

03:11

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

356.352

06 tháng hai-2016

03:48

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

348.160

06 tháng hai-2016

04:33

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24078

380.928

Ngày 15 tháng 3-2017

16:20

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24078

389.120

Ngày 15 tháng 3-2017

16:28

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24078

385.024

Ngày 15 tháng 3-2017

16:24

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24078

385.024

Ngày 15 tháng 3-2017

16:34

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24078

401.408

Ngày 15 tháng 3-2017

16:33

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24078

266.240

Ngày 15 tháng 3-2017

15:30

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24078

393,216

Ngày 15 tháng 3-2017

16:25

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24078

385.024

Ngày 15 tháng 3-2017

16:24

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24078

393,216

Ngày 15 tháng 3-2017

16:26

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24078

376.832

Ngày 15 tháng 3-2017

16:17

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24078

393,216

Ngày 15 tháng 3-2017

16:27

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24078

389.120

Ngày 15 tháng 3-2017

16:16

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24078

360.448

Ngày 15 tháng 3-2017

16:29

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24078

360.448

Ngày 15 tháng 3-2017

16:23

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24078

385.024

Ngày 15 tháng 3-2017

16:30

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24078

389.120

Ngày 15 tháng 3-2017

16:28

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24078

393,216

Ngày 15 tháng 3-2017

16:20

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24078

389.120

Ngày 15 tháng 3-2017

16:21

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24078

389.120

Ngày 15 tháng 3-2017

16:23

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24078

393,216

Ngày 15 tháng 3-2017

16:37

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24078

385.024

Ngày 15 tháng 3-2017

16:35

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24078

385.024

Ngày 15 tháng 3-2017

16:36

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24078

356.352

Ngày 15 tháng 3-2017

16:38

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24078

348.160

Ngày 15 tháng 3-2017

16:30

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll

6.0.6002.19598

802.304

06 tháng hai-2016

02:11

x86

Not applicable

Advapi32.dll

6.0.6002.24078

802.816

Ngày 15 tháng 3-2017

15:19

x86

Not applicable

Ole32.dll

6.0.6002.19755

1.319.424

Ngày 15 tháng 3-2017

15:57

x86

X86_MICROSOFT-WINDOWS-COM-BASE-QFE

Ole32.dll

6.0.6002.24078

1.317.376

Ngày 15 tháng 3-2017

15:20

x86

X86_MICROSOFT-WINDOWS-COM-BASE-QFE

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Nhánh dịch vụ

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

380.928

06 tháng hai-2016

02:53

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

389.120

06 tháng hai-2016

04:12

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

385.024

06 tháng hai-2016

04:00

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

385.024

06 tháng hai-2016

04:17

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

401.408

06 tháng hai-2016

04:09

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

266.240

06 tháng hai-2016

02:20

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

393,216

06 tháng hai-2016

03:09

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

385.024

06 tháng hai-2016

04:03

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

393,216

06 tháng hai-2016

02:57

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

376.832

06 tháng hai-2016

04:06

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

393,216

06 tháng hai-2016

03:59

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

389.120

06 tháng hai-2016

03:00

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

360.448

06 tháng hai-2016

03:28

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

360.448

06 tháng hai-2016

04:53

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

385.024

06 tháng hai-2016

02:53

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

389.120

06 tháng hai-2016

03:06

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

393,216

06 tháng hai-2016

03:04

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

389.120

06 tháng hai-2016

04:14

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

389.120

06 tháng hai-2016

04:37

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

393,216

06 tháng hai-2016

04:58

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

385.024

06 tháng hai-2016

03:53

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

385.024

06 tháng hai-2016

03:11

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

356.352

06 tháng hai-2016

03:48

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

348.160

06 tháng hai-2016

04:33

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24078

380.928

Ngày 15 tháng 3-2017

16:20

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24078

389.120

Ngày 15 tháng 3-2017

16:28

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24078

385.024

Ngày 15 tháng 3-2017

16:24

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24078

385.024

Ngày 15 tháng 3-2017

16:34

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24078

401.408

Ngày 15 tháng 3-2017

16:33

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24078

266.240

Ngày 15 tháng 3-2017

15:30

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24078

393,216

Ngày 15 tháng 3-2017

16:25

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24078

385.024

Ngày 15 tháng 3-2017

16:24

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24078

393,216

Ngày 15 tháng 3-2017

16:26

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24078

376.832

Ngày 15 tháng 3-2017

16:17

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24078

393,216

Ngày 15 tháng 3-2017

16:27

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24078

389.120

Ngày 15 tháng 3-2017

16:16

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24078

360.448

Ngày 15 tháng 3-2017

16:29

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24078

360.448

Ngày 15 tháng 3-2017

16:23

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24078

385.024

Ngày 15 tháng 3-2017

16:30

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24078

389.120

Ngày 15 tháng 3-2017

16:28

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24078

393,216

Ngày 15 tháng 3-2017

16:20

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24078

389.120

Ngày 15 tháng 3-2017

16:21

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24078

389.120

Ngày 15 tháng 3-2017

16:23

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24078

393,216

Ngày 15 tháng 3-2017

16:37

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24078

385.024

Ngày 15 tháng 3-2017

16:35

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24078

385.024

Ngày 15 tháng 3-2017

16:36

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24078

356.352

Ngày 15 tháng 3-2017

16:38

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24078

348.160

Ngày 15 tháng 3-2017

16:30

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll

6.0.6002.19598

802.304

06 tháng hai-2016

02:11

x86

Not applicable

Advapi32.dll

6.0.6002.24078

802.816

Ngày 15 tháng 3-2017

15:19

x86

Not applicable

Ole32.dll

6.0.6002.19755

1.319.424

Ngày 15 tháng 3-2017

15:57

x86

X86_MICROSOFT-WINDOWS-COM-BASE-QFE

Ole32.dll

6.0.6002.24078

1.317.376

Ngày 15 tháng 3-2017

15:20

x86

X86_MICROSOFT-WINDOWS-COM-BASE-QFE

Csrsrv.dll

6.0.6002.19680

49.664

12 tháng tám-2016

18:55

x86

Not applicable

Csrsrv.dll

6.0.6002.24078

49.664

Ngày 15 tháng 3-2017

15:19

x86

Not applicable

Kernel32.dll

6.0.6002.19623

894.976

Ngày 18 tháng 3-2016

17:09

x86

Not applicable

Kernel32.dll

6.0.6002.24078

895.488

Ngày 15 tháng 3-2017

15:20

x86

Not applicable

Ntdll.dll

6.0.6002.19623

1.208.568

Ngày 21 tháng 3-2016

22:57

x86

Not applicable

Ntdll.dll

6.0.6002.24078

1.209.080

Ngày 16 tháng 3-2017

00:44

x86

Not applicable

Ntkrnlpa.exe

6.0.6002.19741

3.610.856

Ngày 09 tháng hai-2017

17:11

Not applicable

Not applicable

Ntoskrnl.exe

6.0.6002.19741

3.558.120

Ngày 09 tháng hai-2017

17:11

Not applicable

Not applicable

Ntkrnlpa.exe

6.0.6002.24078

3.613.416

Ngày 15 tháng 3-2017

15:26

Not applicable

Not applicable

Ntoskrnl.exe

6.0.6002.24078

3.561.704

Ngày 15 tháng 3-2017

15:26

Not applicable

Not applicable

Rpcrt4.dll

6.0.6002.19598

783.872

06 tháng hai-2016

02:12

x86

Not applicable

Rpcrt4.dll

6.0.6002.24078

783.872

Ngày 15 tháng 3-2017

15:21

x86

Not applicable

Smss.exe

6.0.6002.19598

64.000

06 tháng hai-2016

00:32

x86

Not applicable

Smss.exe

6.0.6002.24078

64.512

Ngày 15 tháng 3-2017

14:21

x86

Not applicable

Wordpad.exe

6.0.6002.19755

340.480

Ngày 15 tháng 3-2017

14:32

x86

Not applicable

Wordpad.exe

6.0.6002.24078

339.968

Ngày 15 tháng 3-2017

14:29

x86

Not applicable

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×